Geloven: ontdek het verschil

In zijn vastenbrief schrijft onze bisschop hoe de beste tijden de slechtste tijden kunnen worden. Hij gaat daarbij uit van een verhaal van Charles Dickens en van de bekoringen die Jezus ervaart in de woestijn. De kern zit erin of we God vergeten en van Hem losraken, of dat we, zoals Jezus, gehoorzaam zijn aan de Vader.

De grote tegenspeler stelt Jezus bij de bekoringen in de woestijn geen slechte dingen voor: van stenen brood maken. Wat is erop tegen? Toch alleen maar goed als je zo je honger kunt stillen? In het evangelie doet Jezus dat juist ook: 5000 worden gevoed van vijf broden. Maar Hij gaat niet in op de verleiding die Hem wordt voorgesteld. En de tweede bekoring om van de tempel af te springen en opgevangen te worden? Het lijkt op het eerste gezicht niet veel anders dan toen Jezus de storm heeft doen liggen. Ook toen bewondering! Zelfs zijn leerlingen vroegen zich daarbij af wie is Hij toch? En uiteindelijk krijgt Jezus alle koninkrijken van de duivel aangeboden als Hij hem maar aanbidt. Jezus houdt stand en geeft niet toe om los van God te leven. Toch behoren alle koninkrijken Hem wel toe. Jezus zegt zelf: Ik zal allen tot Mij trekken. We kennen zelfs het feest Christus, Koning van het heelal. We zien bij de bekoringen in de woestijn dat de Boze heel bijbelse woorden en voorstellingen gebruikt. Maar hij doet dit om ons te verleiden los van God te leven.

Het gaat om zonder God, of mét God. En dat gaat al terug op het verhaal van de zondeval. De bekoring was daar: als je van die boom eet, zul je gelijk aan God worden door de kennis van goed en kwaad. Maar is dat anderzijds niet juist wat door Jezus wordt beloofd? We krijgen het door Jezus beminde leerling als een belofte voorgehouden: “Want we zullen zijn, is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn, wanneer Hij zal verschijnen, want dan zullen we Hem zien zoals Hij is” (1 Joh 3,2).

Het grote verschil is telkens mét God, of zonder God. Dat zien we in onze tijd ook. Bouwen we een wereld op met respect voor Gods geboden, of bepalen we dat zelf? De vastentijd helpt ons op weg. Om het verschil te zien; om ons bewust te worden hoe we verleid worden een leven zonder God te leiden. Waar we God weer een plaats geven, wordt de vastentijd de beste tijd.   

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Solidariteitsmaaltijd

Uitnodiging voor de Solidariteitsmaaltijd, georganiseerd voor de twintigste keer door de MOV-groepen Horn en Haelen.
Een Solidariteitsmaaltijd is een maaltijd, waarbij men elkaar ontmoet in de vastentijd. Kapelaan Rajan vertelt over het project in India, Het Pope Francis Home.

Wij nodigen u allen van harte uit voor deze maaltijd. ledereen is welkom!!!

DATUM: VRIJDAG 17 MAART 2023, vanaf 18.45 uur

LOCATIE: BEATRIXZAAL, BERGERWEG 23, HORN

KOSTEN: 10 Euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis (te voldoen op de avond van de maaltijd)

OPGAVE: U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden voor de Solidariteitsmaaltijd uiterlijk donderdag 9 maart:
                  Per e-mail bij haelen@federatiekana.nl

                  Telefonisch:

 1. Antoinette Rooswinkel, Horn Tel. 0475 581900
 2. Marlie Berghs, Horn Tel. 0475 582004
 3. Rian Kouwenberg, Haelen Tel. 0475 592060
 4. Annie Konings, Buggenum Tel. 0475 594348
 5. Marianne Hendriks, Haelen Tel. 0475 591708

Heeft u problemen met vervoer naar Horn, geef dat aan bij uw aanmelding. Voor vervoer wordt dan gezorgd.

Limburg helpt Oekraïne

Vanaf 1 februari 2023 slaan een aantal stichtingen, kerken, scholen en vrijwilligers de handen ineen om de zwaar getroffen burgerbevolking in Oekraïne te helpen met noodzakelijke goederen. Door samen te werken worden de kosten van transport drastisch gereduceerd, en kan de frequentie van transporten worden opgevoerd.


De actie ‘Limburg helpt Oekraïne’ is een samenwerking tussen de stichtingen Bergse Kracht uit Berg en Terblijt; Stichting Sociaal/ Medische Hulpverlening aan Oost- Europa uit Bunde; Hulp door Genade in Valkenburg; Platform Wereldburgerschap uit Valkenburg en de Vierkante Cirkel uit Bunde. Verder nemen deel de Oekraïense werkgroep uit Kerkrade en een aantal Oekraïense en andere vrijwilligers. Zowel het Bisdom Roermond als protestante kerken nemen deel, alsmede een aantal scholen.

Uw bijdrage wordt gevraagd. We zijn op zoek naar goederen en geld. Ook al kunnen we door de samenwerking en
de vele vrijwilligers de transport-kosten laag houden, de diesel moet betaald worden! Overmakingen kunnen naar: Stichting Sociaal Medische Hulpverlening aan Oost Europa Meerssen (ANBI) NL58 RBRB 0943 2307 72 o.v.v. Limburg helpt Oekraïne

Verder kunnen de volgende goederen worden ingeleverd:
Slapen: slaapzakken, fleece dekens, stretchers en dunne afwasbare matrassen;
Verzorging: luiers, maandverband, tampons, verbandmateriaal, EHBO-materiaal, incontinentie-materiaal,
drogisterijartikelen (shampoo, tandpasta, zeep);
Medicijnen: paracetamol, ibuprofen, verkoudheid medicatie;
Voedsel: babyvoeding, potjes voeding, houdbaar kant en klaar voedsel (blik, pakken of gedroogd), snacks zoals wafels, peperkoek, energierepen, drinkwater en melk in pakken;
Kleding: gewassen en intacte warme winterkleding voor volwassenen, baby en kind (jassen, truien, broeken, mutsen, sjaals en wanten), nieuwe sokken en (thermo) ondergoed. AUB geen zakken oude kleding inleveren!
Algemene goederen: (hoofd)lampen incl. batterijen, oplaadstations, powerbanks, batterijen, kaarsen, warmwaterzakken, plastic en soepkommen, bestek, waterfiltersystemen, thermoskannen, generatoren, kachels.


In het dekenaat Thorn willen we graag aansluiten bij deze actie ‘Limburg helpt Oekraïne’. Hiervoor kunt u de gevraagde goederen inleveren in de parochiekerk van Baexem gelegen aan het Monseigneur Kierkelsplein 19 te Baexem.

Inleveren kan op donderdag 23 februari van 10 tot 11 uur.

Verduur Samen met Franciscus

Dat verduurzamen belangrijk is, weten we inmiddels. Hoe

gaan we goed om met de schepping, de aarde, de natuur en

onze omgeving? Corinne Groenendijk werd geïnspireerd

door Franciscus van Assisi en komt graag vertellen hoe we

samen kunnen verduurzamen, waarbij het ook nog leuk en

vrolijk mag zijn. VerduurSamen gaat over Verbinding en een

bewuste leefstijl. Hoe we dat samen kunnen doen zal op deze

avond duidelijk worden.

Doet u mee? U bent van harte welkom!

Aanvang 19.30 uur ; Entree 10 euro ,locatie: St. Severinus kerk

te Grathem (bij veel aanmeldingen wordt er naar een andere

locatie gezocht).

Aanmelden via zinspiratieleudal@gmail.com

U kunt ook alvast een kijkje nemen op www.corinnegroenendijk.nl

Je geloof léren vieren

Dat is de titel die op de posters staat in de portalen van onze parochies vanwege een nieuw initiatief dat in ons dekenaat geboren is. U hebt misschien ook wel gelezen dat steeds meer mensen in Nederland niet meer geloven. Dat kan ons pijn doen. Maar pijn drukt ook uit dat wij zelf aan dat geloof nog wel waarde hechten. Dat heeft dus iets heel positiefs!

Verlangt u naar een stukje gemeenschap? Wilt u als christen uw geloof leven, het verdiepen en er met anderen  over uitwisselen? Dan bent u van harte uitgenodigd op 10 zondagen in 2023. We beginnen telkens met de H. Mis in de abdijkerk van Thorn waar we ons geloof samen willen vieren. Vieren, dat is ook samen zingen! Daarna gaan we naar de Foyer de Charité (naast Sterrebosch) om een stukje gemeenschap te leven (verdieping, uitwisseling en gezellig samen zijn).

Het is belangrijk dat wij als christenen elkaar opzoeken, onze vragen rondom geloof en kerk met anderen kunnen delen.  Hebt u daar ook interesse voor, dan bent u van harte welkom. Er is parkeerruimte bij de Foyer, op loopafstand naar de kerk voor de H. Mis.

Hopelijk mogen wij velen van u op een of meerdere (alle!) zondagen van het komend jaar ontmoeten om zo samen kerk te zijn. Namens de deken en de equipe die dit initiatief heeft voorbereid,

André Pierik, foyervader

NB: De zondagen zijn: 8 januari; 12 februari; 12 maart; 16 april; 28 mei; 18 juni; 3 september; 15 oktober; 12 november; 10 december.

Het kerkbestuur, deken Wim Miltenburg fso, kapelaan Francis, pastoor Jeroen Berkemeijer en catechiste Wilma Moelker wensen u een zalig kerstfeest en gelukkig 2023

Geen uitzonderingen op Kerstmis

God spreekt zijn Woord; Jezus wordt geboren. Hij is het mens geworden Woord van God. Zo laat God zien wie Hij is: Immanuel, God-met-ons. Heel de heilige Schrift tot aan Jezus was een advent op zijn komst in onze wereld. Op velerlei wijzen had God door de profeten gesproken …. (vgl. Hebr. 1,1). Met als laatste voorbereiding de ontmoeting en het gesprek van de engel met Maria. Telkens zijn er zorgvuldig gekozen woorden; woorden met daarin een dieperliggende boodschap. Vrij gesproken en altijd zonder voorbehoud; zonder beperking. Integendeel. Ze gelden nog steeds, met terugwerkende kracht en naar de toekomst. Voor alle mensen.

Belangrijke momenten vragen om zorgvuldigheid en goedgekozen woorden. Vaak is dat om claims te voorkomen. Bij de excuses voor het slavernijverleden: Wij mensen van hier en nu denken er anders over dan toen, enz. … Woorden zodanig gekozen dat claims uitgesloten zijn. Niemand kan er rechten aan ontlenen. Bij verzekeringen zien we hetzelfde: er zijn altijd kleine lettertjes die de uitzonderingen weergeven.

Kerstmis sluit niemand uit; Jezus is voor alle mensen gekomen, ook voor mensen van nu. Hij is Immanuel, God-met-ons. Ook na 2000 jaar mogen wij mogen nog steeds een beroep doen op Jezus’ komst in onze wereld. Dat verwacht Hij ook van ons. Geen verjaring, geen kleine lettertjes. Hij sluit niemand uit. Maar Hij dringt zich ook niet op. Hij komt als een klein kind. 

Wij kunnen aan het Kind voorbijgaan; we kunnen het ook aannemen en zo ons antwoord geven. Hij legt zich als het ware in onze handen. Daarmee geeft God ons een grote verantwoordelijkheid. Als een klein kind komt God bij ons, om God-met-ons te zijn.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Kerken werken mee aan actie “Voor wie brand jij een lichtje?”

https://youtu.be/Ki7vzwPicY4

Dertien kerken en kapellen in Limburg werken dit jaar mee aan de actie ‘Voor wie brand jij een lichtje?’. De opbrengst van de actie komt ten goede aan kankeronderzoek in Limburg. Bisschop Harrie Smeets – die zelf ook aan kanker lijdt – ondersteunt de actie.

Het idee is dat op de kortste dag van het jaar (21 december) in heel Limburg duizenden kaarsjes branden. Een kaarsje voor een speciaal iemand, voor alle zieken, voor een geliefde of om zelf steun te vragen of aan iemand te herdenken. Het is de bedoeling dat alle kaarsen samen in deze donkere tijd van het jaar een zee van licht vormen.

Wie wil kan zich online aanmelden een donatie overmaken. Op woensdag 21 december steken de initiatiefnemers namens iedereen alle kaarsjes aan. Deelnemers kunnen zelf kiezen in welke van de dertien kerken of kapellen hun kaarsje aangestoken wordt.

De opbrengst van de gedoneerde lichtjes komt ten goede aan baanbrekend en wetenschappelijk kankeronderzoek in het Maastricht UMC+ en partnerziekenhuizen in Limburg. Deze campagne is een initiatief van Kankeronderzoekfonds Limburg en wordt georganiseerd in samenwerking met dertien kerken in het Bisdom Roermond die hun kapellen hiervoor openstellen.

De deelnemende kapellen zijn:

 • Sint-Petruskerk, Gulpen
 • Sint-Pancratiuskerk, Heerlen
 • Vredeskapel, Kerkrade
 • Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, Maastricht
 • Pater Karelkapel, Munstergeleen
 • Sint-Christoffelkathedraal, Roermond
 • Sint-Dionysiuskerk, Schinnen
 • Sint-Jozefkapel, Smakt
 • Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk, Susteren (Mariaveld)
 • Kapel van de Onze-Lieve-Vrouwe onder de Linden, Thorn
 • Mariakapel/Lourdesgrot, Tienray
 • Kapel van Genooy, Venlo
 • Moeselkapel, Weert

Meedoen
Meedoen met de actie kan via de speciale website

Betaling
Via de site www.brandeenlichtje.nl is een donatielink te vinden. U kunt de betaling ook handmatig overmaken voor uiterlijk 20 december naar bankrekeningnummer NL06INGB0005043912 t.n.v. Health Foundation Limburg inzake Kankeronderzoekfonds Limburg o.v.v. Brand een lichtje. Mail het formulier vóór 20 december naar: info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

Uitnodiging

Het gaat eindelijk gebeuren! Het hoogaltaar in onze St.-Stephanuskerk gaat op tweede kerstdag 2022 gewijd worden.
Bijgaan de uitnodiging en een brief van pastoor-deken Wim Miltenburg fso met daarin enige uitleg m.b.t. het altaar. 

Voor aanvang van de viering zal het koor Ein Gehieël ons alvast in een feestelijke stemming brengen en een aantal liederen ten gehore brengen.

Wij hopen u te mogen begroeten!

Werkgroep Hoogaltaar

Wij nodigen u van harte uit voor de
ALTAARWIJDING
In de St.-Stephanuskerk te Heel

De wijding van het hoogaltaar vindt plaats op tweede kerstdag 26 december 2022
in een Pontificale Eucharistieviering om 11.00 uur door hulpbisschop Everard de Jong.
Na de plechtigheid zal er achterin de kerk gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Wij zien uit naar uw komst!


26 december altaarwijding te Heel


WAT IS DE AANLEIDING?
In 2016 is de kapel van Huize St.-Joseph in Heel ontmanteld en gesloopt. Het betrof hier het voormalige klooster van de Broeders van de Heilige Joseph. Vanaf 1880 verzorgden de broeders mannen met een verstandelijke beperking. Vanaf 1969 is dit werk voortgezet door Stichting Daelzicht. In de kapel van de broeders stond een bijzonder fraai hoogaltaar met bijbehorende communiebanken
Aan de parochie is dit hoogaltaar aangeboden bij gelegenheid van het gouden professiefeest van Br. Ambrosius in 2016. Het altaar is eerst opgeslagen en vervolgens gerestaureerd en heeft nu een plaats gekregen vooraan in de kerk te Heel. Ook de bijpassende communiebanken hebben we dicht bij het hoogaltaar kunnen plaatsen.


WAAROM NU PAS?
Op 2e kerstdag zal onze hulpbisschop Evarard de Jong tijdens de H. Mis van 11 uur het nieuw gerestaureerde hoofdaltaar in de St-Stephanuskerk in Heel wijden. Een altaarwijding komt in onze dagen niet vaak voor; het is een unieke plechtigheid die nu plaatsvindt. Drie jaar geleden kon de wijding niet plaatsvinden, omdat het niet zeker was of de kunstenaar op tijd klaar zou zijn met de restauratie. Daarom hadden we de altaarwijding verschoven naar de zondag na Pasen (2020), maar vanwege corona kon het toen en ook daarna niet doorgaan. Onze bisschop Harrie Smeets, die aanvankelijk 2e kerstdag 2019 de consecratie van het altaar zou verrichten, spreekt daarom al van het-altaar-dat-maar-niet-gewijd-wil-worden. We hebben ook nu 2e kerstdag gekozen, omdat we dan tegelijk het patroonsfeest van de parochie vieren: St.-Stephanus.


WAT GEBEURT ER NIET EN WAT WEL?
Centraal in een altaar wordt een altaarsteen geplaatst. Hieronder bevinden zich relieken van een of enkele heiligen. Ze symboliseren onze verbondenheid met de hemel en met degenen die in de eeuwen vóór ons Eucharistie hebben gevierd. Hun voorspraak roepen wij in. Omdat het in Heel om een weliswaar volledig gerestaureerd, maar toch al bestaand altaar gaat, plaatst de bisschop er tijdens de plechtigheid geen nieuwe relieken in. Die liggen al onder de altaarsteen. Het is jammer dat we niet hebben kunnen achterhalen van welke heilige die relieken zijn.
Bij de altaarwijding (of -consecratie) zegt de bisschop niet alleen een wijdingsgebed, maar besprenkelt hij het altaar ook met wijwater, bewierookt het en wrijft het met heilig chrisma in. Dit is omdat het altaar de plaats is waar we Eucharistie vieren. Jezus’ sterkste aanwezigheid is natuurlijk in de geconsacreerde gaven van Brood en Wijn. Daarvoor knielen we. Maar het altaar verwijst ook naar Jezus Christus. Voor het altaar buigen we.


WAAROM DOEN WE DIT?
Dat het altaar een symbool van Christus is, herkennen we aan het begin van een H. Mis omdat de priester het altaar dan begroet en kust. Bovendien kan hij het bewieroken als eerbetuiging aan Jezus. In een van de misgebeden (prefatie van Pasen) komt de verbinding van het Misoffer op-het-altaar-in-de-kerk met het offer van Christus op het altaar-van-het-kruis helder naar voren: “Door de offergave van zijn eigen lichaam heeft Hij zichzelf aan U gegeven ter wille van ons heil, priester, altaar en offerlam tegelijk.” Het altaar beeldt Christus uit.


WAT KAN IK HIER IN MIJN GELOOF MEE?
Een altaar hoort bij een tempel of kerk. Omdat wij ook zelf een tempel van de Heilige Geest zijn, trekt Romano Guardini (1885 – 1968) de vergelijking met het altaar door: “Beide behoren tezamen, het altaar buiten en het altaar binnen in de mens. Het een als het hart van de kerk, het ander als het diepst van het menselijk leven, van de innerlijke tempel.” De kerkvader Augustinus (354 – 430) duidt het altaar als symbool van het geloof. Het altaar is een verwijzing naar de martelaren, die hun leven gaven vanuit hun trouw aan Christus. Zij bleven Hem trouw; zelfs toen de navolging het uiterste vroeg: het offer van hun eigen leven. Deze trouw en toewijding kan zich ook op andere wijzen uitdrukken. Paus Gregorius de Grote (ca 540 – 604) zegt het zo: “En wat is het altaar van God anders dan de ziel van wie heilig leven?” Met andere woorden we zijn opgeroepen ook zelf een geestelijk altaar te zijn: toegewijd leven, vanuit ons hart, gericht op Jezus’ hart. Het altaar kan zo een symbool worden van de christelijke gemeenschap.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

H. Missen op Kerstavond 24 december 2022

17.00 uur Heel:  Kinderviering

18.00 uur Hunsel: Gezinsmis

18.30 uur Sterrebosch: H. Mis

18.30 uur Thorn-Kerk:  Gezinsmis

19.00 uur Beegden:  H. Mis

19.30 uur Wessem: H. Mis

21.00 uur Heel:  H. Mis

21.00 uur Ittervoort:  H. Mis

22.30 uur Thorn-Kerk:  Nachtmis

23.00 uur Ell:  Nachtmis


H. Missen op 1e Kerstdag 25 december 2022

08.30 uur Panheel:  H. Mis

09.00 uur Hunsel:  H. Mis

09.30 uur Wessem:  H. Mis

10.30 uur Neeritter:  H. Mis

11.00 uur Beegden:  H. Mis


H. Missen op 2e Kerstdag 26 december 2022

09.00 uur Ell:  H. Mis

09.00 uur Ittervoort: H. Mis

09.30 uur Thorn-Kerk: H. Mis

10.30 uur Neeritter:  H. Mis

11.00 uur Heel:  H. Mis Altaarconsecratie Hulpbisschop E. de Jong