Liturgie

Liturgie zijn de voorgeschreven gebeden, handelingen en ceremoniën die onderdeel uitmaken van een eredienst.

Het gebruik van liturgieën in de kerk is ontstaan doordat het vaak in de Griekse vertaling van het Tweede Testament werd genoemd. Het verwijst hier naar een openbare en bewuste omschreven ceremonie, maar later gebruikt men het woord om vieringen tijdens de religieuze bijeenkomsten van christenen aan te duiden.

Liturgische handelen, symbolen en gewoontes hebben door de tijd heen verschillende betekenissen gekregen. Na de reformatie binnen de protestantse kerk bijvoorbeeld werd de liturgie beperkt tot lezingen uit de bijbel met uitleg door een geestelijke. Een precieze beschrijving van de liturgie in de protestantse kerk kan men vinden op het lemma over de kerkdiensten. In de evangelische kerk of in een charismatische gemeenschap heerst er tijdens een eredienst een informele sfeer. Erediensten zijn uitzonderlijke diensten om de God eer te bewijzen door middel van gebeden, ceremoniën en verschillende handelingen.

Het woord ‘liturgie’ stamt af van het Griekse woord Leitourgia, dat ‘volksdienst’ betekent. Dit woord betekende het financieren van een publiek goed door een rijke burger. Dit kon vrijwillig of gedwongen gedaan worden. Zo moesten rijke burgers de uitrusting van een oorlogsschip helpen bekostigen.