Kruisverheffing woensdag 14 september Kapel Onder de Linden 15u – 17 u Uitstelling van H. Sacrament voor de vrede in Oekraïne

Ons wapen voor vrede in Oekraïne

De biografie van Peter van Uhm heeft alt titel gekregen Ik koos het wapen. De oud-commandant der strijdkrachten ging naar de militaire academie toen er veelal negatief over de  krijgsmacht gedacht en gesproken werd. Nu lezen we in veel positievere zin over wapenleveranties voor Oekraïne om zich in de oorlog tegen Rusland te verdedigen. En die oorlog verontrust ons allemaal: het onrecht daar en de dreiging die er verder vanuit gaat. Oekraïense vluchtelingen ondervinden een sympathiekere ontvangst dan andere vluchtelingen.

Nu deze oorlog ons zo bezighoudt, moeten we als gelovigen toch ook ons wapen kiezen: het gebed. Gelukkig heeft de Raad van Bisschoppen in Europa (CCEE) een eucharistische gebedsdag uitgeroepen voor vrede in Oekraïne. In de Kapel Onder de Linden zullen wij van 15u – 17u het Allerheiligste uitstellen voor stil gebed en ieder kwartier een gebed luid uitspreken om de vrede terug te krijgen en dat de verdreven en gevluchte bevolking terug kan keren om hun land op te bouwen. Ook inde eucharistievieringen op die woensdag  – Heel 9u en abdijkerk 19u – bidden we om vrede.

Het wapen van gebed is krachtiger dan wij in onze samenleving nu vaak denken, met name het rozenkransgebed. Hieronder enkele voorbeelden dat het bidden van de rozenkrans bijgedragen heeft aan de vrede.

  • In 1539 belegerden de Turken met 30.000 man het plaatsje Kotor in Montenegro. De zalige Ozana van Kotor riep de mensen op de rozenkrans te bidden en zo konden ze het beleg tegen iedere verwachting in weerstaan.
  • 7 oktober 1571. De christelijke alliantie voorkomt bij Lepanto dat het christelijke Europa door de islam onder de voet gelopen wordt. De paus had alle christenen opgeroepen tot een rozenkranscampagne.
  • In 1646 hadden de Filipino’s al heel wat rampspoed achter de rug (aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen) toen 18 moderne Nederlandse oorlogsschepen arriveerden om het land te veroveren. Ter verdediging hadden ze slechts twee oude Spaanse galjoenen. Na zes maanden keerden de Nederlandse schepen onverrichter zake huiswaarts. Aan Filipijnse zijde waren slechts 18 doden te betreuren. Na goed onderzoek heeft de lokale bisschop de overwinning tot officieel wonder verklaard. Dankzij de dominicanen was de rozenkransdevotie wijd verspreid op de Filipijnen en zo gingen de soldaten als dank voor de overwinning op bedevaart naar het rozenkrans-heiligdom La Naval.
  • In 1945 overleefden acht Duitse jezuïeten in Hiroshima en Marytown in Nagasaki de atoomaanvallen op Japan. H. Maximiliaan Kolbe had op ingeving van de hemel Marytown opgericht achter de heuvel die ze tegen de ontploffing zou beschermen. De pater jezuïeten in Hiroshima woonden slechts een km van het centrum van de explosie zonder natuurlijke bescherming. (Tot drie km werd praktisch alles verwoest.) Beide waren sterk religieuze gemeenschappen waar het rozenkransgebed centraal stond.
  • Op 13 mei 1955 vertrokken de Russen ineens en zonder geweld uit het economisch en strategisch gelegen Oostenrijk. Gedurende acht jaar had pater Petrus Pavlicek hiertoe publieke rozenkranskruistochten georganiseerd, waar op het laatst wel een half miljoen mensen aan deelnamen.
  • In 1986 werd de Filipijnse dictator Marcos vreedzaam omvergeworpen doordat tienduizenden mensen gewapend met slechts rozenkransen een menselijke buffer tegen de tanks vormden. Veel soldaten getuigden later dat toen ze op het punt stonden over de mensen heen te rijden, een schitterende dame verscheen, die hen als koningin van het eiland beval te stoppen.

Ik hoop dat bovenstaande voorbeelden van de kracht van het rozenkransgebed ons vertrouwen en ons geloof in wat we door volhardend gebed kunnen verkrijgen, zal versterken. Militaire wapens sturen heeft altijd op zijn minst iets dubbels. Als het om een rechtvaardige zelfverdediging van een land gaat, kunnen we het misschien begrijpen. Maar tegelijk kan dit niet ons christelijke antwoord zijn. Wij mogen daarom niet achterblijven en ons wapen van gebed inzetten. Laten we met overtuiging Maria, de Koningin van de vrede aanroepen … En om dit gebed concreet te maken is er de  eucharistische gebedsdag op 14 september.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

PROCESSIE 2022

Kermiszondag in Hethele/Hedele/Heel.

Dit jaar op zondag 4 september 2022.

Hiervoor hebben we zeker meer dan drie woorden in het Nederlands.

PROCESSIE, STOET, RONDGANG en OMMEGANG en dan natuurlijk nog het algemene woord OPTOCHT. Onze oosterburen noemen dit gebeuren “einen Zug, einen Um- oder Festzug” en natuurlijk ook gewoon PROZESSION.

Dat “Zug” is een wortel van het vroegere, zeer oude “germaanse” woord ZIEHEN, van * deuk- (in het Indogermaans) , dat nog aan te treffen is in het Latijn bij DUCERE, trekken, en die betekenis zien we nog in het woord “hertog”, “Heerführer” = legeraanvoerder terug. Genoeg taalkunde.

Een zeer oud verschijnsel is DE PROCESSIE, en een geliefd onderwerp waren en zijn de vele aloude STOETEN.

Het moet wel een oeroude behoefte van de mens zijn om “in processie”, achter elkaar lopend, de goden of de andere opper- of “bovenwezens” te kalmeren, gunstig te stemmen, te beïnvloeden of in ieder geval te eren of vereren. Het is mogelijk een diepmenselijke methode die de mensen al vele eeuwen lang “uit eerbied of min of meer verplicht” hanteren. De STOET blijkt in deze context een soort “bezwering” van een onheil of “een draak” te zijn om verschijnselen die onverklaarbaar schijnen, te beheersen of mogelijk af te wenden. We denken daarbij aan bliksem, sneeuw, orkanen en andere natuurrampen. U kent mogelijk nog “de kroetwès” van 15 augustus als een soort afweermiddel. We hebben het hier ook over stoeten in tijden van oorlog en pest en denken daarbij aan processies met een noodkist zoals die van Maastricht, Keulen (1277), Paderborn, Aken of Susteren. We kennen ook processies uit dankbaarheid zoals de zogenaamde Brandprocessie in Thorn. We weten van STOETEN waarbij relieken plechtig, feestelijk en met muziek worden overgebracht, in Aldeneik elke 25 jaar. En dan hebben we sinds 1264 vanuit Luik komend de traditie van de jaarlijkse Sacramentsprocessie of ook wel Bronkprocessie genoemd, op veel plaatsen in Limburg, van Gronsveld via Wessem tot Tegelen, met plaatselijk soms een gedeeltelijk verbod na 1848.

Genoeg PROCESSIE, nog een dan….

Een voorbeeld uit het verre verleden, ver VOOR Christus’ geboorte, zoals bekend, het jaar 0

In Berlijn in het pas gerenoveerde Pergamonmuseum zien we nog een processiegang van geglazuurde tegels uit de tijd van Nebukadnezar de Tweede en die leefde van 604 – 562 voor Christus in het Babylon, de hoofdstad van het grote Rijk van de Babyloniërs . En dat is toch wel even geleden. En tussen de blauwe tegels treffen we ook een DRAAK met de naam Muschchuschu. Een draak op een processiemuur, het lievelingsdier van de godheid Marduk, is dat toeval ? Die draak ziet er naar onze begrippen  helemaal niet gevaarlijk uit en met zijn lange nek en staart is hij meer dan een statussymbool. Meer dieren zijn er aan te treffen op deze bijzondere processiegang, zoals  een vervaarlijk uitziende leeuw, schitterend en indrukwekkend. Het is het meest geliefde dier van de godin Ischtar, naar wie ook de stadspoort van Babylon is genoemd.

Terug naar Hethele, Hedele of moderner Heel.

Op zondag 4 september 2022 is Heel weer op z’n kermis- en processiebest. Om 10.00 uur is de Eucharistie in de Sint Stephanus en met volop luiden van de twee klokken in de toren start om 11.00 uur de PROCESSIE, met daarbij op het einde van de stoet  “D’n Haelder Draak”. Om 12.00 uur is dan “oppe Linj” het korte maar toch ook indrukwekkende Drakenspel en wanneer de schutterskoning van dit jaarin vol ornaat  d’n draak zijn scherpe en blanke sabel tussen de ribben heeft gezet, de stoom via de neus van het monster is afgeblazen, kan de kermis, bevrijd van het onheil “rond de toren”, in Heel beginnen.

U bent van harte uitgenodigd, breng dan zonnig weer mee, “ein bietje gooj zin en get dors”.

Tot ziens in Hethele, Hedele, Heel. WELKOM.

Illustraties :

Foto 1 + 2     Uit de oude doos. Pierre Pubben op weg naar de processie, dertiger jaren 1900.

                       Ook Truus en Griet Berg ?  Beide:  Fotoarchief Heemkring Heel 2022

Kaart        Draak Muschchuschu, op de processiemuur/straat. Ischtar-poort, Pergamonmuseum .                  

                  Kaart 2022 (nr.2055), blauw tegelwerk, Babylon, 6e eeuw VOOR Christus.

Mogelijk ook tweede kaart

                  Leeuw, het lievelingsdier van de godin Ischtar, tegelmuur Pergamonmuseum, Berlijn.

Liturgie en Kerkmuziek in
de Sint-Christoffelkathedraal Roermond

Hierbij nodig ik u uit aanwezig te zijn bij de Pontificale Hoogmis waarbij
Liturgie en Kerkmuziek centraal staat
Deze Plechtige Hoogmis vindt plaats op zaterdag 24 september 2022 om 14.30 u
in de Sint-Christoffelkathedraal, Grote Kerkstraat 2, te Roermond.
U bent van harte welkom
Hoofdcelebrant:
Z.H.E. Mgr. Dr. Everard de Jong, Hulpbisschop van Roermond.

In deze viering zullen mijn drie koren de H. Mis muzikaal verzorgen:
Gemengd koor ‘De Kempengalm” Maarheeze: ‘Orgelmesse’ F.J. Haydn
Soliste: Jeanny Meijs-Louvenberg.
Dirigent: Bart Meijs
Kerkelijk zangkoor Koningsbosch – Gregoriaans en wisselende gezangen
Kerkelijk zangkoor Amby-Maastricht – Gregoriaans en wisselende gezangen
Gastdirigent: Cyriel Tonnaer
Bart Meijs, kerkmusicus/koordirigent

De parochie van de H. Jacobus de meerdere uit Hunsel heeft de 3de prijs ontvangen in de landelijke finale van ‘Kern met Pit’ afgelopen zaterdag in Amersfoort. Iedereen die hierop zijn stem heeft uitgebracht. Hartelijk dank.

Een project dat geprezen werd door de grote omvang, zijn professionaliteit  en het vele vrijwilligerswerk.

Als parochie Hunsel zijn we heel blij dat we de 2 tuinen rond de kerk hebben kunnen inrichten tot een rust en bezinningsruimte. Een plek om te ontmoeten niet alleen voor de pelgrim naar Santiago maar natuurlijk ook voor elke bezoeker. Het volgende project is al in volle gang:  Het aangrenzende kerkhof opnieuw inrichten en beplanten zodat het één geheel gaat vormen met de tuin en het omringende landschap. We hopen ook u te mogen begroeten bij de Jacobuskerk van onze parochie federatie Emmaüs.

Namens de Jacobuswerkgroep van Hunsel,

Wim Meuwissen

En toch …

Pinksteren is het feest van de komst van de Heilige Geest. De zondag erna – Drievuldigheidszondag – accentueren we de Heilige Geest nogmaals samen met de Vader en der Zoon als een van de drie goddelijke Personen.  Deze geloofswerkelijkheid drukken we uit wanneer we het kruisteken maken. Maar wat is nu de betekenis van drie goddelijke Personen voor ons geloofsleven? Er is maar één God. Ieder gelooft toch in dezelfde God?

Dat wij naar Jezus’ woorden God Vader mogen noemen en ook zo tot Hem bidden plaatst ons wel in een andere verhouding tot God. Wij zijn Gods kinderen. En zoals bij je eigen kinderen en kleinkinderen die je veel liefde geeft verwacht je ook omgekeerd van hen meer dan van anderen, van wie je ook houdt. God is dichter bij ons gekomen door de Menswording van zijn Zoon. In zijn Zoon Jezus kunnen we het gelaat van God herkennen. God is voor ons niet louter almachtig en ver weg, maar ook dichtbij. In zijn Zoon hebben we Gods barmhartigheid mogen ontdekken. En de Heilige Geest is dichter bij ons dan wij vaak beseffen: “Niemand kan zeggen ‘Jezus is de Heer’, tenzij door de Heilige Geest “(1 Kor. 12,3). Zonder ons het bewust te zijn, bepaalt het geloof in de Drie-ene God ons geloofsleven: dat God de God van liefde is.   

De Heilige Geest richt ons op Jezus en ook op de kerkgemeenschap die Hij gesticht heeft. De Heilige Geest helpt ons de moeilijkheden die we dan tegenkomen te ondervinden. Want in onze wereld gaan goed en kwaad altijd samen. Van de kerkgemeenschap zien we ook zoveel fouten en tekortkomingen, waardoor we moeilijk Gods heiligheid erin herkennen. De Heilige Geest helpt ons door de kritiek heen te kijken en te zien waar het echt omgaat. Zonder de kritiek te ontkennen kunnen we dan belijden: “en toch blijf ik geloven!”  Geloven dat die Kerk ook heilig is – ons de weg naar heiligheid toont en aanreikt in woord en sacrament. En waar we dat “en toch blijf ik geloven” ook kunnen tegenover anderen uitspreken zijn we missionair bezig. Zo helpen we elkaar om te blijven geloven of tot geloof te komen. Dat is de zending die Jezus ons heeft gegeven. In het gelaat van Jezus kunnen we de Vader herkennen en door Jezus ontvangen we de H. Geest die ons doet zeggen: Jezus is de Heer.

Dat wens ik ieder graag toe: te kunnen blijven zeggen: En toch blijf ik geloven!

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Inzegening Strooiveld Kerkhof Beegden

Een aantal jaar geleden, voor de coronaperiode, zijn de eerste plannen ontstaan om een strooiveld bij de kerk van Beegden te realiseren. Dat begint natuurlijk eerst met de zoektocht naar een bijpassend kruis. Na een korte zoektocht zijn een aantal mensen uit Beegden aan de slag gegaan om dit kruis te verfraaien en op te knappen, waarna het op het beneden-kerkhof geplaatst is. Na plaatsing heeft Faassen Hoveniers de aanplanting verzorgd en hebben de vrijwilligers van de kerkhof-onderhoudsploeg het strooiveld verder afgewerkt. Eigenlijk had het strooiveld al in 2020 in gebruik genomen moeten worden, maar Covid-19 gooide roet in het eten.

Maar nu is het dan eindelijk zover, het is tijd om het strooiveld op het kerkhof in Beegden te zegenen. De inzegening zal plaatsvinden op zaterdag 4 juni 2022 na de H. Mis.

U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Kerngroep Heel en Beegden

Parochiefederatie Emmaus

Terugblik op zondag 8 mei 13.30u Eerste H. Mis kapelaan Francis Sahayam

Een oprecht dankjewel aan allen die de eerste H. Mis van kapelaan Francis Sahayam mee hebben voorbereid. Zoveel positieve en enthousiaste reacties na deze feestelijke Eerste heilige Mis op zondag 8 mei! Afgehaald vanaf de pastorie aan de Wijngaard werd onze kapelaan door Harmonie St-Michaël, voorafgegaan door meerdere Schutterijen uit onze parochiefederatie Emmaüs, die met hun vaandels present waren. Een dertig concelebranten trokken mee in deze stoet, samen met misdienaars en acolieten en het Kerkbestuur. In de straten hing op vele plaatsen de witgele vlag of de Nederlandse driekleur. Processiepaaltjes met wimpels en de mooi versierde entree bij de kerk gaven in de stralende zon een feestelijke aanblik. In de kerk werden de eerste banken gevuld door het koor, samengesteld uit al de koren van de parochies van onze federatie. Een bijzondere verrassing was wel dat ook onze bisschop Harrie Smeets aanwezig was! En de burgerlijke overheid werd vertegenwoordigd door burgemeester Steph Strous en echtgenote.

In de kerk, ook van binnen mooi gesierd met feestelijke bloemen, waren alle plaatsen bezet. Ook via  livestream konden mensen de viering volgen, onder wie de ouders, broer en schoonzus van kapelaan Francis. Het was te merken dat de kosters en een royaal aantal vrijwilligers alles goed hadden voorbereid. (Zo was het koperpoetsen vanwege deze eerste H. Mis vier weken uitgesteld tot vlak vóór deze viering!) Lectoren uit verschillende parochies lazen de lezingen en de voorbeden – de laatste deels in het Engels zodat deze goed gevolgd konden worden. ook in kapelaan Francis’ thuisland (India). De feestpredicatie werd uitgesproken door de hoogeerwaarde heer Bernard Hegge, spirituaal van het Groot-Seminarie Rolduc. Communicanten en vormelingen brachten o.l.v. de gaven naar het altaar. En aan het einde van de H. Mis konden alle kinderen een roos naar hun moeder brengen (Moederdag!) In zijn dankwoord drukte kapelaan Francis zijn waardering en dank uit naar de werkgroep en allen die deze H. Mis hadden voorbereid en hem hadden begeleid op zijn weg hiernaartoe.

Aansluitend aan de H. Mis konden allen hun gelukwens bij een kop koffie/thee e.a. persoonlijk uitspreken in de tuin van het Cultuurhuis. Het was een warm welkom voor onze kapelaan, en een feestelijke dag voor heel de parochiefederatie! Parochianen uit alle parochies waren erbij betrokken. De viering in de kerk is via de livestream op de site van parochiefederatie Emmaus nog  te bekijken. De vele positieve reacties meteen na de viering en ook in de dagen erna gaven aan dat het zowel voor kapelaan Francis, zijn collegae uit India als voor heel de parochie een onvergetelijke dag is geworden. Oprecht dankjewel aan allen die op welke wijze dan ook hebben meegewerkt en aan allen die erbij waren!

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Jij bent van MIJ

Zondag 8 mei zal kapelaan Francis Sahayam in de abdijkerk in Thorn om 13.30u zijn eerste heilige Mis vieren. Hij is op 21 april in zijn thuisbisdom Trivandrum in Kerala (India) tot priester gewijd. Daags daarna heeft hij in de St.-Josephkathedraal voor het eerst de H. Mis opgedragen en dinsdag 3 mei komt hij terug naar ons land om zich nu als kapelaan in de parochies van de federatie Emmaüs in te zetten. Vanaf september deed hij dit al als diaken. Hij gaat nu wonen in de pastorie in Heel.

Wij nodigen ieder uit om bij deze eerste H. Mis in Thorn aanwezig te zijn. Via de livestream uitzendingen konden we getuige zijn van de warmte en gelovige verbondenheid in zijn thuisbisdom. Kapelaan Francis heeft in zowel de wijdingsmis als in de H. Mis  daags erna een uitgebreid dankwoord (laten) zeggen. Op 22 april deed hij dit daar in het Nederlands, waarin hij alle mensen van de parochies van onze federatie betrok. Het is daarom mooi als wij iets van die warme hartelijkheid ook naar hem uitdrukken door onze deelname aan zijn eerste Mis op 8 mei. En zijn aandacht zal daarbij speciaal ook naar de moeders uitgaan.

Aansluitend aan de H. Mis is er gelegenheid bij een kop koffie/thee kapelaan Francis te feliciteren in (de tuin van) het Cultuurhuis aan de Wijngaard in Thorn (50 m van de abdijkerk). De spreuk op zijn wijdingskaart uit het boek van de profeet Jesaja jij bent van Mij (Jes. 43,1)  drukt iets uit van Francis’ gelovige houding waarmee hij zich hier wil inzetten. Drukken wij onze waardering voor zijn idealisme, priesterlijke toewijding en komst naar ons uit in een hernieuwd welkom op 8 mei 13.30u in de dekenale kerk in Thorn en de aansluitende receptie.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

posters aankondiging 1e H. Mis kapelaan Francis
poster kapelaan Francis bij kathedraal in Trivandrum