HH. Missen in de kapel in Panheel

Nieuws:

Door de corona-pandemie was helaas besloten dat er in de Kapel in Panheel geen HH. Missen konden plaatsvinden, omdat het niet mogelijk was om de corona-regels goed te handhaven.

Nu de corona-maatregels verder versoepelen, kunnen we gelukkig weer beginnen met HH. Missen in de Maria-kapel in Panheel.

Vanaf zondag 10 oktober, zullen op even weken om 08.30u de H. Mis worden gevierd.

Op 10 oktober, het feest van Maria Sterre der Zee, weer voor de eerste keer, op feestelijke wijze, uiteraard zoals we daar zo mooi gewend zijn, met volkszang.

U bent van harte welkom,
het kapelbestuur Panheel.

Kapel Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Panheel

Nieuwe diaken-assistent Francis Sahayam

Beste parochianen,

Ik ben Francis Sahayam, de nieuwe diaken-assistent van uw parochiefederatie Emmaüs. Ik ben 31 jaar oud. Ik kom uit Kerala, een zuidelijk deelstaat van India. Ik behoor tot het aartsbisdom Trivandrum in Kerala. Ik ben in een christelijk familie geborenen en heb een katholieke opvoeding gekregen. Het leven van priesters en religieuze zusters heeft me geïnspireerd om priester te worden. Ik heb er als kind al over nagedacht. Na mijn basisschool in het jaar 2006 begon ik met mijn priesteropleiding. Tijdens mijn kleinseminarie heb ik mijn bachelor in sociologie behaald aan de universiteit. In 2012 begon ik mijn filosofie opleiding aan het St. Joseph Pontifical Major Seminary Carmelgiri in Aluva. In deze periode heb ik mijn master in filosofie behaald aan de INGNO- universiteit. Daarna heb ik een jaar stage gelopen bij de bisschop van het aartsbisdom Trivandrum. Toen ik klaar was met mijn stage vroeg mijn bisschop mij om voor een periode naar Nederland te gaan, om hier theologie te studeren en daarna als priester mijn diensten aan te bieden. Ik heb daarover nagedacht en ‘Ja’ gezegd. In 2015 ben ik naar Nederland gekomen voor mijn theologie opleiding, die heb ik aan het Grootseminarie Rolduc gevolgd. Op 10 augustus 2021 ben ik in mijn thuisbisdom in India tot diaken gewijd. De bedoeling is dat ik volgende jaar de priesterwijding zal ontvangen. Met veel vreugde kijk ik uit naar het pastorale werk in uw parochies. Ik vraag om uw gebed, dat het komende jaar mij mag helpen om te groeien in de voorbereiding op de priesterwijding. Ik hoop dat ik mijn pastorale dienstwerk in de parochies hier met de hulp van God goed kan verrichten.

Nieuws

Diaken Francis Sahayam

In onze parochiefederatie Emmaüs zal transeunt diaken Francis Sahayam ons pastorale team komen versterken. Hij heeft de afgelopen zes jaar zijn theologieopleiding op GrootseminarieRolduc gevolgd en is vorige maand op 10 augustus in zijn thuisbisdom Trivandrum in Zuid-India tot diaken gewijd. De bedoeling is dat hij volgend jaar de priesterwijding zal ontvangen. 

Diaken Francis is afgelopen week uit India naar ons land teruggekeerd en zal na zijn verplichte quarantaine komende week naar onze parochie komen. Wij wensen hem een vruchtbare en ook mooie pastorale tijd in de acht parochies van onze parochiefederatie.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Cursiefje

Mijn tomtom

Tijdens mijn vakantie hoorde ik van een collega hoe hij de goddelijke voorzienigheid vergeleek met een tomtom. Een soort moderne parabel. Ik wil u die vergelijking niet onthouden, want er zit veel in. We herkennen er Gods barmhartigheid voor ons in, zoals Jezus ons die heeft getoond.

In de auto toetsen we ons doel in het navigatiesysteem in en deze leidt ons over vele wegen naar de finish, waar we dan mogen horen “u hebt uw bestemming bereikt.” Onderweg geeft de tomtom aan: rechtdoor, naar links of naar rechts, op de rotonde de tweede afslag nemen, nu omkeren alsjeblieft, enz. En als we afwijken van de voorgestelde route, kiest het navigatiesysteem automatisch een andere route om toch goed aan te komen, al duurt het dan langer. Wordt het te gek, dan klinkt het “de route wordt opnieuw berekend.” En ook dan kunnen we onze weg voortzetten. Telkens opnieuw. 

Zo is het ook met ons leven. God heeft een plan met ieder van ons, Hij heeft een doel voor ons. In ons geweten laat Hij ons aanvoelen hoe we bij dat doel aankomen; hoe we moeten handelen. En tegelijk blijven we vrij om dan de juiste weg of een omweg te kiezen. Waar we eigen wegen gaan, herrekent Hij als het ware onze route en krijgen we nieuwe mogelijkheden. We bereiken ons doel niet zo rechtstreeks en gemakkelijk als had gekund, maar we zijn niet verloren. God is barmhartig en biedt ons nieuwe kansen. Hij heeft zijn plan met ieder van ons, maar houdt rekening met onze eigen koers. En Hij herrekent de route om goed aan te komen. Hij toont die telkens opnieuw, maar het is aan ons of we die ook nemen …

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Inzegening strooiveld Neeritter

Op zondag 6 juni wordt in Neeritter na afloop van de H. Mis van 9.00 uur op het kerkhof het strooiveld ingezegend. U bent van harte uitgenodigd om dit mee te beleven. Want respect voor onze dierbare overledenen, of ze nu begraven of gecremeerd zijn, verdient steeds onze aandacht. Daarom ook dat er nu ook op dit kerkhof een mooi strooiveld met bijpassend monument is geplaatst.

Dat deze inzegening gebeurd op Sacramentsdag is een mooie samenloop van omstandigheden. Normaal gesproken lopen we op deze dag (of de zondag na Sacramentsdag) de Sacramentsprocessie in verschillende parochies. Helaas is dat dit jaar vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk.
Tijdens de sacramentsprocessie vragen we Gods zegen over onze parochie- en dorpsgemeenschap. We voelen ons verbonden met alle dorpsgenoten, levend of overleden. Laten wij dat ook dit jaar bewust doen.

(Ook in Beegden is onlangs een prachtig strooiveld ingericht. Dit zal op een latere datum ook worden ingezegend. Informatie hierover volgt nog,)

Strooiveld Neeritter
Strooiveld kerkhof Neeritter
(foto: M. Bodden)

Welkom op onze website

Welkom ook in onze parochies gelegen in Beegden, Ell, Heel, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Thorn en Wessem.

Met deze website willen wij u graag behulpzaam zijn, want soms is het moeilijk de juiste informatie te vinden. Vooral omdat er geen dorpsblaadjes meer zijn.

Op deze home-pagina vindt u de cursiefjes van de deken. Het laatste nieuws vindt u op de nieuws-pagina.
Als vast menu, op iedere pagina, aan de linkerkant de misintenties en aan de rechterkant de praktische informatie over onze parochies.

Veel plezier!

En graag tot ziens in onze parochiekerken of bij een of andere activiteit.

logo van parochiefederatie Emmaus

Cursiefje:

Maria, moeder van onze familie

Tweede pinksterdag is in ons land een officiële vrije dag, die we graag behouden. Alleen al dat deze vaak in de meimaand valt is een pré. Paus Franciscus heeft in 2018 opgeroepen deze dag te vieren als gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk. Op Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest over de apostelen. Maria was daarbij.  Samen met Maria waren de vrouwen en de broeders – de leerlingen – in gebed (vgl. Hand 1,14). Daags erna vieren we Maria als Moeder van de Kerk.

Nu in de meimaand worden wij meer nog dan anders aangetrokken om ons vertrouwen in Maria te stellen. Zij trekt ons naar haar beeltenis in een kapel of kerk en we ervaren hoe zij onze moeder is, Moeder van de Kerk. Maria brengt ons bij de Kerk, die Jezus gesticht heeft. Daar mogen wij ons thuis weten en steken we een kaarsje bij haar op. Dit gebaar van geloof en vertrouwen drukt méér uit dan wij met woorden kunnen zeggen. 

Vol begrip noemt paus Franciscus Maria daarom Moeder van de Kerk, dus moeder van die familie van gelovigen, die zich bij Jezus en zijn moeder thuis weten. Maria vereren we als onze moeder, omdat zij ons aanvoelt en begrijpt nog vóór we onze zorgen of verlangens uitspreken. Een kaarsje bij Maria aansteken, hoef je nooit uit te leggen. Dat hoort er gewoon bij. En Maria nodigt ons als moeder uit, met de laatste woorden die er van haar opgetekend staan: “Doe maar wat Hij u zeggen zal!” (Joh 2,5). Zo brengt Maria ons bij Jezus, die ons in het hart prent blijf dit doen om Mij te gedenken (vgl. Lc 22,19). Om zijn liefde voor ons niet te vergeten.

Jezus blijven gedenken. Dat doen we met zijn gebod: Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad (vgl. Joh 15,12). Dat heeft Maria zelf ook gedaan. Zij bleef geloven en vertrouwen. Bij onverwachte gebeurtenissen: op weg naar Bethlehem, bij de haastige vlucht naar Egypte, het verblijf in een vreemd land, de lange terugreis. Haar hoop was niet vervlogen toen ze in radeloosheid naar haar kind opzoek ging, toen deze twaalf jaar was. Of denken we aan haar onmacht op de kruisweg en onder het kruis. En Maria zette haar moederlijke taak voort voor de geliefde leerling en voor allen die in Jezus geloven. We mogen haar Moeder van de Kerk noemen. Door Maria kunnen wij ons thuis voelen in de kerk, die familie van God. Fijn om bij zo’n familie te horen, met Maria als onze moeder. 

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken