Huwelijk

Het huwelijk wordt een ‘verbond’ genoemd. Het is niet alleen een verbond met elkáár, maar ook een verbond met God. Het is een levenskeuze in liefde voor elkaar. Je deelt het leven met de ander, ondanks de verschillen in karakter en aanleg.

De liefde en trouw van het huwelijk zijn beeld van de liefde van God voor zijn volk. Door hun ja-woord, spreken zij uit een levend beeld van Gods liefde te worden en open te staan voor het ontvangen van nieuw leven uit Gods hand.
Dit betekent dat man en vrouw werkelijk deelnemen aan elkaars leven, dat zij elkaars welzijn en geluk voor ogen hebben en dat zij als gehuwden bereid zijn ouders van kinderen te worden.
Het gezin wordt ook wel ‘huiskerk’ genoemd omdat zij het gemeenschaps- en gezinskarakter van de Kerk laat zien: een plaats van genade en gebed, leerschool in de menselijke en christelijke deugden en de plaats van de eerste geloofsverkondiging naar de kinderen.


Praktische informatie
Het sacrament van het huwelijk wordt bevestigd in een kerkgebouw of kapel tijdens een H. Mis of tijdens een viering van Woord en Gebed.

Als u een kerkelijk huwelijk wilt sluiten, neem dan contact op met het parochiebureau.

H. Maria in de Abdijkerk te Thorn