H. Lambertus – Neeritter

H. Lambertuskerk te Neeritter

Kerkdienst:

  • Om de week op zaterdag om 19.15u. (even weken)

Contactgegevens:

Parochiebureau en bezoekadres
Mgr. Savelbergweg 93 a
6097 AE Heel
T. 0475-57 01 66
E. neeritter@parochiefederatie-emmaus.nl

Bank:  NL24RABO0135900212

KvK: 74906410

RSIN: 824132610

Openingstijden: donderdag 9.30 – 11.00 uur


Kerngroep:

Dhr. E. J. (John) van Hulzen, secretaris-penningmeester
de Wal 54,
6015 AX Neeritter,
T.  0475-56 67 14
M.  06-51 96 14 29

Mw. C.W.H. (Riny) Heuts, lid
Driessensstraat 23a
6015 AD Neeritter
T.  0475-56 63 99

Dhr. P. (Paul) Mennen, lid
Vijverbroekstraat 24a
6015 AB Neeritter
M.  06 21 56 18 18

Werkgroepen:

Koster:

Mw. C.W.H. (Riny) Heuts
Driessensstraat 23a
6015 AD Neeritter
T.  0475-56 63 99


Kerkhofbeheer:

Dhr. P.H. (Piet) Ressen
Diamantstraat 30
6015 BD NeeritterKerkorgel te Neeritter

Parochie H. Lambertus, Neeritter

Als we vanuit België ons land binnenkomen, wordt het oog meteen getrokken naar “de Paeperbus”, de zo kenmerkende toren van onze parochiekerk. De kerk is de parel van onze gemeenschap. Al eeuwenlang bepaalt zij het beeld van ons dorp. Het oudste gedeelte stamt uit de twaalfde eeuw. 

In de loop der tijd is ze meermaals uitgebreid en opgeknapt. We zien dan ook een veelheid van bouwstijlen. Ook in het interieur komt deze terug. Diverse elementen in het kerkgebouw zijn te danken aan de contacten met het nabijgelegen kasteel Borgitter.

Onze kerk is voorzien van een prachtig orgel. De muziek tijdens de vieringen en bij concerten komt extra goed tot zijn recht door de fraaie akoestiek.

De kerk is doorlopend geopend voor een kort moment van bezinning, het opsteken van een kaarsje of een bezichtiging van het sfeervolle interieur. Het exterieur krijgt de komende tijd een grote opknapbeurt.
Het aangrenzende kerkhof wordt keurig onderhouden door vrijwilligers en is onlangs verrijkt met een mooi aangelegd strooiveld. Ook op tal van andere gebieden is een zestigtal vrijwilligers actief in onze parochie.

Op zaterdagavond en bij andere gelegenheden kunt u deelnemen aan de goed verzorgde eredienst. Graag zien wij uw bezoek tegemoet. Kerkgangers, kerkzangers en andere vrijwilligers zijn meer dan welkom: we kunnen hun hulp goed gebruiken!

Maria-altaar