Vormsel

Het Sacrament van het Vormsel is een bevestiging van het Doopsel. In dit sacrament spreekt de vormeling persoonlijk uit dat hij/zij gelooft in de Drie-ene God en dat hij/zij wil proberen altijd geleid door Gods Geest door het leven te gaan.

Het doopsel, de eucharistie en het vormsel, horen bij elkaar. Samen worden ze de initiatiesacramenten genoemd, omdat ze samen binnenleiden in de Rooms-Katholieke Kerk.
Het vormsel wordt ontvangen op een leeftijd waarop de gedoopte voor zichzelf kan spreken en (als zelfstandig persoon) steeds meer verantwoordelijkheid op zich gaat nemen.
In de praktijk betekent dit, dat het sacrament van het vormsel ontvangen wordt op een leeftijd van ongeveer twaalf jaar (groep 7/8).
Het vormsel geeft de kracht van de Heilige Geest om te getuigen van Jezus en Zijn evangelie, om uit te komen voor het geloof in de levende Heer. De sterkte van de Heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.


Praktische informatie
De voorbereiding op het sacrament van het vormsel gebeurt in onze parochies in samenwerking met de basisscholen,
Via de basisschool ontvangen de ouders een uitnodiging voor een ouderavond, die door pastoor-deken Miltenburg wordt verzorgd. Ook krijgen de ouders een aanmeldingsformulier uitgereikt om hun zoon/dochter aan te melden voor het ontvangen van dit sacrament. Ouders van kinderen die niet op een van de basisscholen binnen onze parochies zitten, maar in de parochie wel het vormsel willen ontvangen, kunnen contact opnemen met pastoor-deken Miltenburg.


Vormselviering 2023:

Zaterdag 25 maart 2023 te Wessem.

H. Drie-eenheid te Heel