Tarieven

Mis-stipendia  
   – H. Mis op zaterdag of zondag30,00
   – H. Mis in de week15,00
Jubileum- en bijzondere kerkdienst 
   – op zaterdag of zondag tijdens reguliere dienst30,00
   – buiten een reguliere dienst300,00
Doop 
   – doopdienst35,00
   – doopkaarsinclusief
Communie
Indien het voorgaande jaar minimaal 75,00 euro gezinsbijdrage is betaald, dan is er geen ouderbijdrage verschuldigd.
40,00
Vormsel
Indien het voorgaande jaar minimaal 75,00 euro gezinsbijdrage is betaald, dan is er geen ouderbijdrage verschuldigd.
40,00
Huwelijk  
   – trouwdienst deelnemer kerkbijdrage cluster Emmaüs * 0,00
   – trouwdienst niet-deelnemer kerkbijdrage cluster Emmaüs500,00
   – trouwkaarsinclusief
   – koor en organist in overleg met parochieeigen kosten
   – bloemen in overleg met parochieeigen kosten
Uitvaart  
   – uitvaartdienst deelnemer kerkbijdrage cluster Emmaüs *0,00
   – uitvaartdienst niet-deelnemer kerkbijdrage cluster Emmaüs500,00
   – koor en organist in overleg met parochieeigen kosten
   – begeleiden crematorium na voorafgaande kerkdienst100,00
   – begeleiden begraafplaats elders na kerkdienst100,00
   – dienst crematorium zonder uitvaartdienst in de kerk *500,00
   – alleen avondwake zonder uitvaartdienst in de kerk (met of zonder kist) *500,00
Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar) 
Eenvoudige dienst in de week 
   – 5 jaar75,00
   – 10 jaar150,00
   – 20 jaar275,00
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag 
   – 5 jaar150,00
   – 10 jaar300,00
   – 20 jaar600,00
Kerkhof   
   – Grafrechten enkel/dubbelgraf voor 20 jaartarief parochie
   – Urnengraf voor 20 jaartarief parochie
   – Grafrechten niet deelnemers kerkbijdrage cluster Emmaüstarief parochie
   – Verlenging grafrechten 10 jaar (ook urnen- en kindergraf)tarief parochie
  – Grafdelven enkeldiep/dubbeldieptarief parochie

* De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst wordt niet gevraagd aan parochianen die in vier jaar voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum bijdrage hebben betaald. Deze minimumbijdrage is voor 2024 vastgesteld op € 130,00.