Tarieven uitvaart en kerkhof – Neeritter (2021)

Uitvaart

Uitvaartdienst deelnemer kerkbijdragenihil
Uitvaartdienst niet-deelnemer kerkbijdrage475,00
Bij uitvaartdienst alleen voor organist75,00
Bij uitvaartdienst voor organist en koor125,00
Begeleiden naar crematorium na voorafgaande kerkdienst75,00
Begeleiden naar begraafplaats elders na voorafgaande kerkdienst75,00
Begeleiding crematorium zonder uitvaartdienst in de kerk475,00
Avondwake zonder uitvaartdienst in kerk (eventueel met overledene)475,00

RK Kerkhoven

Grafrechten enkel graf dubbeldiep periode 20 jaar800,00
Verlening grafrechten enkel graf dubbeldiep periode 10 jaar400,00
Verlening grafrechten enkel graf dubbeldiep periode 5 jaar250,00
Grafdelvenvolgens uitgave
Recht op urnenplaats periode 20 jaar800,00
Verlenging recht op urnenplaats periode 10 jaar400,00
Uitstrooien as op strooiplaats150,00

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten, de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst, alsook de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst, wordt het uitvaart-tarief verminderd met het bedrag dat in de vier voorafgaande jaren door of namens overledene als kerkbijdrage is betaald, tot een maximum van het geldend tarief.