Thuis- en ziekenbezoek

Een van de belangrijkste taken van een priester is het persoonlijk contact met de parochianen.

Iedereen die graag een gesprek met een priester heeft, kan contact opnemen met een van de priesters om een afspraak te maken.

Er zijn ook mensen, die niet zelf in staat zijn om zelf contact op te nemen. We denken daarbij aan de bejaarden en ook de zieken, thuis alsook in het ziekenhuis. Helaas krijgen wij door de Wet op de privacy geen gegevens door van mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis of verpleeghuis. Kent u een zieke die graag bezoek wilt ontvangen van een priester of vrijwilliger, neem dan contact contact op met een van de priesters.