H. Michaël – Thorn

Abdijkerk te Thorn
Kapel Onder de Linden te Thorn

Kerkdiensten:

Abdijkerk:

  • Wekelijks op zondag om 09.45u.
  • Wekelijks op woensdag om 19.00u.

Kapel onder de Linden:

  • Wekelijks op maandag om 19.00u.
  • Rozenkransgebed met H. Mis:
    • in de maand mei: maandag tot en met vrijdag om 18.40u.
    • in de maand oktober: maandag om 18.40u.

Zorgcentrum Sterrebosch:

  • Wekelijks op vrijdag om 18.30u.

Contactgegevens:

Parochiebureau en bezoekadres
Wijngaard 11
6017 AG Thorn
T.  0475-56 14 10
E.  info@parochiefederatie-emmaus.nl

Bank: NL72RABO0151001375

KvK: 74926330

RSIN: 824100530

Openingstijden: maandag en donderdag 10.30 – 12.00 uur


Kerngroep
Pastoor-Deken W.J.M. (Wim) Miltenburg f.s.o., voorzitter
Wijngaard 11
6017 AG Thorn
T. 0475-561410

Dhr. J.A.M. (Jo) Parren, secretaris
Akker 18
6017 BP  Thorn
T. 0475-56 20 27

Dhr. W.M.M. (Wiel) de Renett, lid
Ansfriedstraat 22
6017 CW  Thorn
T. 0475-56 26 94

Mw. H.J.M. (Marleen) Tonnaer-Hendrickx, lid
Beekstraat 5
6017 AB Thorn
T. 0475-56 24 16

Werkgroepen:

Kosters Abdijkerk:

Mevr. A. (Astrid) Soons
Trippaardstraat 23
6017 AM Thorn
T. 0475-56 46 00

Mevr. J. (Joke) Parren
Akker 18
6017 BP Thorn
T. 0475-56 20 27

Mevr. A. (An) Rongen
Meers 1 D
6017 BD Thorn
T. 0475-56 25 86

Mevr. Y. (Yvonne) Carroll
Bosstraat 25
6015 AK Neeritter
T. 06-19 10 39 74


Koster Kapel onder de Linden:

Mevr. J. (Joke) Parren
Akker 18
6017 BP Thorn
T. 0475-56 20 27


Lectoren en koor:


Kerkhofbeheer:

Dhr. J.A.M. (Jo) Parren
Akker 18
6017 BP  Thorn
T. 0475-56 20 27


Misdienaars:


Parochie H. Michaël, Thorn

Het Witte Stadje Thorn heeft een parochie met als patroonheilige de heilige Aartsengel Michaël. Deze naam komt ook terug in het verenigingsleven, zoals bij harmonie St. Michaël en Schutterij St. Michaël en Sint Ansfried. Er is een grote verbondenheid tussen de lokale gemeenschap en de parochiegemeenschap. 

De monumentale kerk die hoog boven het stadje uittorent, is tot op de dag van vandaag een ontmoetingsplek bij kerkelijke vieringen, maar ook voor concerten en lezingen. In Thorn wordt de parochiekerk meestal de Abdijkerk genoemd, want dat was deze kerk tot aan de Franse Revolutie. De Abdij mag dan verdwenen zijn, maar de geest van saamhorigheid en samen delen is er nog steeds.

Er is een heel enthousiaste MOV-werkgroep die vorm geeft aan het diaconale aspect van de parochie. En hoe kan het anders in het muzikale Thorn: er zijn een dertigtal trouwe zangers, opgesplitst in het Abdijkoor en het Dameskoor, om de zondagse vieringen te verzorgen.
Het kerkhof om en nabij de kerk wordt piekfijn onderhouden door een groep vrijwilligers.

Er wordt gewerkt aan een stelselmatig bijeenbrengen van parochianen in kleine groepen. Dat is een proces dat met het hele cluster Emmaüs, waartoe ook de Thornse parochie behoort, ter hand genomen is. Vrijwilligers bemensen het parochiekantoor en zorgen voor talloos vele andere zaken, zodat de parochie leeft en mensen zich welkom weten.

Maar de kleine mensen worden niet vergeten. Er is schoolcatechese bij de eerste heilige communie. De meisjes en jongens van groep 7 en groep 8 wordt een tweejarig project aangeboden, dat vooral geënt is op de zeven werken van Barmhartigheid: dus handen uit de mouwen!

Hoogaltaar