H. Margarita – Ittervoort

H. Margaritakerk te Ittervoort

Kerkdiensten:

  • Wekelijks op zondag om 10.30u.
  • 3e woensdag van de maand om 09.00u

Contactgegevens:

Parochiebureau en bezoekadres:
Mw. J.A.M. (Josée) Theunissen-Schoofs
Violenstraat 22
6014 AS Ittervoort
T.  06-31 30 09 94

Bank: NL12RABO0135900913

KvK: 74903780

RSIN: 5945549

Openingstijden: na telefonische afspraak


Kerngroep:

Dhr. F.J.G. (Jo) Tobben, vice-voorzitter
Lobeliastraat 59
6014 BV Ittervoort
T. 0475-56 57 98

Dhr. M.E.M.G. (Maurice) Vaessen, secretaris-penningmeester
Bosserstraat 11
6014 RD Ittervoort
T. 0475-56 63 71

Mw. J.M.P.M. (Jacqueline) Geelen-Mooren, lid
Narcisstraat 9
6014 AK Ittervoort
T. 0475-56 53 62

Dhr. J.M.H. (John) Laplooi, lid
Leeuwenbekstraat 15
6014 BL Ittervoort
T. 0475-56 53 83

Dhr. P. (Peter) van den Heuvel
Akeleistraat 5
6014 BM Ittervoort
T. 06-46608313


Werkgroepen:

Koster:

Mw. J.A.M. (Josée) Theunissen-Schoofs
Violenstraat 22
6014 AS Ittervoort
T. 06-31 30 09 94


Kerkhofbeheer:

Dhr. F.J.G. (Jo) Tobben
Lobeliastraat 59
6014 BV Ittervoort
T. 0475-56 57 98


Ziekenbezoek:

Mw. C. (Claar) Hendricks
Anemoonstraat 27
6014 AH Ittervoort
T. 0475-56 58 71


H. Antonius

Parochie H. Margarita, Ittervoort

De parochie van de H. Margarita in Ittervoort maakt deel uit van het parochie- cluster Emmaus. Dat houdt in, dat er een aantal zaken afgestemd worden met de overige aangesloten parochies, waardoor er op velerlei gebied slagvaardiger kan worden gewerkt.

Het kerkgebouw dateert uit 1844. De begraafplaats is gelegen aan de rand van het natuurgebied Vijverbroek.

De parochie Ittervoort is een levendige gemeenschap die nauw verbonden is met het dorp. Er is een aantal vrijwilligers actief in de diverse werkgroepen, zoals de avondwakegroep, de bloem- siergroep en de werkgroep kerkhofonderhoud. Deze laatste heeft ervoor gezorgd, dat er in 2016 een geheel gerenoveerde kerkhofkapel werd gerealiseerd.

Iedere zondag wordt er om 10.30 uur een H. Mis opgedragen. Het kerkelijk zangkoor luistert tweemaal per maand de dienst op. De lezingen worden verzorgd door een groep lectoren. Samen met de kinderen uit Neeritter is er eenmaal in de twee jaar een Eerste H. Communie en de toediening van het Vormsel. Rond Sacramentsdag trekt de Sacramentsprocessie door de straten van Ittervoort.

De coördinatie van de kerkelijke activiteiten is in handen van een vaste koster.