H. Jacobus de Meerdere – Hunsel

H. Jacobuskerk te Hunsel

Kerkdiensten:

Kerk:

  • Om de week op zondag om 09.00u. (even weken)

Zorgcentrum Bruggerhof:

  • 2e woensdag van de maand om 10.15u.

Contactgegevens:

Opgeven misintenties:
K. Slaats
Kallestraat 27
6013RM Hunsel
tel.: 0475-56 53 42
misintenties.hunsel@outlook.com

Bank: NL62RABO0124400663

KvK: 74903713

RSIN: 824130613

E-mail:
hunsel@parochiefederatie-emmaus.nl

Openingstijden: Na telefonische afspraak.


Kerngroep:
Pastoor-Deken W.J.M. (Wim) Miltenburg f.s.o., voorzitter
Wijngaard 11
6017 AG Thorn
T. 0475-56 14 10

Dhr. W.P. (Wim) Meuwissen, secretaris-penningmeester
Varenstraat 11
6013 RT Hunsel
T. 0495-55 16 49
M. 06-30 51 93 20

Mw. E.C. (Karin) Slaats-Gielen, lid
Kallestraat 27
6013 RM Hunsel
T. 0475-56 53 42

Dhr. M.P.J. (Tjeu) Naus, lid
Hoogveld 5
6013 SB Hunsel
T. 0475-56 63 04

Dhr. L. (Leo) Stratermans, lid
Jacobusstraat 15
6013 RK Hunsel
T. 0475-568024
M. 06-37 16 96 13

Dhr. P. (Peter) Gielen, lid

Werkgroepen:

Koor:

Mw. C. (Corrie) Bongaerts-Bours, contactpersoon
Beekstraat 11
6013 RV Hunsel
T. 06-55 73 35 72


Buitengewone bedienaren van de Heilige Communie:

Dhr. M.P.J. (Tjeu) Naus
Hoogveld 5
6013 SB Hunsel
T. 0475-56 63 04


Lectoren:

Dhr. M.P.J. (Tjeu) Naus
Hoogveld 5
6013 SB Hunsel
T. 0475-56 63 04

Mevr. J. (Judith) Meevissen
Hulmusweg 2
6012 RP Haler-Hunsel
T. 06-23 79 37 58


Avondwake:

Mw. H.M.H (Tiny) Meuwissen-Breukers
Varenstraat 11
6013 RT Hunsel
T. 0475-55 16 49


Kerkhofbeheer:

Dhr. W.P. (Wim) Meuwissen
Varenstraat 11
6013 RT Hunsel
T. 0495-55 16 49
M. 06-30 51 93 20


Jacobuswerkgroep:
Is een onderdeel van de Kerngroep en bestaat uit:

Dhr. Leo Stratermans
Jacobusstraat 15
6013 RK Hunsel
T. 0475-56 80 24

Myriam Bel
Peter Gielen
Wim Meuwissen
Tjeu Naus
Roy Reijven
Francis Sahayam
Erik Vleeshouwers

Frank Aendenroomer


Kerkversiering:

Mevr. Corry Bongaerts
Beekstraat 11
6013 RV Hunsel
T. 0475-56 69 73


Kerkhofonderhoud:

Dhr. Peter Gielen
Jacobusstraat 5
6013 RK Hunsel
T. 0475-56 61 40


Jacobuswerkgroep


Piëta

Parochie H. Jacobus de Meerdere, Hunsel

Het dorp Hunsel kent een groot en rijk verenigingsleven. De verenigingen zorgen voor een stevige onderlinge band en saamhorigheid in de Hunselse samenleving. Onze parochie St. Jacobus de Meerdere is daar geen uitzondering op. 

Ondanks het feit dat de vlam van de kaars, die het geloof symboliseert, minder krachtig is dan jaren geleden, wordt het wel en wee van de parochie nog steeds (uit)gedragen door een behoorlijk groot aantal vrijwilligers, het ”cement” van onze parochie.

De kerk van Hunsel is een centrale ontmoetingsplek waar regulier de zondagse vieringen plaatsvinden, maar ook een plek waar de gemeenschap Hunsel vreugde en verdriet met elkaar deelt.

Het is hartverwarmend te ervaren hoe vele mensen van Hunsel, in wat voor vorm dan ook, hun bijdrage hebben geleverd bij de recent uitgevoerde restauratie en herstel van het kerkgebouw. De betrokkenheid en onderlinge verbondenheid vormen een belangrijk fundament voor de toekomst van onze parochie. Met de onlangs geplaatste glazen wand gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Onze kerk is nu dagelijks toegankelijk voor gelovigen en pelgrims op weg naar Santiago de Compostella. Iedereen is er welkom voor een moment van bezinning of om een kaarsje op te steken.

Boven het hoofdaltaar