Misintenties


In verband met de aangescherpte maatregelen rondom Covid 19, zijn de tijden van de H. Missen de komende weken gewijzigd.


Zaterdag 22 januari: H. Vincentius, diaken en martelaar; Maria op zaterdag

16.00 u Neeritter: H. Mis misintentie t.i.v. echtpaar Victorine en Charel Geusen-Coolen.

Zang; Nederlands.

16.30 u Ell: H. Mis misintentievoor Sjang Lenders (zeswekendienst), Miet Kranen en overleden ouders Kranen-Winkelmolen, Louis Smeets (jaardienst), Sjra Verlinden (jaardienst), Harold Verlinden (jaardienst). Zang; Herenkoor.

16.30 u Heel: H. Mis als zeswekendienst voor Mia Daemen-Geraats en voor overleden Frits Verstappen (Stg).

Zondag 23 januari: 3e zondag door het jaar

09.00 u Hunsel: H. Mis voor Jac Verstappen, vanwege zijn verjaardag.

09.45 u Thorn- Kerk: H. Misvoor een bijzondere intentie uit dankbaarheid.

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

10.30 u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

11.15 u Wessem: H. Mis als jaardienst Piet Leblanc, als zeswekendienst voor Agnes Verheggen-Scheeren.

Maandag 24 januari: H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

11.00 u Thorn-Kapel: H. Mis uit dankbaarheid voor de familie Nouwen-Schreurs en Lerang (Stg.), voor een bijzondere intentie uit dankbaarheid.

Dinsdag 25 januari: Bekering van de H. Paulus

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef.

Woensdag 26 januari: HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen

09.00 u Heel: H. Mis

11.00 u Thorn-Kapel: H. Mis als jaardienst voor Frans Craemers en Mia Craemers-Evers (Stg.) en voor de zielen in het Vagevuur.

Donderdag 27 januari: H. Angela Merici, maagd

19.00 u Wessem: Geen H. Mis

Vrijdag 28 januari: H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

Zaterdag 29 januari: Maria op zaterdag

16.00 u Neeritter: H. Misvoor alle parochianen. Zang; Nederlands.

16.30 u Beegden: H. Mis voor de overleden leden van schutterij St. Sebastianus-gilde en voor het lid dat ons afgelopen jaar ontvallen is Lisbeth van de Port-Swagten.

16.30 u Ell: H. Mis ter ere van de H. Antonius Abt patroon van onze parochie.

Zang; Dameskoor.

Zondag 30 januari: 4e zondag door het jaar

08.30 u Panheel: H. Mis

09.00 u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

09.45 u Thorn-Kerk: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

10.30 u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

11.15 u Wessem: H. Mis voor Pierre Smeets en Bertha Smeets-Joris (v.h. Maastraat 20).


Zaterdag 15 januari: Maria op zaterdag

16.00 u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Gertrudis Korsten-Thijskens.

Zang; Nederlands.

16.30 u Beegden: H. Mis voor overleden Piet Ramaekers (Stg), als jaardienst voor  overleden Mia Janssen-Puts.

Zondag 16 januari: 2e zondag door het jaar

08.30 u Panheel: H. Mis voor overleden familie Van Aarsen-Achten

09.00 u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van de familie Dirks-Wolters.

09.45 u Thorn-Kerk: H.Mis als jaardienst voor Clementina Peeters – Tonnaer en voor Sjra Peeters (St.)

10.30 u Ittervoort: H.Mis voor zielen in het vagevuur.

11.15 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

12.00 u Wessem: Doopsel Jailey van Geneijgen.

Maandag 17 januari: H. Antonius abt

11.00 u Thorn- Kapel: H. Mis als jaardienst voor Piet Ramakers (Stg).

Dinsdag 18 januari:

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef.

Woensdag 19 januari:

09.00 u Heel: H. Mis

11.00 u Thorn-Kapel: H. Mis voor de zielen in het Vagevuur.

Donderdag 20 januari: H. Fabianus, paus en martelaar

19.00 u Wessem: Geen avondmis

Vrijdag 21 januari: H. Agnes, maagd en martelares


Maandag 10 januari:

Dinsdag 11 januari:

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef.

Woensdag 12 januari:

09.00 u Heel: H. Mis

Donderdag 13 januari: H. Hilarius, bisschop en kerkleraar

19.00 u Wessem: Geen avondmis.

Vrijdag 14 januari: Z. Petrus Donders, priester


In verband met de aangescherpte maatregelen rondom Covid 19, zijn de tijden van de H. Missen de komende weken gewijzigd.


Zaterdag 1 januari 2022 Nieuwjaarsdag: H. Maria, Moeder van God

10.30 u Neeritter: H. Mis voor alle parochianen in Parochiefederatie Emmaus.

Zondag 2 januari: Hoogfeest van de Openbaring des Heren – Driekoningen

08.30 u Panheel: H. Mis

09.00 u Hunsel: H. Mis voor Bert Geelen en Lé Geelen-Robbertz; voor Sjeng en Mia Aendenroomer-Verhagen en zoon Frans; voor Henricus Geelen en Anna Geelen-Breukers en de overledenen van de familie Geelen; 1e jaardienst voor Harie Coolen.

09.45 u Thorn-Kerk: H. Mis

10.30 u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in het vagevuur, jaardienst voor Hubertus en Paula de Bakker en dochter Jacqomine. Vandaag tweede collecte voor het onderhoud van de verwarming. Zang; Kerkkoor.

11.15 u Wessem: H. mis voor de overledenen van onze parochie.

Maandag 3 januari: De heilige Naam Jezus

11.00 u Thorn-Kapel: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

Dinsdag 4 januari:

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef

Woensdag 5 januari: H. Karel houben van Sint Andries, priester of H. Gerlach, kluizenaar

09.00 u Heel: H. Mis met aansluitend Stille Aanbidding

11.00 u Thorn-Kapel:  H. Mis voor de zielen in het Vagevuur

Donderdag 6 januari:

19.00 u Wessem: Geen avondmis.

Vrijdag 7 januari: H. Raimundus van Penyafort, priester

Zaterdag 8 januari: Doop van De Heer

14.30 u Ell: H. Mis voor overleden ouders Sjra en Tiny Koolen-Triepels; jaardienst voor  overleden ouders Jan en Mia Palmen-Peeters en voor overleden ouders Jac en Anna Rietjens-Strous. Zang: Herenkoor.

16.30 u Heel: H. Mis voor overleden Jean Hubert Schreurs en Mia Schreurs-Derks (Stg)

Zondag 9 januari:

09.00 u Hunsel: H. Mis voor Jan Schemen; 1e Jaardienst voor Mieke Geelen-Verwielen. Tevens voor Jac Geelen.

09.45 u Thorn-Kerk:  H. Mis alsjaardienstvoor Harie Vorselen, tevens voor Jeanne Vorselen – Stakenborg en voor Jan, Laurens, Lilian en Ton (Stg.)

10.30 u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in het Vagevuur; voor Lily Baggen vanwege haar verjaardag; voor Harrie en Til van de Vorst-Cuijpers en zoon Peter.

11.15 u Wessem: H. mis voor de overledenen van onze parochie.

12.00 u Hunsel: Doopsel van Luuk Roost.


In verband met de aangescherpte maatregelen rondom Covid19, zijn de tijden van de H. Missen de komende weken gewijzigd.


Vrijdag 24 december:

16.30 u Beegden: H. Mis

16.30 u Hunsel: Nachtmis-Gezinsmis

20.30 u Thorn: Via de streamingsdienst zal de Kerstnachtmis worden uitgezonden:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2550-Heilige-Michael-kerk/events/live.

Deze dienst is niet voor het publiek toegankelijk.

Zaterdag 25 december: Viering van het Hoogfeest van de  geboorte van het kind JEZUS: Kerstmis.

08.30 u Panheel:

08.45 u Ell: H.Mis intentie voor de parochie; als jaardienst voor overleden ouders                                  

 Antoon en Lies Cuypers-Fermans. Zang; Kerkkoor.

Om u in de gelegenheid te stellen  om de kerststal te bezoeken zal de kerk op de eerste en de tweede kerstdag geopend zijn vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur.

09.30 u Thorn-Kerk: H. Mis als jaardienst voor Renier Nevels en Marjet Nevels-Ramakers; jaardienst voor Wibert Jeurninck, tevens voor Piet en Andy.

10.00 u Neeritter: H. Mis voor Sjra Heuts en Cornelia Munnecom, voor Piet en Nora Quanjel-Ramakers en voor Bert en Jose Quanjel-Beckers. Zang; LuciaKwartet.

11.00 u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Frans Adams en Aldegonda Freij; als jaardienst voor Pierre Kessels; voor zielen in het vagevuur. Vandaag tweede collecte voor onderhoud van de verwarming. Zang; Kerkkoor.

11.15 u Wessem: H. mis als jaardienst voor Harie Smeets en Lena Smeets-Janssen; voor overleden ouders Van de Schoor-Bischofs; als jaardienst voor Lei Derickx en Tiela Derickx-Linssen; voor Ad en Stini de Wijs-Joore.

Zondag 26 december: H. Familie, Jezus, Maria en Jozef

09.00 u Hunsel: H. Mis voor Jac Verstappen.

09.00 u Neeritter: H. Mis. Zang; LuciaKwartet.

10.30 u Heel: Jaardienst Petrus Suntjens, Anna Suntjens-Emans, Lina Emans en overleden ouders (Stg); jaardienst Sjra Loven en Toos Loven-Reihs (Stg); voor overleden Mia Alers-Leduc (Stg); voor Harie v/d Goor, Gerda v/d Goor-Jenniskens, Rini en Jac, Wietse en Georg (Stg); voor Mia Heijthuijzen-Janssen, Henk Heijthuijzen en Elisabeth Janssen-Niessen (Stg)

10.30 u Ittervoort: H. Mis voor Roger Theunissen; voor de ouders Theunissen -Schreurs en overleden kinderen; voor de ouders Schoofs – Langens voor dochter Annie en schoonzoon Martine; voor pastoor Mols; voor Paulina Vervaart; voor de zielen in het vagevuur. Zang; volkszang en organist.

10.30 u Thorn-Kerk: H. Misvoor Anna Vandevenne-Forschelen (Par.)

Maandag 27 december: H. Johannes, apostel en evangelist

11.00 u Thorn-Kapel: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

Dinsdag 28 december: HH. Onnozele Kinderen, martelaren

10.15 u Wessem: geen H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef

Woensdag 29 december: H. Thomas Becket, bisschop en martelaar

09.00 u Heel: H. Mis jaardienst voor het echtpaar Richard van de Berg en Ellie van de Berg-Hamers.

11.00 u Thorn-Kapel: H. Mis voor de zielen in het Vagevuur.

Donderdag 30 december:

19.00 u Wessem: geen avondmis

Vrijdag 31 december: H. Silvester I, paus

16.30 u Heel: H. Mis voor overleden Pastoor Schoeren (Stg)


In verband met de aangescherpte maatregelen rondom Covid19, zijn de tijden van de H. Missen de komende weken gewijzigd.


Zaterdag 18 december: ’s avonds: Vooravond van de 4e zondag van de advent

16.30 u Beegden: H. Mis

16.00 u Neeritter: H. Mis tot intentie van de Parochie.

17.45 u Ell: geen avondmis

19.15 u Wessem: geen avondmis

Zondag 19 december: 4e zondag van de advent

08.30 u Panheel: H. Mis voor overleden ouders Smeets-Jorissen (Stg)

09.00 u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van onze parochie. Zeswekendienst voor Sybilla Schroyen-Stakenborg.

09.45 u Thorn-Kerk: H. Mis als jaardienst voor Pastoor Meijs, tevens jaardienst voor ouders Meijs-Heunen en overleden familieleden (St.); 1e jaardienstvoor Emile Delnoije namens echtgenote.

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

10.30 u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor pastoor Meijs; voor de zielen in het vagevuur.

11.15 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Maandag 20 december:

11.00 u Thorn-Kapel: H. Mis t.e.v. de H. Antonius

Dinsdag 21 december:

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef

Woensdag 22 december:

09.00 u Heel: H. Mis

11.00 u Thorn-Kapel: H. Mis voor de zielen in het Vagevuur.

Donderdag 23 december: H. Johannes van Kenty, priester

19.00 u Wessem: geen avondmis

Vrijdag 24 december:

16.30 u Beegden: H. Mis

16.30 u Hunsel: Nachtmis-Gezinsmis

20.30 u Thorn: Nachtmis via Livestream


In verband met de aangescherpte maatregelen rondom Covid19, zijn de tijden van de H. Missen de komende weken gewijzigd.


Zaterdag 11 december: H. Damasus I, paus. ’s Avonds: Vooravond van de 3e zondag van de advent

16.30 u Ell: H. Mis voor overleden ouders Frans en Nelly Custers-Briels.

Zang; Dameskoor.

16.30 u Heel: H. Mis als jaardienst voor overleden Lena Geraats (Stg); voor overleden Marga Scheepers-Baltesen.

19.15 u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Charel en Victorine Geusen-Coolen.

Zang; Nederlands.

19.15 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 12 december: 3e zondag van de advent

09.00 u Hunsel: H. Mis voor Harrie Slaats en Barbara Slaats-Briels.

09.45 u Thorn-Kerk: H. Mis als jaardienst voor Vanessa Kessels; voor Jac Adriaans (verj.)

10.15 u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in het vagevuur. Zang; Kerkkoor

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

11.15 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

11.30 u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Charel en Victorine Geusen-Coolen.

Zang; Nederlands.

Maandag 13 december: H. Lucia, maagd en martelares

11.00 u Thorn-Kapel: H. Mis t.e.v. de H. Antonius

Dinsdag 14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef

19.00 u Ittervoort: Boeteviering

Woensdag 15 december:

09.00 u Heel: H. Mis

09.00 u Ittervoort: H. Mis voor Pastoor Meijs voor zijn verjaardag; voor de zielen in het vagevuur.

11.00 u Thorn-Kapel: H. Mis voor de zielen in het Vagevuur

Donderdag 16 december:

19.00 u Wessem: geen avondmis

Vrijdag 17 december:

18.30 u Thorn-Ouderencentrum Sterrebosch: H. Mis(tenminste buiten Coronatijd)


In verband met de aangescherpte maatregelen rondom Covid19, zijn de tijden van de H. Missen de komende weken gewijzigd.


Maandag 6 december: H. Nicolaas, bisschop

In verband met de corona-maatregelen worden de H. Missen op maandag weer in de kerk gelezen.

12.00 u Thorn-Kerk: H. Mis uit dankbaarheid voor de familie Orta en de familie Schoenmakers; voor  de zielen in het Vagevuur.

Dinsdag 7 december: H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef

Woensdag 8 december: Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria

09.00u Heel: H. Mis

12.00 u Thorn-Kerk: H. Mis als jaardienst voor Vanessa Kessels; voor Hubertus Ramakers (verj.) (St.).

Donderdag 9 december: H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

19.00 u Wessem: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

Vrijdag 10 december: H. Maagd Maria van Loreto

18.30 u Thorn-Ouderencentrum Sterrebosch: H. Mis(tenminste buiten Coronatijd).

Zaterdag 11 december: H. Damasus I, paus. ’s Avonds: Vooravond van de 3e zondag van de advent

16.30 u Ell: H. Mis voor overleden ouders Frans en Nelly Custers-Briels.

Zang; Dameskoor.

16.30 u Heel: H. Mis als jaardienst voor overleden Lena Geraats (Stg); voor overleden Marga Scheepers-Baltesen.

19.15 u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Charel en Victorine Geusen-Coolen.

Zang; Nederlands.

19.15 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 12 december: 3e zondag van de advent

09.00 u Hunsel: H. Mis voor Harrie Slaats en Barbara Slaats-Briels.

09.45 u Thorn-Kerk: H. Mis als jaardienst voor Vanessa Kessels; voor Jac Adriaans (verj.)

10.15 u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in het vagevuur. Zang; Kerkkoor

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

11.15 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

11.30 u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Charel en Victorine Geusen-Coolen.

Zang; Nederlands.


Zaterdag 4 december: H. Johannes van Damscus, priester en kerkleraar. ’s Avonds: Vooravond van de 2e zondag van de advent

17.45 u Beegden: H. Mis

17.45 u Ell: H. Mis ter ere van de H. Antonius Abt. Zang: Herenkoor.

19.15 u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Zef Segers. Zang; Gregoriaans.

19.15 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 5 december: 2e zondag van de advent

08.30 u Panheel: H. Mis voor een bijzondere intentie (G)

09.00 u Hunsel: H. Mis voor de overleden ouders Camp-Houben, voor Mart Camp en Lies Camp-Pouls; jaardienst voor Emiel Joosten.

09.45 u Thorn- Kerk: H. Mis als jaardienst voor Mart Huijskens, tevens voor Hans Huijskens; voor overl. ouders Souren-Joosten, ouders Paul en Jannie Souren-van Deursen en zusje Mieneke; voor Wilhelmina Zeegers (St.).

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

10.30 u Ittervoort: H. Mis voor de zieken van onze parochie, voor de zielen in het vagevuur. Vandaag tweede collecte voor onderhoud van de verwarming.

Zang; volkszang en organist.

Maandag 6 december: H. Nicolaas, bisschop

In verband met de corona-maatregelen worden de H. Missen op maandag weer in de kerk gelezen.

19.00 u Thorn-Kerk: H. Mis uit dankbaarheid voor de familie Orta en de familie Schoenmakers; voor  de zielen in het Vagevuur.

Dinsdag 7 december: H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef

Woensdag 8 december: Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria

09.00u Heel: H. Mis

19.00 u Thorn-Kerk: H. Mis als jaardienst voor Vanessa Kessels; voor Hubertus Ramakers (verj.) (St.).

Donderdag 9 december: H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

19.00 u Wessem: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

Vrijdag 10 december: H. Maagd Maria van Loreto

18.30 u Thorn-Ouderencentrum Sterrebosch: H. Mis(tenminste buiten Coronatijd).


Zaterdag 27 november: ’s Avonds: Vooravond van de 1e zondag van de advent (jaar C).

17.45 u Ell: H. Mis tot intentie van de Parochie. Zang; Dameskoor.

17.45 u Heel: H. Mis jaardienst voor Jo Scheepers en Miem Scheepers-Gubbels (Stg), voor overleden Frans Knoops en Nellie Knoops-Coenen (Stg), voor overleden Jo Vissers (Stg)

19.15 u Neeritter: H. Mis voor alle levende – en overleden parochianen.

Zang; Nederlands.

19.15 u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Lies Bidlot (Stg.); voor Ad en Stini de Wijs-Joore;Twan en Iet Gruijthuijsen-Lameers; voor Ad en Stini de Wijs-Joore, Nol en Truus de Wijs-van Bree, voor grootouders de Wijs-Joore.

Zondag 28 november: 1e zondag van de advent

09.00 u Hunsel: H. Mis voor de overleden familieleden van de familie Houben-Beerens.

09.45 u Thorn-Kerk: H. Mis voor Frits Theeven (Par.); voor overl. ouders Pierre en Dora Parren – Deben.

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

10.30 u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in Vagevuur. Zang: Kerkkoor.

14.00 u Heel: Doopsel Sarah Schrauwen

Maandag 29 november:

Dinsdag 30 november:

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef

Woensdag 1 december:

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Stille Aanbidding

Donderdag 2 december:

19.00 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie. Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00 uur.

Vrijdag 3 december:


Zaterdag 20 november: ’s Avonds: Vooravond van Christus, Koning van het heelal.

13.00 u Thorn-Kerk: Ceciliaviering Koninklijke Harmonie Thorn met name voor: Vanessa van Knippenberg-Kessels, Thei Sniekers, Liny Hamm-Tonnaer, Jeu Huijnen, Hubert Keyers, Jan Corsten, Lies Jetten, Lia Sniekers – Cober, Paul Parren, Tiny Verkooijen-van den Ende, Martien Nelissen, Willem Deen, Frans Dehing, Roel Knoops, Jan van der Leeuw, Sjef Geuskens, Jan  Sniekers (Baexem), Jan Rulkens, Paula Brouns-de Bakker, Mia Beckers-Roumen, Jac Ariaans, Gonny Hecker-Vrinssen, Emile Delnoije, Lies Linssen-Stratermans, Laurens Tonnaer, Paula Cuijpers, Mieke Römkens-Metsemakers, Truus Moors-Mevissen, Jacques en  Ciska Maes-Janssen, José Richaerts, Mathieu Craemers, José van der Leeuwen, Jan Parren, Zus Henckens-Tonnaer, Jan Ramakers, Theo van Kogelenberg

17.45 u Beegden: Géén H. Mis i.v.m. Jubileumconcert Harmonie Crescendo

17.45 u Ell: H. Mis als jaardienst voor Cocky Reijnen-van Breda en Marc Reijnen, jaardienst voor Mieke Frank-van Geneijen, jaardienst voor Harold Verlinden en voor Gerda van Helden-Deneer t.g.v. haar verjaardag. Zang; Kerkkoor.

19.15 u Neeritter: H. Mis ter ere van St. Caecilia.

Misintentie als jaardienst voor familie Corstjens-van de Vin en kinderen. Voor alle levende- en overleden leden St.Nicolaascomité en voor alle levende – en overleden leden van de Grenszangers. Zang; Gregoriaans.

19.15 u Wessem: H. Mis voor de levende en overleden leden van de Koninklijke Harmonie Eendracht  Maakt  Macht, ter intentie voor Herman Hilkens, Henk van Teeffelen en Piet Leblanc; als jaardienst voor Jo Geurts (verjaardag) tevens voor Iet Geurts-Smeets (st.); jaardienst voor ouders Peter van Dooren en Marieke van Dooren-Knoops.

Zondag 21 november: Hoogfeest: Christus, Koning van het heelal. 34e en laatste zondag van het liturgisch jaar.

08.30 u Panheel: H. Mis

09.00 u Hunsel: H. Mis voor Mathieu Janssen en Gertruda Janssen-de Win. Jaardienst voor Peter Janssen.

09.45 u Thorn-Kerk: H. Mis uit dankbaarheid

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

10.30 u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in het Vagevuur. Zang; volkszang en organist.

12.00 u Thorn: Doopsel Guusje Geelen, Ricky Stakenborg en Anton Miller (Ittervoort). Dopelingen en ouders van harte proficiat.

Maandag 22 november: H. Cecilia, maagd en martelares.

19.00 u Thorn-Kapel: H. Mis voor Hubert de Renet (verj.); uit dankbaarheid voor de familie Orta en de familie Schoenmakers.

Dinsdag 23 november: H. Clemens I, paus en martelaar. Of: H. Columbanus, abt.

10.15 u Wessem:  H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef

Woensdag 24 november: HH. Andreas Dūng Lac, priester, en gezellen, martelaren van Vietnam.

09.00 u Heel: H. Mis

19.00 u Thorn-Kerk: H. Mis voor de zielen in het Vagevuur

Donderdag 25 november: H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares.

19.00 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 26 november:

18.30 u Thorn-Ouderencentrum Sterrebosch: H. Mis(tenminste buiten Coronatijd)


Zaterdag 13 november: ’s Avonds: Vooravond van de 33e zondag door het jaar.

17.45 u Ell: H. Mis voor overleden ouders Thei en Tina Steijvers-Deckers, voor overleden  Maan en Ine Geuskens-Hendrikx. Zang; Herenkoor.

17.45 u Heel: H. Mis / Caeciliamis

Jaardienst voor overleden ouders Janssen-Dierx en zoon Jos.

19.15 u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen. Zang; Nederlands.

19.15 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 14 november: 33e zondag door het jaar.

09.00 u Hunsel: Zeswekendienst voor Jac Verstappen.

09.45 u Thorn-Kerk: H.Mis voor Frits Theeven (Par.) en voor Jan Ramakers (Par.)

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

10.30 u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in het Vagevuur. Zang; Kerkkoor

Maandag 15 november: H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar.

19.00 u Thorn-Kapel: H. Mis voor Anna Vandevenne – Forschelen (Par.)

Dinsdag 16 november: H. Margarita van Schotland. Of: H. Gertrudis, maagd.

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef

Woensdag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije.

09.00 u Heel: H. Mis

09.00 u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in het Vagevuur

19.00 u Thorn- Kerk: H. Mis voor de zielen in het Vagevuur

Donderdag 18 november: Kerkwijding van de Basilieken van de heilige apostelen Petrus en Paulus.

19.00 u Wessem: H. Mis voor de zielen in het vagevuur

Vrijdag 19 november:


Zaterdag 6 november: Feest: Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken. ’s Avonds: Vooravond van het hoogfeest van de H. Willibrordus.

17.45 u Beegden: H. Mis

17.45 u Ell: H. Mis Jaardienst voor Annie Vossen-Gielen, Overleden ouders Jac. en Helena Verkoelen-Coolen. Overleden ouders Peter en Jacoba Opheij-Prinsen.

Zang; Dameskoor.

19.15 u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Sjaak en Corrie Vries-Huijskens.

Mis opgedragen door Mgr. Jan Vries. Zang; Gregoriaans.

19.15 u Wessem: H. Mis als jaardienst voor echtpaar Jan Brentjens en Tiny Pötgens (Stg)

Zondag 7 november: Hoogfeest: H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie.

08.30 u Panheel: H.Mis voor een bijzondere intentie (G)

09.00 u Hunsel: H. Mis voor Mieke Geelen-Verwielen en voor Jac Geelen.

Voor Henricus van Geleuken, Angelina Geelen en hun overleden kinderen.

Voor Giel Aendenroomer en Lies Aendenroomer-van Heel.

09.45 u Thorn-Kerk: H. Mis

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

10.30 u Ittervoort: H.Mis, 2e collecte voor de verwarming. Zang: Volkszang en organist

13.30 u Hunsel : Allerzielenlof

13.30 u Wessem: Allerzielenlof

15.00 u Neeritter: Allerzielenlof

15.00 u Thorn-Kerk: Allerzielenlof

Maandag 8 november:

19.00 u Thorn-Kapel: H. Mis t.e.v. de H. Antonius

Dinsdag 9 november: Feest: Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek.

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef

Woensdag 10 november: H. Leo de Grote, paus en kerkleraar.

09.00 u Heel: H. Mis

19.00 u Thorn-Kerk: H. Mis voor de zielen in het Vagevuur

Donderdag 11 november: H. Martinus van Tours, bisschop.

19.00 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie

Vrijdag 12 november: H. Josafat, bisschop en martelaar.


Zaterdag 30 oktober: Z. Maria Teresa van de heilige Jozef, maagd. ’s Avonds: Vooravond van de 31e zondag door het jaar.

17.45 u Ell: H. Mis Jaardienst voor overleden ouders Van Gemert-Winkelmolen.

Zang; Herenkoor.

17.45 u Heel: H. Mis Jaardienst voor Maria Pierik (Stg); Voor overleden familie H. Sniekers-v.d. Winkel (Stg); Jaardienst voor familie Leduc-Scheepers (Stg); Voor overleden Nelly Beijnsberger-Jansse;, 6-wekendienst voor Toos Sniekers-Timmermans; Jaardienst voor overleden Henk Nout.

19.15 u Neeritter: H. Mis voor overleden echtpaar v.d.Winkel-Siket, als jaardienst voor Rene Ressen, Tina Ressen-Munnecom vanwege haar verjaardag en voor Pierre Ressen.

Zang; Nederlands.

19.15 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 31 oktober: 31e zondag door het jaar.

09.00 u Hunsel: H. Mis

09.45 u Thorn-Kerk: H. Mis jaardienst voor Hubert de Renet, tevens voor overleden ouders De Renet – Indenkleef; voor overleden ouders Rutten – Michiels en overleden familieleden; voor Frits Theeven (Par.); voor Harrie en Anneke Brouns – Willemse en overleden ouders (St.), Jaardienst voor overleden ouders Van den Ende – Hintzen, dochter Gerda en schoonzoon Henk, dochter Mia en schoonzoon Wiel; voor overleden familie Kusters – Rietjens; voor overleden familie Luijs – Peeters.

10.30 u Ittervoort: H. Mis. Zang: Kerkkoor

13.30 u Beegden: Allerzielenlof

13.30 u Ittervoort: Allerzielenlof

15.00 u Ell: Allerzielenlof

15.00 u Heel: Allerzielenlof; Jaardienst Henry Linssen en Jet Linssen-Meevis (Stg);

Jaardienst Fred Pfeiffer en Johanna Pfeiffer-Piepers (Stg).

Maandag 1 november: Hoogfeest: Allerheiligen.

19.00 u Thorn-Kapel: H. Mis voor Jacques en Mieke van den Berk – Mertens (St.); voor overleden ouders Wolter – Kuijpers (St.).

Dinsdag 2 november: Allerzielen: Gedachtenis van alle overleden gelovigen.

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef

19.00 u Heel: Requiemmis

Woensdag 3 november: H. Hubertus, bisschop. Of: H. Martinus de Porres, kloosterling.

09.00 u Heel: H. Mis met aansluitend Stille Aanbidding; misintentie voor Harrie en To Suntjens, zoon Frans en overleden familieleden.

19.00 u Thorn-Kerk: H. Mis

Donderdag 4 november: H. Carolus Borromeüs, bisschop.

19.00 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 5 november:

19.30 u Neeritter: Concert “Van stil staan, naar verder gaan”.

Georganiseerd door St. de Paeperbus.


17.45 u Beegden: H. Mis jaardienst en tevens verjaardag van Trees Ruijters (Stg).

19.15 u Neeritter: H.Mis voor Bêr Ramakers, voor Bêr en Nora Kuijpers-Leeters, voor Truus Kuijpers-Deckers vanwege haar verjaardag en voor Mia en Thei Roumen, en voor Sjra Heuts en Cornelia Munnecom. Zang; Gregoriaans. 2e collecte i.v.m. Missiezondag.

19.15 u Wessem: H.Mis jaardienst voor Paul Deneer

Zondag 24 oktober: 30e zondag door het jaar.

08.30 u Panheel: H. Mis

09.00 u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

09.45 u Thorn-Kerk: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

10.30 u Ittervoort: H.Mis tweede collecte voor wereldmissiedag. Zang: volkszang en organist.

14.00 u Heel: Doopsel Niels Creemers

Maandag 25 oktober: Hoogfeest: Verjaardag van de wijding van alle kerken waarvan de wijdingsdatum niet bekend is.

19.00 u Thorn-Kapel:H. Mis voor Natascha de Renett (verj.), tevens voor Sjang en Tho Scheijvens – Vleeshouwers.

Dinsdag 26 oktober:

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef.

Woensdag 27 oktober:

09.00 u Heel: H. Mis

19.00 u Thorn-Kerk:  H. Mis jaardienst voor Harie en Tiny Verkooijen – van den Ende (St.)

Donderdag 28 oktober: Feest: HH. Simon en Judas, apostelen.

19.00 u Wessem: H.Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 29 oktober:


Zaterdag 16 oktober: H. Hedwig, kloosterlinge. Of: H. Margareta-Maria Alacoque, maagd. ’s Avonds: Vooravond van de 29e zondag door het jaar.

17.45 u Ell: H. Mis

17.45 u Heel: H. Mis Jaardienst voor Rene Schrürs (Stg), voor Tjeu Geelen, Mia Franssen en overleden familie Geelen-Franssen (Stg), voor overleden Marga Scheepers-Baltesen.

19.15 u Neeritter: H. Mis ter ere van het H. Sacrament. Zang; Nederlands.

19.15 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 17 oktober: 29e zondag door het jaar.

09.00 u Hunsel: H. Mis ter ere van de Heilige Marcoen

09.45 u Thorn-Kerk: H. Mis Jaardienst  voor Jean Strous; voor Frits Theeven (Par.);

voor Truus Corstjens-Craemers (verj.); voor Herman Corstjens en overleden familieleden.

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

10.30 u Ittervoort: H. Mis Jaardienst voor Jac Cuijpers en Anna Custers. Zang: Kerkkoor

Maandag 18 oktober: Feest: H. Lucas, evangelist.

19.00 u Thorn-Kapel:  H. Mis voor Piet Jeurninck (verj.) en tevens voor Wilbert en Andy.

Dinsdag 19 oktober: HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters, en gezellen, martelaren. Of: H. Paulus van het Kruis, priester.

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef

Woensdag 20 oktober:

09.00 u Heel: H. Mis

09.00 u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in het vagevuur

19.00 u Thorn-Kerk: H. Mis t.e.v. de H. Antonius uit dankbaarheid

Donderdag 21 oktober:

19.00 u Wessem: H.Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 22 oktober: H. Johannes Paulus II, paus.


Zaterdag 9 oktober: HH. Dionysius, bisschop, en gezellen, martelaren. Of: H. Johannes Leonardi, priester. ’s Avonds: Vooravond van de 28e zondag door het jaar.

17.45 u Beegden: H. Mis Voor overledenen van de familie Linssen-Van Herten en zoon Guido Linssen (Stg), voor overledenen van de familie Van Herten-Görtz (Stg), voor overleden Har Peeters en Annie Peeters-van Herten en hun dierbaren

17.45u Ell: H. Mis tot intentie van de Parochie. Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen. Zang; Gregoriaans.

19.15 u Wessem: H. Mis als jaardienst voor ouders van Buggenum-Driessens en overleden familieleden.

Zondag 10 oktober: 28e zondag door het jaar.

08.30 u Panheel: H. Mis voor overleden familie Verheggen-De Wijze, voor een bijzondere intentie (G), voor de offeraars van de St. Antonius Kapel.

09.00 u Hunsel: H. Mis ter ere van de patroonheilige Jacobus de Meerdere.

09.45 u Thorn: Brandprocessie

Brandprocessie 10 oktober                       

Dit jaar zal de brandprocessie op zondag 10 oktober om 9.45u voorafgaand aan de H. Mis door enkele straten trekken. In 1728 ontstond er in de Hoogstraat een vuurhaard, waardoor veertien huizen afbrandden. De volgende zondag werd er een speciale Mis met processie opgedragen, omdat ondanks alles de brand nog binnen de perken was gebleven. Hiermee werd de basis gelegd voor de jaarlijkse brandprocessie op de zondag na 9 oktober. Een bijzonderheid bij deze processie is dat onderaan de Kerkberg de zegen met het H. Sacrament in de vier windrichtingen wordt gegeven. Aansluitend aan de processie is de H. Mis in de Abdijkerk om ca. 10.45 uur.

Route:

Kerkberg – Bogenstraat – Wal – Trippaardstraat – Hofstraat – Ouderencentrum Sterrebosch (hier zal het rustaltaar opgesteld worden) – Hofstraat – Hoogstraat – Kerkberg

10.45 u Thorn: Kerk H. Mis jaardienstvoor Harie Roumen en Anna Roumen-Coelen en overleden familieleden; voor Clemens Parren en Maria Parren-Spiertz; voor overleden echtgenoten Jan en Ria Crasborn-Hennissen (St.)

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

10.30 u Ittervoort:H. Mis als jaardienst voor Gerrit Huijskens, als jaardienst voor ouders Huijskens- v/d Leeuwen en voor alle overledenen van de familie Huijskens- v/d Leeuwen.

Zang: Volkszang en organist.

Maandag 11 oktober: H. Johannes XXIII, paus.

19.00 u Thorn- Kapel:1e jaardienst voor Louise de Couëssin.

Dinsdag 12 oktober:

10.15 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef.

Woensdag 13 oktober:

09.00 u Heel: H. Mis

19.00 u Thorn-Kerk: H. Mis voor de zielen in het Vagevuur

Donderdag 14 oktober: H. Callistus I, paus en martelaar.

19.00 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 15 oktober: H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares.


Zaterdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders. ’s Avonds: Vooravond van de 27e zondag door het jaar.

17.45 u Ell: H. Mis voor overleden ouders Bèr en Mia Heijkers-van Rijt. Zang: Kerkkoor

17.45 u Heel: H. Mis Jaardienst voor oud Pastoor Deken Leonardus Kierkels (Stg)

6-weken dienst voor Toos Loven-Reihs

Voor overleden ouders Harrie en Phiena Bours-Schreurs en overleden familieleden (Stg)

Voor overleden Pierre Jacobs vanwege zijn verjaardag

19:15 u Neeritter: H.Mis jaardienst voor Jan Kruijtzer. Zang; Nederlands.

19.15 u Wessem: H. Mis ter nagedachtenis van Angeline dochter van Ton en Trees Dierx-Meeuwissen zus van Thijs Dierx e.o. tevens herdenken wij onze kinderen Rudolf en Maria.

Zondag 3 oktober: 27e zondag door het jaar.

09.00 u Hunsel: H. Mis voor Harie Coolen

09.45 u Thorn: Kerk H. Mis zeswekendienst voor Jan Ramakers; 1e jaardienstvoor Jac Adriaans; jaardienst voor Anneke Brouns-Willemse, voor Harrie Brouns en overleden ouders (St.); voor Frits Theeven (Par.)

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

10.30 u Ittervoort: H. Mis voor de levende en overledenen van onze parochie. Zang; kerkkoor. Vandaag tweede collecte voor onderhoud van de verwarming.

Vanaf oktober (Rozenkransmaand) worden de H. Missen op maandag weer in de Kapel gelezen.

Maandag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi.

19.00 u Thorn: Kapel H. Mis jaardienst voor overleden ouders Dehing-Wolter en overleden kinderen; t.e.v. de H. Antonius; voor Louise de Couëssin

Dinsdag 5 oktober: H. Faustina Kowalska, maagd.

10.30 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef.

Woensdag 6 oktober: H. Bruno, priester.

09.00 u Heel: H. Mis met aansluitend Stille Aanbidding

19.00 u Thorn: Kerk H. Mis voor de zielen in het Vagevuur

Donderdag 7 oktober: Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans.

19.00 u Wessem: Avondmis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 8 oktober:


Zaterdag 25 september: ’s Avonds: Vooravond van de 26e zondag door het jaar.

13.00 u Ell: Doopsel Max Eggels

17.45 u Beegden: H. Mis voor overleden Mia Reinen-Verstraelen (Stg)

17.45 u Ell: H. mis met Kranen en overleden ouders Kranen-Winkelmolen.

Zang; Herenkoor.

19.15 u Neeritter: H.Mis jaardienst voor Cornelis Koning, jaardienst voor het echtpaar van de Winkel-Siket, jaardienst voor Eric Blankers en familie en voor opa Peeters en de  familie De Hingh. Zang; Nederlands.

19.15 u Wessem: H. Mis zeswekendienst voor Herman Hilkens en voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 26 september: 26e zondag door het jaar.

09.00 u Hunsel: H. Mis Jaardienst voor Elly Naus-Adams, tevens voor Thei Naus.

09.45 u Thorn: Kerk H. Mis voor Elisabeth van de Boel-Deutz (St.)

10.30 u Heel: Viering Daelzicht

10.30 u Ittervoort: H. Mis voor de zieke van onze parochie. Zang; kerkkoor

14.00 u Heel: Doopsel 2 kinderen Bennenbroek

Op zondag 26 september zal het koor AVANTI met muzikale begeleiding een concert uitvoeren in Ell. Iedereen is hierbij uitgenodigd.

Maandag 27 september: H. Vincentius de Paul, priester.

19.00 u Thorn: Kerk H. Mis voor Louise de Couëssin

Dinsdag 28 september: H. Wenceslaus, martelaar. Of: HH. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren.

10.30 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef

Woensdag 29 september: Feest: HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.

09.00 u Heel: H. Mis

19.00 u Thorn: Kerk H. Mis voor de zielen in het Vagevuur

Donderdag 30 september: H. Hiëronymus, priester en kerkleraar.

19.00 u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie

Vrijdag 1 oktober: H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares.

13.00 u Thorn: Kerk Huwelijk Thijs Roost en Manon Nelis


Zaterdag 18 september: ’s Avonds: Vooravond van de 25e zondag door het jaar.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Thei en Tina Heijkers-Briels en overleden ouders Ruyters-van de Ven en zoon Piet

17.45u Heel: H. Mis t.g.v. de verjaardag van overleden Lena Geraats en jaardienst voor overleden Wiel Daemen en ouders Daemen-Geraats (Stg)

19.15 u Ittervoort: Eucharistieviering wegens processie. De viering wordt opgeluisterd door volkszang

19.15 u Wessem: Avondmis voor een bijzondere intentie

Zondag 19 september: 25e zondag door het jaar.

10:30 u Neeritter:  H. Mis, geen processie.Misintentie voor alle levende – en overleden parochianen. Zang; Gregoriaans.

11.30 u Beegden: 1e Heilige Communie

Maandag 20 september: HH. Andreas Kim Taegôn, priester, en Paulus Chông Hasang, en gezellen, martelaren.

Dinsdag 21 september: Feest: H. Matteüs, apostel en evangelist.

10.30 u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef

Woensdag 22 september:

09.00 u Heel: H. Mis

Donderdag 23 september: H. Pius van Pietrelcina, priester (Pater Pio).

19.00 u Wessem: Avondmis voor overleden ouders Van de Schoor-Bischofs (Stg)

Vrijdag 24 september:


Zaterdag 11 september: ’s Avonds: Vooravond van de 24e zondag door het jaar.

17.45u Beegden: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis Leen Gerris-Timmermans (zeswekendienst); overledenen van de Seniorenvereniging in het afgelopen jaar; Annie Vossen-Gielen (verjaardag); overleden ouders Jan en Helena Heijkers-Houben bij de herdenking van de 50ste sterfdag van vader Jan.

Geen koor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis voor een bijzondere intentie.

Zondag 12 september: 24e zondag door het jaar.

09.00u Hunsel: H. Mis b.g.v. Nationale Ziekendag voor Mieke Geelen-Verwielen en Jac Geelen; voor de overleden ouders van Geleuken-Ruijters en hun overleden kinderen Harry, Ine, Hannie en Miek; voor de overledenen van Seniorenvereniging Hunsel, met name voor: Bèr Corstjens, Mieke Geelen-Verwielen, Tjeu Corstjens en Mien Briels.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Annie Brouns-Levels en Pierre Brouns.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als zeswekendienst voor Lily Baggen; als jaardienst voor de ouders Leo en Ria Vranken-Pelzen en voor zoon Leon Vranken; als jaardienst voor de ouders Gerard en Bertien Vaessen-Delarue.

Zang: Kerkkoor.

Tweede collecte voor Miva.

Maandag 13 september: H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar.

19.00u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Natascha de Renett, tevens voor Tho en Sjang Scheijvers-Vleeshouwers; jaardienst voor Emile Delnoye, echtgenoot van Edy Daenen (t.g.v. hun 1-jarig huwelijk op 14 september 2020); voor een bijzondere intentie uit dankbaarheid; voor Louise de Couëssin.

Dinsdag 14 september: Feest: Kruisverheffing.

Woensdag 15 september: Onze Lieve Vrouw van Smarten.

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

19.00u Thorn: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

Donderdag 16 september: HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 17 september: H. Lambertus, bisschop en martelaar. Of: H Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar.

13.00u Thorn – kapel: Huwelijk Leon Verstappen en Myriam Verkissen.


Zaterdag 4 september: H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar. ’s Avonds: Vooravond van de 23e zondag door het jaar.

17.45u Ell: H. Mis ter ere van de H. Antonius Abt patroon van onze parochie.

17.45u Heel: Geen H. Mis i.v.m. Processie (zie morgen).

19.15u Neeritter: Geen H. Mis.

19.15u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 5 september: 23e zondag door het jaar.

09.00u Hunsel: Geen H. Mis. 

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Wullem de Renet en Maria Indenkleef, Sjefke, Christien en Hubert; voor Thijs Corbeij.

10.00u Heel: H. Mis met aansluitend Processie. H. Mis voor overleden Vincent van Buuren (Stg); voor een bijzondere intentie (G); voor overleden ouders Smeets-Jorissen (Stg); voor overleden Thieu Gubbels en Mina Bruekers, voor zoon Jan en dochter Truus, voor schoonzonen Jan Frencken en Jo Pustjens en Tante To(ke) Gubbels (Stg).

10.30u Ittervoort: H. Mis als zeswekendienst voor Roger Theunissen; voor Dafne Nijsten die vandaag het H. Doopsel zal ontvangen.

Zang: Kerkkoor.

Tweede collecte voor het onderhoud van onze kerk.

14.00u Ittervoort: Doopsel Dafne Nijsten.

Maandag 6 september: 

19.00u Thorn: H. Mis.

Dinsdag 7 september: 

Woensdag 8 september: Feest: Maria Geboorte.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis.

Donderdag 9 september: H. Petrus Claver, priester.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 10 september: 


Zaterdag 28 augustus: H. Augustinus, bisschop en kerkleraar. ’s Avonds: Vooravond van de 22e zondag door het jaar.

14.00u Neeritter: Kerkelijk huwelijk Cindy Hansen en Jip Huijs.

17.45u Beegden: H. Mis.

17.45u Ell: Geen H. Mis.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Lies Coenen.

Zang: Gregoriaans.

2e collecte voor de Miva.

19.15u Wessem: Geen H. Mis.

Zondag 29 augustus: 22e zondag door het jaar.

09.00u Hunsel: H. Mis.

09.45u Thorn: H. Mis voor Jan Vossen (verj.); voor een bijzondere intentie; uit dankbaarheid.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Geen H. Mis.

16.00u Neeritter: CD-presentatie door het Lucia Kwartet.

Maandag 30 augustus: 

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

Dinsdag 31 augustus: 

Woensdag 1 september: 

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Stille Aanbidding.

19.00u Thorn: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

Donderdag 2 september: 

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie. Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00u.

Vrijdag 3 september: Feest: Verjaardag van de wijding van de kathedraal.


Zaterdag 21 augustus: H. Pius X, paus. ’s Avonds: Vooravond van de 21e zondag door het jaar.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Frans en Nelly Custers-Briels.

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis voor overleden ouders Delissen-Scheepers (Stg).

19.15u Neeritter: Geen H. Mis.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Nelly en Willem Hoeyenbos-Dierx.

Zondag 22 augustus: 21e zondag door het jaar.

09.00u Hunsel: Geen H. Mis.

09.45u Thorn: H. Mis voor de overledenen van onze Parochie.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor de ouders Frans Hendricks en Mathilda v.d. Winkel; als jaardienst voor Wies Timmermans-Vries en tevens voor overleden familieleden.

Zang: Organist.

Tweede collecte voor de Miva.

14.00u Beegden: Doopsel kinderen Silvrants.

Maandag 23 augustus: H. Rosa van Lima, maagd.

19.00u Thorn: H. Mis.

Dinsdag 24 augustus: Feest: H. Bartolomeüs, apostel.

Woensdag 25 augustus: H. Lodewijk. Of: H. Jozef de Calasanz, priester.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis.

Donderdag 26 augustus: 

19.00u Wessem: H. Mis voor ouders Brentjens-Peeters (st.).

Vrijdag 27 augustus: H. Monica.


Zaterdag 14 augustus: H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar. ’s Avonds: Vooravond van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

17.45u Beegden: H. Mis met zegening van de Kroedwusj.

17.45u Ell: Geen H. Mis.

19.15u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: Geen H. Mis.

Zondag 15 augustus: Hoogfeest: Maria Tenhemelopneming.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Bert Geelen en Lé Geelen-Robbertz.

09.45u Thorn: H. Mis; Jaardienstvoor Wiel Thijssen; Jaardienstvoor Mia, Paula en Bertha Wolfhagen (St.); Jaardienstvoor Mia Tonnaer-Geurts; voor Jacques en Mieke van den Berk-Mertens (St.); voor Zuster Vestina (St,)              

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Geen H. Mis.

Maandag 16 augustus: H. Stefanus van Hongarije.

19.00u Thorn: H. Mis; Jaardienst voor Tjeu Ramakers; voor overleden ouders Ramakers-Cox en overleden kinderen.

Dinsdag 17 augustus: 

Woensdag 18 augustus:

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

19.00u Thorn: H. Mis

Donderdag 19 augustus: H. Johannes Eudes, priester.

19.00u Wessem: H. Mis voor de zielen in het vagevuur; voor Maria van Hoef (st.); voor ouders Maria Gertruda Verstappen en Jacobus Hubertus Joris (st.).

Vrijdag 20 augustus: H. Bernardus, abt en kerkleraar.


Zaterdag 7 augustus: HH. Sixtus II, paus, en gezellen, martelaren. Of: H. Cajetanus, priester. ’s Avonds: Vooravond van de 19e zondag door het jaar.

17.45u Ell: Zeswekendienst voor Maravic Steijvers-Yap.

Zang: Herenkoor

17.45u Heel: H. Mis ter nagedachtenis aan Miem Scheepers-Gubbels en aan Jo Scheepers (Stg); vanwege de huwelijksdag van Jan en Marga Scheepers-Baltesen op 6 augustus; voor Tiny van Geneygen-Storms vanwege haar verjaardag en voor zoon Jo en dochter Karin; voor een bijzondere intentie (G).

19.15u Neeritter: Geen H. Mis.

19.15u Wessem: H.Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 8 augustus: 19e zondag door het jaar.

09.00u Hunsel: Geen H. Mis.

09.45u Thorn: H. Mis; zeswekendienst voor Frits Theeven.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als zeswekendienst voor Jan Vossen.

Zang: Organist.

Tweede collecte voor het onderhoud van de kerk.

12.00u Ell: Doopviering Kato Houben.

Maandag 9 augustus: Feest: H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa.

19.00 u Thorn:t.e.v. de H. Antonius.

Dinsdag 10 augustus: Feest: H. Laurentius, diaken en martelaar.

Woensdag 11 augustus: H. Clara, maagd.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

Donderdag 12 augustus: H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 13 augustus: HH. Pontianus, paus, en Hippolytus, priester, martelaren.


Zaterdag 31 juli: H. Ignatius van Loyola, priester. ’s Avonds: Vooravond van de 18e zondag door het jaar.

17.45u Beegden: H. Mis als jaardienst voor Caroline Geelen-Boormans.

17.45u Ell: In onze parochie geen mis i.v.m. vakantie van de priesters.

19.15u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: Geen H. Mis.

Zondag 1 augustus: 18e zondag door het jaar.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Piet en Trees Ghijsen-Geelen; voor Thei en Elly Naus-Adams.

09.45u Thorn: H. Mis.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Geen H. Mis

Wegens vakantie is het parochiekantoor Heel van 2 t/m 13 augustus gesloten.

Maandag 2 augustus: H. Eusebius van Vercelli, bisschop. Of: H. Petrus Julianus Eymard, priester.

19.00 u Thorn: H. Misvoor Anneke Brouns-Willemse (verjaardag); voor Harrie Brouns en overleden ouders.

Dinsdag 3 augustus:

10.30u Wessem: H. Mis in Ouderencentrum St. Jozef voor de zielen in het vagevuur.

Woensdag 4 augustus: H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars), priester.

09.00u Ell: Voor de zielen in het vagevuur.

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Stille Aanbidding.

19.00 u Thorn: H. Mis voor de zielen in het Vagevuur.

Wegens vakantie is het parochiekantoor Neeritter op 5-12-19 augustus gesloten.

Donderdag 5 augustus: Kerkwijding van de Basiliek van Maria de Meerdere.

19.00u. Wessem: H.Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 6 augustus: Feest: Gedaanteverandering van de Heer.


Zaterdag 24 juli: H. Charbel Makhlūf, priester. ’s Avonds: Vooravond van de 17e zondag door het jaar.

15.00u Thorn – kapel: Huwelijk van Nick Kruithof en Valerie Reinartz.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden Zef en Annie Custers-Hurxkens (jaardienst); overleden ouders Joannus en Mia Henkens-Henderikxs en zonen Wim en Jos, schoonzoon Franc en schoondochter Nelly.

Geen koor.

17.45u Heel: H. Mis voor overleden familie De Wijze-Fila.

19.15u Neeritter: H. Mis voor dhr. Giel Greijn en als jaardienst voor dhr. Piet Verwielen en voor Judith Verwielen-Boonen.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zondag 25 juli: 17e zondag door het jaar.

09.00u Hunsel: Geen H. Mis.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Herm Heemels, tevens voor de overledenen van de families Heemels en Corstjens (St.).

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Maandag 26 juli: HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige Maagd Maria.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

Dinsdag 27 juli: Z. Titus Brandsma, priester en martelaar.

Woensdag 28 juli: 

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

Donderdag 29 juli: H. Martha.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 30 juli: H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar.


Zaterdag 17 juli: ’s Avonds: Vooravond van de 16e zondag door het jaar.

17.45u Beegden: H. Mis, Presentatiemis Communicanten.

17.45u Ell: H. Mis ter ere van de H. Antonius Abt, patroon van onze parochie.

Geen koor.

19.15u Neeritter: H. Mis als zeswekendienst voor dhr. Piet Mennen; voor Mevr. Ida van Rijn-Coenen en als jaardienst voor Jan Hendrikx en voor Anita Heijmans-Hendrikx.

Zang; Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Lena Smeets, tevens stichting van Harie Smeets (st.).

Zondag 18 juli: 16e zondag door het jaar.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Mieke Geelen-Verwielen en Jac Geelen.

09.45u Thorn: H. Mis voor de overledenen van de parochie.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis voor Roger Theunissen voor wie afgelopen vrijdag de uitvaart is geweest en voor de zieken van onze parochie.

Zang: Organist.

Maandag 19 juli: 

19.00u Thorn: H. Mis voor Mia en Piet Ramakers (St.); t.e.v. de H. Antonius.

Dinsdag 20 juli: H. Apollinaris, bisschop en martelaar.

Woensdag 21 juli: H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar.

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

19.00u Thorn: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

Donderdag 22 juli: Feest: H. Maria Magdalena.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 23 juli: Feest: H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa.


Zaterdag 10 juli: ’s Avonds: Vooravond van de 15e zondag door het jaar.

17.45u Ell: H. Mis tot intentie van de parochie.

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: H. Mis voor een bijzondere intentie (G).

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Thieu Overmans.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Herman Vries (st.).

Zondag 11 juli: 15e zondag door het jaar.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

09.45u Thorn: H. Mis voor de overledenen van de parochie.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor de ouders Pol en Truus Hendrikx-v.d. Heuvel en tevens voor de overleden familieleden.

Zang: Kerkkoor.

Maandag 12 juli: 

19.00u Thorn: H. mis als zeswekendienst voor Paul v.d. Boel; jaardienst voor Mia Parren-Stakenborg; jaardienst voor overl. ouders Wolter-Kuijpers, tevens voor Vanessa, Herman, Truuke en Mathieu Kuijpers.

Dinsdag 13 juli: H. Henricus.

Woensdag 14 juli: H. Camillus de Lellis, priester.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

Donderdag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 16 juli: Heilige Maagd Maria van de berg Karmel.

14.30u Thorn: Huwelijk van Kenneth Wijshof en Lisanne Bex.


Zaterdag 3 juli: Feest: H. Tomas, apostel. ’s Avonds: Vooravond van de 14e zondag door het jaar.

17.45u Beegden: H. Mis als jaardienst voor Mia Pustjens-Kitzen; jaardienst en ter ere van de verjaardag van Pierre Smeets.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Piet en Anna Verhaag-Brils.

Geen koor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor ouders Leevels-Reijven.

Zondag 4 juli: 14e zondag door het jaar.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Nellie Korsten-Kunnen vanwege haar verjaardag.

09.45u Thorn: H. Mis voor Elisabeth v.d. Boel-Deutz (St.).

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis voor de levenden en overledenen van onze parochie.

Zang: Organist.

Vandaag tweede collecte voor de ramen.

Maandag 5 juli: H. Antonius Maria Zaccaria, priester.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

Dinsdag 6 juli: H. Maria Goretti, maagd en martelares.

Woensdag 7 juli: 

09.00u Ell: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Stille Aanbidding.

19.00u Thorn: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

Donderdag 8 juli: 

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 9 juli: Feest: HH. Martelaren van Gorcum.


Zaterdag 26 juni: ’s Avonds: Vooravond van de 13e zondag door het jaar.

17.45u Ell: H. Mis voor Nelly Custers-Briels (zeswekendienst)

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis voor Truus Hocks, Corry Hocks en overleden ouders Hocks-Janssen (Stg); voor overleden familie Van Aarsen-Joris.

19.15u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Catharina Moens (st.); voor Twan Gruijthuijsen en Iet Gruijthuijsen-Lammers.

Zondag 27 juni: 13e zondag door het jaar.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Thieu Nijskens; voor Harie Coolen.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Tony Corbeij (St.).

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Peter Cuijpers en Lena v.d. Boel.

Zang: Kerkkoor.

Maandag 28 juni: H. Ireneüs, bisschop en martelaar. ’s Avonds: Hoogfeest: HH. Petrus en Paulus, apostelen.

19.00u Thorn: H. Mis voor overl. ouders Strous-Weerens, tevens voor Jean en voor Jac Ariaans; t.e.v. de H. Antonius.

Dinsdag 29 juni: Hoogfeest: HH. Petrus en Paulus, apostelen.

19.00u Thorn: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

Woensdag 30 juni: HH. Eerste martelaren van de Kerk van Rome.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis voor overl. ouders Scheijvens-Wassenberg en kinderen (St.).

Donderdag 1 juli: 

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 2 juli: 


Zaterdag 19 juni: H. Romualdus, abt. ’s Avonds: Vooravond van de 12e zondag door het jaar.

17.45u Beegden: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Jac. en Anna Rietjens-Strous en overleden familieleden; Miet Kranen en overleden ouders Kranen-Winkelmolen; overleden ouders Theu en Annie Heijkers-Corstjens en zoon Leon.

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Gregoriaans.

19.00u Wessem: H. Mis voor Sef de Boij.

Zondag 20 juni: 12e zondag door het jaar.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Pastoor J. Jansens.

09.45u Thorn: H. Mis voor Jean Ex en Gertruda Tonnaer; voor Jan Verstegen en Margriet Ex.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis voor de zieken van onze parochie.

Zang: Organist.

Maandag 21 juni: H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling.

19.00u Thorn: H. Mis.

Dinsdag 22 juni: H. Paulinus van Nola, bisschop. Of: HH. Johannes Fischer, bisschop, en Thomas More, martelaren.

Woensdag 23 juni: ’s Avonds: Vooravond van het hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de Doper.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis.

Donderdag 24 juni: Hoogfeest: Geboorte van de H. Johannes de Doper. 

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 25 juni: 


Zaterdag 12 juni: Onbevlekt Hart van Maria. ’s Avonds: Vooravond van de 11e zondag door het jaar.

17.45u Ell: H. Mis ter ere van de H. Antonius Abt, patroon van onze parochie.

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis voor overleden Riet Copray, 60 jaar bewoonster van St. Anna (Stg); voor overleden Liesbeth Smeets-Coenen (Stg); jaardienst voor Lei Giessen en overleden ouders Giessen-Baetsen.

19.15u Neeritter: H. Mis voor een bijzondere intentie en voor mevr. Ida van Rijn-Coene; voor Pastoor J. Mols vanwege zijn verjaardag.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis voor overleden ouders van Wandelen-Smeets en familie (st.).

Zondag 13 juni: 11e zondag door het jaar.

09.00u Hunsel: H. MIs voor Piet en Trees Ghijsen-Geelen; voor Harrie van Geleuken en de overledenen van de familie van Geleuken-Geelen.

09.45u Thorn: H. Mis voor de overledenen van de parochie.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Peter v.d. Vorst en tevens voor zijn verjaardag; voor Harrie v.d. Vorst en Til v.d. Vorst-Cuijpers.

Zang: Kerkkoor.

Maandag 14 juni: Feest: H. Lidwina, maagd.

19.00u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Piet Jeurninck, tevens voor Wilbert en Andy; jaardienst voor Tho Scheijvens-Vleeshouwers, tevens voor Sjang Scheijvens en Natascha de Renett; jaardienst voor Mathieu Walenberg (St.); jaardienst voor  de overl. echtgenoten Maessen-Joosten (St.)

Dinsdag 15 juni: 

Woensdag 16 juni: 

09.00u Heel: H. Mis voor overleden Theodorus Linssen en Helena Wolters (Stg).

09.00u Ittervoort: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

19.00u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Elly Forschelen, overleden ouders en Fransje (St.); voor de zielen in het vagevuur.

Donderdag 17 juni:

19.00u Wessem: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

Vrijdag 18 juni: 


Zaterdag 5 juni: HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren. ’s Avonds: Vooravond van Sacramentsdag.

17.45u Beegden: H. Mis voor overleden Maria Joanna Hoogmans (Stg).

17.45u Ell: H. Mis voor Mia van den Eertwegh-Jacobs (zeswekendienst).

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: Geen H. Mis: zie morgenvroeg 09.00u.

19.15u Wessem: H. Mis voor de overleden ouders en grootouders De Wijs-Joore.

Zondag 6 juni: Sacramentsdag. Hoogfeest van het Heilige Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus.

09.00u Hunsel: H. Mis als jaardienst voor Nelly Korsten-Kunnen; als jaardienst voor Harrie Verwielen.

09.00u Neeritter: H. Mis ter ere van het H. Sacrament en als jaardienst ouders Kessels-Poels.

Zang: Gregoriaans.

Aansluitend inzegening strooiveld.

09.45u Thorn: H. Mis voor Harrie en Anneke Brouns-Willemse en overl. ouders; voor de overledenen van de fam. Brouns-Custers.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Vandaag tweede collecte voor de ramen van de kerk.

Maandag 7 juni: 

19.00u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Lerang Nouwen (St.); voor de zielen in het vagevuur.

Dinsdag 8 juni: 

Woensdag 9 juni: H. Efrem, diaken en kerkleraar.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis voor de fam. Scheijvens-Wassenberg en kinderen; voor Jean Strous (verj. – St.); voor de zielen in het vagevuur.

Donderdag 10 juni: 

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Vrijdag 11 juni: Hoogfeest: H. Hart van Jezus.