Pasen valt altijd op zondag

Pasen valt altijd op zondag. Dat is anders dan Kerstmis, dat op iedere dag kan vallen. Op de zondag na de eerste volle maan in de lente is het Pasen. Met Pasen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. In getuigen van de verrijzenis geeft onze bisschop weer dat je Pasen niet uit kunt leggen. Hij zegt het heel sterk:  over Pasen preken zou verboden moeten worden, want het gaat ons bevattingsvermogen te boven. Van dit mysterie van ons geloof kunnen we alleen maar getuigenis afleggen. Dat hebben de gelovigen vanaf het eerste begin gedaan. Het lege graf, schriftcitaten en deze getuigenissen vormen wel een krachtige aanwijzing voor de verrijzenis van Jezus. Maar het blijft een geloofsmysterie. Alle christenen vieren dit met Pasen.

Zoals Pasen op zondag valt, de eerste dag van de week, zo is ook iedere zondag een pasen. Dat maakt de zondag voor ons tot een andere dag dan de weekdagen. Jezus’ opstaan uit de dood vieren we iedere week. Op zondag. Als ik mensen een goed weekend wens, voeg ik er vaak aan toe: en een mooie zondag! Iedere zondag vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. En omdat deze dag zo belangrijk is, begint die – naar Joods gebruik –  al op de vooravond. Zoals we dat ook met Kerstmis doen met een nachtmis. Proberen we de zondag speciaal te laten zijn, met name door de zondagse eucharistieviering.

De zondag is zo belangrijk dat wel vaker de vraag gesteld is: of Europa christelijk blijft, hangt af van de viering van de zondag. En de eerste onder die zondagen is paaszondag. Hoe we de zondag invullen, kan zo een getuigenis zijn van Jezus’ verrijzenis. Zalig paasfeest.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Dekenale Bedevaart naar Sittard en Munstergeleen (Pater Karel)

Nu de beperkingen door Corona grotendeels voorbij zijn, zal er ook weer een dekenale bedevaart georganiseerd worden. Dit jaar blijven we wel in eigen land. Evenals in voorgaande jaren kunt u weer opstappen in eigen dorp en de rollator kan mee in de bus.

                                             Wilt u graag een keer naar Pater Karel gaan in Munstergeleen? En                          

                                            dan met pastoors, kapelaans en parochianen uit uw eigen

                                             Dekenaat Thorn (Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem, Heibloem,

                                             Neer, Roggel, Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler,

                                             Leveroy, Ell, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Thorn, Wessem,

                                             Beegden, Heel en (Haler-Uffelse).                                       

Dat kan op dinsdag 21 juni 2022.

We beginnen met een H. Mis in Sittard en na de lunch-pauze rijden de bussen naar Munstergeleen, waar Pater Karel Houben vereerd wordt.

* Heenreis vanaf 8.30 uur, afhankelijk van de opstapplaats.

De juiste opstapplaatsen hoort u later, nadat de aanmeldingen bekend zijn.

* Terugreis: Vertrek vanuit Munstergeleen om ca. 16.00 uur.

* Kosten: € 20,- per persoon. Bij aanmelden contant betalen. Daarmee is de bus betaald, maar verder is niets inbegrepen. In Sittard zijn voldoende eetgelegenheden en u kunt ook zelf brood meenemen.

 * Aanmeldingsformulieren liggen in de kerk (en / of in het parochiecentrum).

Voor de goede orde is het wel wenselijk, dat u het Aanmeldingsformulier volledig invult en meteen contant betaalt.

Aanmelden graag vóór 1 mei bij uw eigen parochie(-kantoor).

Pro Ecclesia voor Wim Meuwissen

Op zondag 20 maart heeft Wim Meuwissen de Pro Ecclesia et Pontifice-onderscheiding opgespeld gekregen vanwege zijn verdiensten in het dekenaat Thorn, waar hij acht jaar bestuurslid is geweest en de meerdere decennia (!) dat hij zich als kerkbestuurslid voor aanvankelijk de H. Jacobusparochie en later al de parochies van de federatie Emmaüs heeft ingezet en waar hij nog steeds lid is van het kerkbestuur. In januari van dit jaar heeft de Werkgroep Jacobus de Meerdere de provincietrofee Kern met Pit van gouverneur Emile Roemer ontvangen. Ook hier is Wim Meuwissen een van de stuwende krachten!

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

UITNODIGING DIALOOG BIJEENKOMSTEN SYNODALE WEG

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van samen op weg-zijn in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren naar elkaar centraal staat. Om dit doel te bereiken heeft hij deze Synode uitgeroepen in het najaar van 2021. Deze duurt tot eind 2023.

Het bisdom Roermond heeft parochies uitgenodigd om een manier te zoeken om in contact te treden met parochianen. Samen met onze buurtparochiefederaties zullen er drie themabijeenkomsten zijn.  Enkele betrokken vrijwilligers zullen deze gaan leiden. Mensen die verbonden zijn met parochie en de samenleving. Te weten Theo Werter, Liesbeth Schroen, Lieke Hover en Peter Verboeket.

Deze groep wil met u als betrokken vrijwilligers van de Kerk in gesprek over de drie thema’s die de bisdommen in ons land hebben gekozen namelijk:

– Vieren (24 maart)

– Leerling en missionair zijn (7 april)

– Dialoog Kerk en Samenleving (21 april)

Graag gaan we met u in gesprek om te horen hoe u deze thema’s beleeft en ervaart in uw leven. Het gaat daarbij niet om meningen of oordelen over het een en ander, maar om hoe u zelf tegen deze thema’s aankijkt en hoe u ze beleeft. En ook: hoe zou u het graag willen zien? Kunnen er dingen anders worden? Waar liggen uw behoeftes? Wat gaat er goed, wat kan er beter?

Met andere woorden, in deze bijeenkomsten wordt uw stem gehoord. En om u wellicht ook de ruimte te bieden zal er geen lid van de pastorale teams aanwezig zijn, zodat mensen zich niet bezwaard hoeven te voelen in hun eigen woorden. Naar aanleiding van de bijeenkomsten zal er een terugkoppeling naar het bisdom gedaan worden, en van daaruit naar Rome.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomsten die zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 24 maart, 7 april en 21 april van 14.30-16.30 uur. We komen samen in de St. Severinuskerk van Grathem. Hier is ruime parkeergelegenheid. De bijeenkomsten zullen opgeluisterd worden met een overweging en muzikale begeleiding (harp) om zo een sfeer te creëren van onthaasting, gemeenschap en verbondenheid. Om deel te nemen kunt u zich opgeven via het parochiebureau in Heel info@cluster-emmaus.nl of rechtstreeks via parochieheythuysen@gmail.com t.a.v. deelname bijeenkomst synodale weg en vermelding aanwezigheid data.

Pastoor Marcus Vankan, pastoor Patrick Lipsch en pastoor-deken Wim Miltenburg

De M.O.V.-groepen van de dorpen Haelen-Buggenum – Horn-Neer en Roggel organiseren voor de twintigste keer een Solidariteitsmaaltijd.

Een Solidariteitsmaaltijd is een maaltijd, waarbij men elkaar ontmoet in de vastentijd.

Kapelaan Rajan vertelt over het project in India. Het Pope Francis Home.

Wij nodigen u allen van harte uit voor deze maaltijd.

Vanaf 18.45 uur bent u welkom aan tafel.

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden voor de Solidariteitsmaaltijd.

Iedereen is welkom!!!

Datum:                           vrijdag 25 maart 2022

Locatie:                          Beatrixzaal, Bergerweg 23, Horn.

Kosten:                          10 euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis

                                       (te voldoen op de avond van de maaltijd)

Opgave:                         uiterlijk dinsdag 22 maart telefonisch bij een van onderstaande personen:

               Antoinette Rooswinkel, Horn   Tel.581900

               Marlie Berghs, Horn                 Tel.582004

               Rian Kouwenberg, Nunhem     Tel.592060

               Annie Konings, Buggenum       Tel.594348

               Marianne Hendriks, Haelen      Tel.591708                                                 

               Of per e-mail bij antoinette@rooswinkel.net

Heeft u problemen met vervoer naar Horn, geef dat aan bij uw aanmelding

Voor vervoer wordt dan gezorgd.

Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond

Psalmen zijn wereldliteratuur. En tegelijk zijn het ook de eigen gebedsteksten van het volk van God. Alles wat zich kan voordoen in het leven van de mens is ergens terug te vinden in de 150 psalmen. Maar tegelijkertijd verkondigt datzelfde psalmboek ons ook dat niets helemaal buiten God om gaat. Zowel in vreugde en nood, ten tijde van vrede en dreiging, bij geluk en bij diepe tegenslag zoekt het boek van de psalmen het bij God. En al duizenden jaren hebben mensen in die psalmen de kracht en de moed gevonden om inderdaad God te vinden in alle omstandigheden van het leven. Jezus zelf heeft de psalmen gezongen. Het gregoriaanse repertoire, dat al een kleine 2000 jaar de liturgie van de kerk kleurt, bestaat voor het overgrote merendeel uit gezongen psalmen…Waar velen op vandaag de yogastudio en de sportschool opzoeken, blijkt het reciteren van psalmen – rustig zingen op je ademstroom – al duizenden jaren een goede remedie te zijn om mentaal en fysiek fit te blijven…!

Psalmen & gregoriaans

een meditatief moment, door Cyriel Tonnaer en Ed Smeets

Wat is spiritualiteit? Wat zijn de psalmen? Wat is gregoriaans? En wat hebben die drie met elkaar te maken? Cyriel Tonnaer en Ed Smeets laten het u graag horen en proberen het u uit te leggen in een meditatief moment. Het houdt het midden tussen een bezinnende bijeenkomst, een uur muziek en de nodige toelichting, in de hoop u een mooie zondag te kunnen bezorgen, maar ook (nieuw) enthousiasme te kweken voor het gregoriaans, dat niet alleen bakermat is voor de verdere muzikale ontwikkeling in Europa, maar ook op unieke wijze het gebedsleven verklankt van de kerk, en dat al sinds de eerste eeuwen van onze jaartelling…

Zondag 13 maart 2022 – 17 u Kerk H. Stefanus te Heel

Zondag 3 april 2022 – 17 u Kerk H. Jozef te Smakt

Zondag 1 mei 2022 – 17 u Kerk H. Gerlachus Houthem

Aanmelding via activiteiten@sgv-roermond.nl

Een vrije gave wordt op prijs gesteld!    www.sgv-roermond.nl

Actueel

De inval van Poetin in Oekraïne maakt de Aswoensdagbrief van bisschop Harrie Smeets nog actueler. “Bedenk dat je mens bent” – bezien vanuit het askruisje – grijpt onze bisschop aan om ons voor teleurstelling te behoeden: “Kom niet te laat tot de ontdekking dat er dingen in het eigen leven zijn die meer en eerder aandacht hadden verdiend.”  Mij spreekt het aan om in de vastentijd (proberen) te doen wat ik echt belangrijk vind. Ieder kan dit natuurlijk voor zichzelf invullen.

Voor mij was dit indertijd een reden om de weg van het priesterschap in te slaan. Steeds meer raakte ik ervan overtuigd dat ik er later spijt van zou krijgen als ik niet op die innerlijke oproep zou ingaan. De veertigdagentijd roept ons op stil te staan bij het wezenlijke, waar het echt om gaat in het leven. Denk na over dingen die echt tellen en richt je daar dan ook op, zo schrijft de bisschop, niet morgen, maar vandaag; gebruik de tijd goed.

Voor gelovige mensen is dat dan altijd mét Jezus Christus. Hij geeft aan ons leven die diepe zin. Vergeving en Gods barmhartigheid zijn daarbij kernwoorden. Die tillen ons boven onszelf uit om ons naar Pasen te brengen. Die blijde boodschap laten klinken in de wereld van nu, biedt hoop. En hoop hebben alle mensen nu nodig; een vertrouwen dat komt uit het geloof dat Jezus zijn kruis heeft gedragen uit liefde voor ons. Wie die liefde ontdekt heeft, wil die beantwoorden. En dat is actueel. Met de woorden uit de Aswoensdagbrief: “Vandaag is de enige tijd die we hebben, gebruik die tijd dan goed”.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

De brief van bisschop Harrie Smeets is te vinden op: https://www.bisdom-roermond.nl/Boodschap-voor-Aswoensdag-en-de-Veertigdagentijd-2022

Blijde Boodschap blijft

Ouders geven aan hun kinderen door wat ze belangrijk vinden. Of die er echt iets mee doen, weten ze niet, maar ze willen het hen wel aanbieden. Bij ieder doopgesprek zeggen ouders me: “Later mag zij/hij zelf kiezen.” Maar je biedt het aan; dan weten ze dat ze ervoor kunnen kiezen. En dat is waardevol. En kinderen proeven of het echt is; of je er als ouder echt voor gaat. Soms zit er een generatie tussen en zijn het grootouders die kleinkinderen inspireren. We vormen zo een verbindende schakel.

Die schakel willen zijn, wordt des te belangrijker als het geloof om je heen verdampt. Dan komt het aan op volhouden. Zo’n verbinding kunnen zijn naar een tijd die weer meer verlangt naar wie Jezus is en dat Hij zoveel van ons houdt dat Hij aan het kruis zijn leven voor ons heeft gegeven. Wie Jezus echt heeft ontdekt, wil Hem niet meer kwijt. Ik denk vaker, mensen die het geloof loslaten, hadden Jezus nog niet echt ontdekt. Daarom hebben we mensen nodig die volhouden, die voor Jezus willen gaan. En het raakt ons als iemand met passie ergens voor gaat. Dat iemand volhoudt, juist als zijn omgeving er meer aan voorbijgaat. Daar gaat iets vanuit! Dat geldt in onze dagen zeker voor het geloof en de kerk.

Het geloof doorgeven zit niet zozeer in meer eigentijdse aanpassingen doen. Tenminste niet wat het wezenlijke betreft. Het christelijk geloof geeft altijd een spanning. Anders zou bekering niet nodig zijn. En het is eigen aan ons christelijk geloof die stap op de bekeringsweg te zetten. In praktijk brengen wat Jezus ons voorhoudt in de zaligsprekingen. En die zijn nooit ‘van deze tijd’.

Jezus laat ons ontdekken dat we vrij worden wanneer we ons wél binden. Dat leven naar de geboden juist vrij maakt. Vrij van een egoïsme, wat ons niet gelukkig maakt. Ontdekken dat geven zaliger is dan ontvangen. Zo’n leven vanuit het geloof wens je iedereen toe. Het lijkt een paradox, maar het is wel de weg naar een geluk dat blijft en niet afhankelijk is van de waan van de dag. Hier denk ik aan een uitspraak van de christelijke denker Søren Kierkegaard: “Wie de geest van de tijd huwt wordt gauw weduwe/weduwnaar”). Ik ben ervan overtuigd dat het katholieke geloof ook voor komende generaties is, die het opnieuw zullen ontdekken. Wij kunnen daarbij die verbindende schakel zijn. Want we hébben een unieke en goede boodschap. Jezus’ Blijde Boodschap blijft! Deze is voor alle generaties; geven wij die aan de komende.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

75, 60 en 50-jarig koorjubileum

Voor een jubileum van 75 jaar bestaat geen reguliere onderscheiding. Dit is té uniek. Organist Jan Hendriks uit Ittervoort verving als kind af en toe zijn vader als organist bij een viering. “Begin maar vast”, kreeg hij te horen. En bij verschillende koren heeft hij in zijn totaliteit een 75 jaar volgehouden, tot voor enkele maanden, toen het niet meer ging. Thuis, enkele weken vóór het overlijden van zijn echtgenote Drina, kreeg hij waarderende woorden van deken Wim Miltenburg en een oorkonde.

Bij de zeswekendienst van Drina was hij erbij toen zijn broer Piet aan het einde van de H. Mis op 6 februari in de Margarithakerk in Ittervoort de Gregoriusonderscheiding kreeg, met bijbehorende speld, voor zijn 60-jarig lidmaatschap als koorzanger en Karel van Helden voor 50 jaar koorzang! Van harte proficiat!

Afscheid Kapelaan Marco Bodden

Foto-impressie afscheid kapelaan Marco Bodden

Zondag 17 januari was het afscheid gepland van kapelaan Bodden. Hij is een studie gaan volgen voor een master in de geestelijke verzorging en werkt tevens mee met de geestelijke verzorgers in Daelzicht en St. Anna. Was het afscheid vanwege de coronamaatregelen al bepekt gehouden, toch bleek dit nog te ruim opgezet. Een samenzijn in een zaal met meer dan vier mensen was niet mogelijk. Daarom is gekozen voor een afscheid – ook in beperkte kring – tijdens de eucharistieviering op zaterdag om 16 uur in de parochiekerk in Neeritter. Hierbij een foto impressie. De op de foto afgebeelde engel is een onderdeel van het cadeau wat Jo Tobben namens de parochiefederatie Emmaüs aan kapelaan Marco Bodden heeft aangeboden.