H. Medardus – Wessem

Kerkdiensten:

Kerk:

  • Wekelijks op zaterdag om 19.15u.
  • Wekelijks op donderdag om 19.00u.
    • Op de donderdag voor de eerste vrijdag van de maand, is er na de H. Mis, Aanbidding met Rozenkransgebed.

Zorgcentrum St. Jozef:

  • Wekelijks op dinsdag om 10.15u.

Contactgegevens:

Spreekuur:
Fam. Smeets
De Groese 16
tel.: 0475-56 20 75
medardus-wessem@cluster-emmaus.nl

Bank: NL89RABO0157500748

KvK: 74923498

RSIN: 824100505

Openingstijden: donderdag van 18.00 – 19.00 uur


Kerngroep:

Pastoor-Deken W.J.M. (Wim) Miltenburg f.s.o., voorzitter
Wijngaard 11
6017 AG Thorn
T. 0475-56 14 10

Dhr. S.L.G.J. (Sergio) van Zandvoort Vorst, lid
Steenweg 6
6019 AX Wessem
T. 0475 47 13 66

Dhr. S. (Stan) Corstjens, lid
Maasstraat 19
6019 BA  Wessem
T. 0475-56 12 24

Dhr. H. (Henri) Pinxten, lid
Maasstraat 16
6019 BB Wessem

Dhr. E. (Eric) Stukstette, penningmeester
Meerschutte 6
6019 EE Wessem

Mevr. A. (Angelique) Vromen-Smeets, lid
Broekbeemden 23
6097 DG Heel

Werkgroepen:

Kosters:

Dhr. H. (Henri) Pinxten
Maasstraat 16
6019 BB Wessem
T. 06-20 26 89 31

Dhr. S. (Sergio) van Sandvoort Vorst
Steenweg 6
6019 AX Wessem
T. 0475-47 13 66

Dhr. R. (René) Smeets
De Groese 16
6019 EL Wessem
T. 0475-56 20 75

Dhr. G. (Guido) Egas
Ohijeplein 14
6019 EP Wessem
T. 06-11 34 70 26


Koor:


Kerkhofbeheer:Parochie H. Medardus Wessem

De heilige Medardus, patroon van de parochie Wessem, was van Frankische afkomst. Hij werd omstreeks 450 geboren te Salency. Hij verplaatste zijn bisschopszetel van Veromandum (Vermandois) naar Noyon en stierf als bisschop van Doornik in 545. 

De relieken van de patroonheilige zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog te Wessem verdwenen, maar de bisschop van Soissons heeft aan Wessem nieuwe relieken geschonken, omdat Wessem de meest noordelijke plaats was, toegewijd aan Sint-Medardus.
Voor onze voorouders was Medardus een ‘weerheilige’: als het op St. Medardusdag regende, sloeg bij velen de schrik om het hart, want dan kon het 40 dagen regenen.

In 1944 werd de parochiekerk van Wessem grondig verwoest. Alleen het priesterkoor en de buitenmuren van de zijbeuken bleven overeind. Er gingen stemmen op om de oude kerk volledig te slopen. Dankzij het advies van architect Ir. F.J.P. Peutz gebeurde dit niet en werd van hogerhand besloten de oude en kostbare kerk deskundig te restaureren.

Ondanks haar bewogen geschiedenis blijft de Wessemse kerk, ook na de geslaagde restauratie een van de kostbaarste en tevens merkwaardigste monumenten van de maasvallei.

Naast de kerkelijke vieringen zijn er ook concerten en exposities. De beiden koren, het Dameskoor en Unity verzorgen regelmatig de eucharistievieringen. Maar ook de sacramentsprocessie is in ere gehouden. Bijzonder is de jaarlijkse schuttersmis, waarbij het nieuwe koningspaar ingezegend wordt, maar ook de carnavalsmis.

Sinds enkele jaren is de kerkelijke begraafplaats in hergebruik genomen. Deze wordt onderhouden door een aantal enthousiaste vrijwilligers.

We hopen, dat we de parochie mogen vergelijken met het Mariabeeld van Wessem: het dreef tegen de stroom in terug naar de kapel.