H. Missen Kerstmis 2021

24 december 2021                  16.30 uur Beegden

24 december 2021                  16.30 uur Hunsel


25 december 2021                  08.30 uur Panheel      

25 december 2021                  08.45 uur Ell

25 december 2021                  09.30 uur Thorn

25 december 2021                  10.00 uur Neeritter

25 december 2021                  11.00 uur Ittervoort

25 december 2021                  11.15 uur Wessem


26 december 2021                  09.00 uur Hunsel

26 december 2021                  09.00 uur Neeritter

26 december 2021                  10.30 uur Heel

26 december 2021                  10.30 uur Ittervoort

26 december 2021                  10.30 uur Thorn


31 december 2021                  16.30 uur Heel

1 januari 2022                         10.30 uur Neeritter

Advent

Een tijd vol verwachting. Zoals ieder nu uitziet naar bevrijding van het coronavirus, met alles wat dat aan beperkingen met zich meebrengt. We hopen verlost te worden van covid-19. En – een beetje afhankelijk in ons vertrouwen in de maatregelen – we werken eraan mee! En tegelijk blijft het een wachten en afwachten. Maar we houden vertrouwen, ook al weten we dat het virus niet meer echt verdwijnt.

Onze adventshouding naar de komst van Jezus sluit hierbij aan. En Hij brengt een verlossing die verder gaat! Juist in onze tijd hebben we een houvast in het leven nodig. Mensen die ontdekt hebben wie Jezus is, en in geloof aan Hem, zo met Jezus door het leven gaan, geven een fundament aan hun bestaan. Ons geloof geeft een zekerheid en houvast en biedt een toekomst die weliswaar niet vrij van problemen en zorgen is, maar er is altijd perspectief.

Onze bisschop schreef dit heel realistisch in zijn brief van afgelopen zondag op het feest van Christus Koning. Enerzijds, geen naïef geloof: “Wie denkt dat deze feestdag [ Christus Koning] betekent dat het voor mensen die in Christus geloven altijd rozengeur en maneschijn is en dat het opsteken van een noveenkaars alle kleine problemen van een gelovig mens wegneemt en grote moeilijkheden voorkomt, omdat het Christus Koning gunstig stemt, kan voor grote teleurstellingen komen te staan.

Anderzijds, je kunt bij het Rijk van God niet zeggen: hier is het of daar is het: het is midden onder ons. Met de woorden van bisschop Harrie Smeets in zijn brief: “Het ‘koninkrijk van God’ vestigt zich in mijn eigen leven. Het is ‘innerlijk’ aanwezig. Het Koninkrijk Gods is binnen handbereik. Alleen God kan mij inspireren om er een stap dichter bij te komen, er binnen te gaan en het zo tot een realiteit in mijn leven te maken. Zo zal het Rijk Gods meer en meer werkelijkheid kunnen worden. Hoe onze persoonlijke situatie ook is.” Advent nodigt uit om gelovig in te gaan op die verwachting die in coronatijd nog sterker in ieder van ons leeft. Mooie advent!

Wim Miltenbrug fso, pastoor-deken

Cursiefje

Jezus is er voor ons

Het christelijk geloof heeft iets van ont-moeten. Ook in de zin van ont-haasten. Wij móeten niet van alles; we hoeven niet wat te presteren. Vaker hoor ik hoe alle godsdiensten ongeveer hetzelfde zijn. Eigen aan ons geloof is wel, dat wij ons niet zelf hoeven te bevrijden, maar dat Jezus dat voor ons heeft gedaan. Hij houdt zoveel van ons, dat Hij voor ons aan het kruis gestorven is. Hij hééft ons al verlost; we zijn verloste mensen. We hoeven alleen maar Ja tegen Hem te zeggen. Jezus legt zo geen druk op ons, maar zijn last is licht en zijn juk is zacht. We kunnen Hem Koning over ons leven laten zijn. Hij heeft ons al verlost door onze schuld en tekortkomingen op zich te nemen. Geloven dat Jezus onze Verlosser is, vieren we ook telkens in de liturgie en bijzonder in de sacramenten.

Met een ingewikkeld woord noemen we het genade. Hij schenkt het ons; gratis; we hoeven er zelf nauwelijks iets voor te doen. We kunnen het geschenk van de bevrijding gewoon uitpakken. Het is ons al gegeven. Bedoeld voor iedereen. Gods liefde naar ons, gaat onze voorstelling te boven.

Tegenover Pilatus bevestigt Jezus zijn koningschap: Ja Koning ben Ik, mijn koningschap is evenwel niet van hier. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar onderlijnen we dit in het feest van Christus Koning. Het vraagt van ons een omdenken: het hangt niet van mijn prestatie af; Jezus heeft die al in mijn naam geleverd. Zijn koningschap is zijn liefde, die zich uitstrekt over heel de aarde naar alle mensen. Dat kan mij tot dankbaarheid stemmen. En mij aansporen Hem te ontmoeten: in het gelaat van de medemens of daar waar mensen in zijn Naam samenkomen.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Allerzielen parochiefederatie Emmaüs

Dit jaar zullen de vieringen van Allerzielen op 31 oktober en 7 november zijn. Aansluitend zullen de graven gezegend worden.

Zondag 31 oktober 2021 om 13.30 uur in Beegden en Ittervoort

Zondag 31 oktober 2021 om 15.00 uur in Ell en Heel

Zondag 7 november 2021 om 13.30 uur in Hunsel en Wessem

Zondag 7 november 2021 om 15.00 uur in Neeritter en Thorn

Nieuwe benoeming kapelaan Bodden

Nu kapelaan Bodden zes jaar hier in dit cluster heeft gewerkt, is het nu voor hem tijd voor een nieuwe uitdaging.

Hij heeft een nieuwe benoeming ontvangen. Hij wordt vrijgesteld van parochiewerk om te onderzoeken en te bestuderen geestelijke zorg binnen instellingen.

Dit houdt onder andere in dat hij gaat meewerken met de geestelijk verzorgsters van Daelzicht en St. Anna te Heel. Daarbij zal hij een studie gaan volgen om een master geestelijke verzorging te halen.

Voorlopig zal hij nog blijven wonen in de pastorie in Heel.

HH. Missen in de kapel in Panheel

Nieuws:

Door de corona-pandemie was helaas besloten dat er in de Kapel in Panheel geen HH. Missen konden plaatsvinden, omdat het niet mogelijk was om de corona-regels goed te handhaven.

Nu de corona-maatregels verder versoepelen, kunnen we gelukkig weer beginnen met HH. Missen in de Maria-kapel in Panheel.

Vanaf zondag 10 oktober, zullen op even weken om 08.30u de H. Mis worden gevierd.

Op 10 oktober, het feest van Maria Sterre der Zee, weer voor de eerste keer, op feestelijke wijze, uiteraard zoals we daar zo mooi gewend zijn, met volkszang.

U bent van harte welkom,
het kapelbestuur Panheel.

Kapel Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Panheel

Nieuwe diaken-assistent Francis Sahayam

Beste parochianen,

Ik ben Francis Sahayam, de nieuwe diaken-assistent van uw parochiefederatie Emmaüs. Ik ben 31 jaar oud. Ik kom uit Kerala, een zuidelijk deelstaat van India. Ik behoor tot het aartsbisdom Trivandrum in Kerala. Ik ben in een christelijk familie geborenen en heb een katholieke opvoeding gekregen. Het leven van priesters en religieuze zusters heeft me geïnspireerd om priester te worden. Ik heb er als kind al over nagedacht. Na mijn basisschool in het jaar 2006 begon ik met mijn priesteropleiding. Tijdens mijn kleinseminarie heb ik mijn bachelor in sociologie behaald aan de universiteit. In 2012 begon ik mijn filosofie opleiding aan het St. Joseph Pontifical Major Seminary Carmelgiri in Aluva. In deze periode heb ik mijn master in filosofie behaald aan de INGNO- universiteit. Daarna heb ik een jaar stage gelopen bij de bisschop van het aartsbisdom Trivandrum. Toen ik klaar was met mijn stage vroeg mijn bisschop mij om voor een periode naar Nederland te gaan, om hier theologie te studeren en daarna als priester mijn diensten aan te bieden. Ik heb daarover nagedacht en ‘Ja’ gezegd. In 2015 ben ik naar Nederland gekomen voor mijn theologie opleiding, die heb ik aan het Grootseminarie Rolduc gevolgd. Op 10 augustus 2021 ben ik in mijn thuisbisdom in India tot diaken gewijd. De bedoeling is dat ik volgende jaar de priesterwijding zal ontvangen. Met veel vreugde kijk ik uit naar het pastorale werk in uw parochies. Ik vraag om uw gebed, dat het komende jaar mij mag helpen om te groeien in de voorbereiding op de priesterwijding. Ik hoop dat ik mijn pastorale dienstwerk in de parochies hier met de hulp van God goed kan verrichten.

Nieuws

Diaken Francis Sahayam

In onze parochiefederatie Emmaüs zal transeunt diaken Francis Sahayam ons pastorale team komen versterken. Hij heeft de afgelopen zes jaar zijn theologieopleiding op GrootseminarieRolduc gevolgd en is vorige maand op 10 augustus in zijn thuisbisdom Trivandrum in Zuid-India tot diaken gewijd. De bedoeling is dat hij volgend jaar de priesterwijding zal ontvangen. 

Diaken Francis is afgelopen week uit India naar ons land teruggekeerd en zal na zijn verplichte quarantaine komende week naar onze parochie komen. Wij wensen hem een vruchtbare en ook mooie pastorale tijd in de acht parochies van onze parochiefederatie.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Cursiefje

Mijn tomtom

Tijdens mijn vakantie hoorde ik van een collega hoe hij de goddelijke voorzienigheid vergeleek met een tomtom. Een soort moderne parabel. Ik wil u die vergelijking niet onthouden, want er zit veel in. We herkennen er Gods barmhartigheid voor ons in, zoals Jezus ons die heeft getoond.

In de auto toetsen we ons doel in het navigatiesysteem in en deze leidt ons over vele wegen naar de finish, waar we dan mogen horen “u hebt uw bestemming bereikt.” Onderweg geeft de tomtom aan: rechtdoor, naar links of naar rechts, op de rotonde de tweede afslag nemen, nu omkeren alsjeblieft, enz. En als we afwijken van de voorgestelde route, kiest het navigatiesysteem automatisch een andere route om toch goed aan te komen, al duurt het dan langer. Wordt het te gek, dan klinkt het “de route wordt opnieuw berekend.” En ook dan kunnen we onze weg voortzetten. Telkens opnieuw. 

Zo is het ook met ons leven. God heeft een plan met ieder van ons, Hij heeft een doel voor ons. In ons geweten laat Hij ons aanvoelen hoe we bij dat doel aankomen; hoe we moeten handelen. En tegelijk blijven we vrij om dan de juiste weg of een omweg te kiezen. Waar we eigen wegen gaan, herrekent Hij als het ware onze route en krijgen we nieuwe mogelijkheden. We bereiken ons doel niet zo rechtstreeks en gemakkelijk als had gekund, maar we zijn niet verloren. God is barmhartig en biedt ons nieuwe kansen. Hij heeft zijn plan met ieder van ons, maar houdt rekening met onze eigen koers. En Hij herrekent de route om goed aan te komen. Hij toont die telkens opnieuw, maar het is aan ons of we die ook nemen …

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken