Hoe ziet u de toekomst van de kerk?

Het aantal bezoekers aan de kerk loopt terug. Steeds vaker krijgen kerkgebouwen daarom een andere functie. Ook in Maasgouw willen we in beeld krijgen wat de situatie is van “onze” 10 kerken. En voorbereid zijn op de toekomst.

Daarom maken we een kerkenvisie. Hierin beschrijven we onder andere welke functie het kerkgebouw kan vervullen als de religieuze functie verdwijnt. Hiervoor horen we graag wat u als inwoner denkt!

Wethouder Snijckers: ‘kerken zijn karakteristieke gebouwen. Ze zijn bepalend voor het dorpsbeeld. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat deze waardevolle gebouwen niet verdwijnen? En welke bredere of nieuwe invulling kan een kerkgebouw krijgen? Hierover zijn we in gesprek met de parochies. We zijn ook benieuwd hoe u hierover denkt en welke ideeën u heeft’.

Wilt u hierover uw mening geven? Heel graag! Dat kan door een kort onderzoek in te vullen. Ga naar:

https://exploratio.nl/intake/aa/kerkenvisie

Oproep tot vrede vanuit het Heilig Land

Te midden van alle berichten over Gaza en het Heilig Land hieronder een oproep tot vasten en gebed voor het verkrijgen van vrede van de Latijns-katholieke patriarch van Jeruzalem. Hij heeft opgeroepen tot een dag van vasten en gebed (dinsdag 17 oktober) voor vrede en verzoening in het Heilig Land.

Ook al is deze dag al voorbij, het is een gelovig antwoord in de uitzichtloze situatie waarin wij zo machteloos staan. Het is ook voor ons een oproep te bidden dat degenen voor wie Jeruzalem een heilige stad is tot vrede komen. De bisschoppen van ons land hebben Hieronder het artikel met de oproep tot vasten en gebed (bron: Catholic National Register).

Kardinaal Pierbattista Pizzaballa heeft katholieken aangespoord om tijden van gebed te organiseren met eucharistische aanbidding en het bidden van de rozenkrans “om onze dorst naar vrede, gerechtigheid en verzoening over te brengen aan God de Vader”.

“In deze tijd van verdriet en ontzetting willen we niet hulpeloos blijven. We kunnen niet toestaan dat de dood en zijn angel (1 Kor 15:55) het enige woord is dat we horen,” zei hij in een verklaring van 11 oktober.

“Daarom voelen we de noodzaak om te bidden, om ons hart te richten op God de Vader. Alleen op deze manier kunnen we de kracht en kalmte putten die nodig zijn om deze moeilijke tijden te doorstaan, door ons tot Hem te wenden, in gebed en voorbede, om God te smeken en uit te roepen te midden van deze angst.”

De patriarch zei maandag dat hij bereid was zichzelf in te ruilen voor Israëlische kinderen die door Hamas waren gegijzeld en in Gaza vastgehouden. Hij gaf die opmerking in antwoord op een vraag tijdens een videoconferentie met journalisten in Italië. “Ik ben klaar voor een uitwisseling, wat dan ook, als dit tot vrijheid kan leiden, om de kinderen thuis te brengen. Geen probleem. Er is een volledige bereidheid van mijn kant“, zei hij.

Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie

Nederlandse bisschoppen roepen op tot gebed tot God om vrede en veiligheid op voorspraak van Maria

De Nederlandse bisschoppen sluiten zich van harte aan bij de recente oproepen van Paus Franciscus om te bidden om vrede in de wereld en een einde aan oorlog en geweld, en voor allen die slachtoffer zijn van terreur en geweld.

Oktober is de maand waarin op veel plaatsen in de Katholieke Kerk de rozenkrans wordt gebeden. laten wij nu dus, op voorspraak van Maria, Koningin van de rozenkrans en van de Vrede, van harte en intens dit gebed bidden tot God om de gave van duurzame vrede voor de inwoners van de vele landen die getekend worden door oorlog en conflicten, in en rond Israël, in Nagorno Karabach, Oekraïne, Zuid-Soedan, Nigeria en Jemen en andere conflictgebieden.

Laten we daarnaast ook vol vertrouwen bidden voor alle mensen die slachtoffer zijn van natuurgeweld, zoals van de aardbevingen in Turkije, Marokko en Afghanistan en van de overstromingen in Libië en India. Moge onze moeder Maria (Johannes 19,26-27) hen allen bijstaan met haar voorspraak.

Allerzielenvieringen met aansluitend zegening van de graven 2023

Beegden, H. Martinuskerk           zondag 29 oktober          13.30 uur

Ell, H. Antoniuskerk                      zondag 29 oktober          15.00 uur

Heel, St.-Stephanuskerk              zondag 29 oktober          15.00 uur

Ittervoort, H. Margaritakerk        zondag 29 oktober          13.30 uur

Hunsel, H. Jacobuskerk               zondag 5 november        13.30 uur

Neeritter, H. Lambertuskerk        zondag 5 november        15.00 uur

Thorn, H. Michaëlkerk                  zondag 5 november        15.00 uur

Wessem, H. Medarduskerk          zondag 5 november        13.30 uur

Woensdag 1 november Allerheiligen:

  • 9 uur H. Mis in de St. Stephanuskerk te Heel
  • 19.00 uur gezonden Emmausmis in de H. Antoniuskerk te Ell

Donderdag 2 november Allerzielen:

  • 19 uur gezongen requiemmis in de H. Michaëlkerk te Thorn
  • 19 uur H. Mis Medarduskerk te Wessem

70 jarig Jubileum Jan Scheepers

Op 19 september 2023 is Jan Scheepers 70 jaar lid van het St. Stephanus dames- en herenkerkkoor. In een brief geschreven door de voorzitter Et Smeets voorzitter van de St. Gregorius vereniging wordt hij gefeliciteerd namens de Bisschop Harrie Smeets en bestuursleden van voornoemde vereniging. Uit handen van Deken Wim Miltenburg kreeg hij een Ere-diploma en kaars met afbeelding van St. Gregorius aangeboden.

Op 17 jarige leeftijd is hij lid geworden van het toenmalige kerkkoor nu 70 jaar geleden. In al die jaren heeft hij trouw de repetities bijgewoond en gezongen in de H. Missen.

De vele gedachtenis kruisjes voor de overledenen heeft hij samen met zijn broer Jo gemaakt. Nog kort geleden heeft hij meegewerkt aan het tot stand komen van een gedenkteken van Kapelaan Van der Marck die in Heel de eerste Boerenleenbank van Nederland heeft opgericht. Kortom als er iets voor de kerk gemaakt of gerestaureerd moest worden dan was hij bereid om te helpen.

Voorlopig blijft hij nog zingen in het koor zolang het voor hem nog mogelijk is.

Phons Brouns (voorz.) Wies Janssen (secr.)

Mystiek: Geheimzinnig of Down to Earth?

Ontdek de Mysticus in Jezelf

Interactive lezingen trilogie

Mystiek en het Christendom door de eeuwen heen

Peter Nissen

5 oktober 2023

Mystagogie: Geraakt zijn door het het geheim van Menszijn en Leven

Annemiek de Jong-van Campen

20 november 2023

Mystiek Leven: Leven in aandacht en leven in liefde

Kick Bras

25 januari 2024

St. Severinuskerk Grathem 19.30 uur

Biddende Moeders.

Als ouder heb je een grote wens: dat je kinderen gelukkig worden. Helaas groeien ze

op in een wereld waarin niet alleen aangename dingen gebeuren maar waarin ook

problemen voorkomen zoals pesterijen, ziekten, problemen op school, verslavingen,

geweld, verbroken relaties, noem maar op.

In 1995 zijn in Engeland 2 moeders, oma’s gaan bidden voor hun kinderen,

kleinkinderen en andere intenties. Zij maakten zich grote zorgen over de problemen

waarmee de jeugd te maken kreeg. Al snel sloten andere moeders zich bij hen aan en

ook in andere plaatsen gingen moeders in groepjes bidden. Zo ontstond Biddende

Moeders en zijn we wereldwijd in gebed met elkaar verbonden. Op dit moment zijn er

duizenden gebedsgroepen verspreid over meer dan 100 landen, waaronder Nederland.

In Limburg zijn 26 groepjes Biddende Moeders die wekelijks of om de twee weken bij

elkaar komen voor het gebedsuur. Er hebben al mooie gebedsverhoringen

plaatsgevonden en het gezamenlijk bidden geeft veel rust en de moeders ontvangen

kracht in moeilijke omstandigheden.

Alle moeders/oma’s en vrouwen met een hart voor kinderen zijn welkom: zowel de

fysieke als de geestelijke moeders/oma’s om te bidden voor onze kinderen en andere

intenties.

U bent van harte welkom om kennis te komen maken met het gebedsuur van

Biddende Moeders.

We bidden om de week op woensdagochtend na de Heilige Mis van 9.30 tot 10.30 uur

Adres: Parochiecentrum Mgr. Savelbergweg 93 A,  Heel.

Inlichtingen: Suzanne Wetterhahn 06-16089446

Wies Mom Regioverantwoordelijke Limburg 0475-589135

Hunsel, een voortreffelijke finale van Gluren bij de Buren 2023

Dinsdagavond 22 augustus vond in het kader van de Cultuurhistorisch Zomer 2023 de laatste Gluren bij de Buren plaats en wel in Hunsel. De belangstelling voor deze avond was overweldigend. Meer dan 300 bezoekers hadden de weg gevonden naar de St. Jacobuskerk. Zij waren overigens niet de eersten. Reeds vele eeuwen – en tot heden ten dage – is de kerk van Hunsel een belangrijke halteplaats voor pelgrims op de route naar Santiago de Compostella.  

Voor de deelnemers aan deze Gluren bij de Buren had de kerk te weinig zitplaatsen; een aantal bezoekers moest zich tevredenstellen met een staanplaats achter in de kerk. Menig pastoor zou zich verheugen op een dergelijke opkomst.

Peter Korten vertelde dat in het 18-jarige bestaan van Gluren bij de Buren nog nimmer een bezoek aan Hunsel was gebracht. Toen voor de editie van 2023 contact met Hunsel werd gezocht, was het enthousiasme groot. Binnen een mum van tijd hadden zich 36 vrijwilligers aangemeld. Na de collecte aanbevolen te hebben, gaf hij het woord aan deken Miltenburg van Thorn.

Deken Miltenburg verhaalde dat hij bij zijn eerste bezoek aan Hunsel door de navigatieapparatuur via een omweg door de landelijke omgeving naar de kerk was gestuurd. Later had hij de kortste weg naar de kerk gevonden.

Na deze toespraken volgde een rondleiding in groepen door Hunsel. Op een aantal plaatsen vertelden enthousiaste en deskundige inleiders over gebouwen en gebeurtenissen in Hunsel.

Tegenover de kerk ligt een oude, mooie pastorie in neoclassicistische stijl. De huidige eigenaar. Leo Stratermans, vertelde op geestige wijze iets over dat gebouw. Hunsel werd in de eerste helft van de 19de eeuw een zelfstandige parochie. Dat vroeg volgens de toenmalige pastoor ook om een passende pastorie. De pastorie werd gebouwd met “veldbrandbrikken”, vervaardigd van leem die in de loop der eeuwen door de Uffelse beek in de nabijheid was afgezet. Het bezoek aan de pastorie werd besloten met een wandeling door de mooi aangelegde tuin met aan de boom rijpende peren en druiven.

Een ander bezienswaardig gebouw is een boerderij, die na een brand herbouwd is op de fundamenten van een eeuwenoude boerderij. Deze dateerde uit de tijd dat Hunsel deel uitmaakte van de heerlijkheid Kessenich van de heren Van Waes. De rijksheerlijkheden Kessenich, Thorn en Neeritter vormden de zogenaamde “Drie eigen”.

Maan Verheyen vertelde in de speeltuin dat tijdens de bezetting in de omgeving van Hunsel door de Duitsers een geheimzinnig en streng bewaakt kamp werd gebouwd. In het kamp waren ook jonge vrouwen gehuisvest, zogenaamde Blitzmädel, genoemd naar de bliksemschicht op hun uniform. Hun verschijning veroorzaakte nogal wat opwinding in Hunsel, waar de vrouwen zedig gekleed gingen met rokken tot onder de knie en daaronder kousen. Het kamp bleek een onderdeel te zijn van een radarsysteem met ook een post in Weert om vliegtuigen van de geallieerden te lokaliseren. Als dat het geval was, volgde een poging om met Nachtjäger het vliegtuig neer te halen, hetgeen helaas ook wel met succes gebeurde.

In de nacht van 20 op 21 juli werd een Lancaster, een Engelse bommenwerper, in de buurt van Hunsel door een Duits jachtvliegtuig neergeschoten. De zeven bemanningsleden kwamen daarbij om. Zij hebben hun laatste rustplaats gevonden bij de kerk in Hunsel. De inleider, Ton Bosmans, verhaalde hoe hij erin geslaagd was om in contact te komen met familieleden van de omgekomen en foto`s van hen te krijgen.

In een bocht van de Kallestraat verwelkomde Rob Adams het gezelschap Op die plaats staat een aantal zogenaamde zichtborden. Op deze borden zijn verdwenen gebouwen afgebeeld die vanaf deze plaats zichtbaar waren zoals een in de oorlog opgeblazen windmolen en het enkele jaren geleden afgebroken herenhuis Velter, annex bouwbedrijf, op een plek, waar nu een parkje is.

In het gebouw van de KPJ werd door Harry Houben de historie van de schutterij St Jacobus belicht. In de tijd van de heren Van Waes had de schutterij onder meer een taak bij de verdediging van de landsgrenzen van de heerkijkheid Kessenich. De beloning daarvoor bestond vaak uit een aam bier, zo`n 150 liter, dat de leden van de schutterij niet versmaden. Het gezegde “als het kalf niet wil drinken, doe het dan maar bij de schutterij” duidt erop dat de leden van de schutterij de naam hadden niet vies van alcoholische drank te zijn.

Thieu Wieërs verhaalde in de kerk over het beeld van St. Rochus, patroonheilige van de pestlijders. Aan de voet van het beeld is een hond afgebeeld, als verbeelding van honden die voedsel naar pestlijders brachten. Rochus wijst met zijn hand naar een pestbuil op zijn bovenbeen. Vermeldenswaard is dat het blote been bij een restauratie voorzien is van kleding. Een bloot been werd blijkbaar als onzedelijk beschouwd.

Na de geslaagde rondleiding volgde een primeur in het 18-jarig bestaan van Gluren bij de Buren. Het kerkbestuur van Hunsel bood alle bezoekers een draakje aan in het parochiehuis; een geste die zeer op prijs werd gesteld en navolging verdient.

In het bomvolle parochiehuis bedankte Peter Korten uitvoerig de organisatie en in het bijzonder de vrijwilligers die voor deze prachtige avond gezorgd hadden. Ook andere sprekers melden zich, waaronder een wethouder van de gemeente Leudal.

De organisatie van Gluren bij de Buren in Hunsel en de vele bezoekers kunnen terugzien op een zeer geslaagd en vlekkeloos verlopen evenement, mede dankzij de inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers, met een zeer drukbezochte nazit in het parochiehuis.

Veel dank aan Jack Duijf voor de foto`s.

Wil Filott