H. Antonius Abt – Ell

H. Antonius Abt-kerk te Ell

KERKDIENSTEN:

  • Op zaterdag om 17.45 uur (oneven weken)
  • 1e woensdag van de maand om 09.00u.

CONTACTGEGEVENS:

Parochiebureau en bezoekadres
Niesstraat 5
6011 RB Ell
T. 0495-552371
E. info@parochiefederatie-emmaus.nl

Bank: NL12RABO0113901313

KvK: 74877518

RSIN: 824125563

Openingstijden: vrijdag 19.00-20.00 uur


Kerngroep
Pastoor-Deken W.J.M. (Wim) Miltenburg f.s.o., voorzitter
Wijngaard 11
6017 AG Thorn
T. 0475-561410

Dhr. J.H.J. (Jan) Custers, secretaris
Magnoliastraat 3
6011 RH ELL
T. 0495-55 23 03

Dhr. H.J. G. (Harrie) Heijkers, lid
Breederkamp 5
60011 SR ELL
T. 0495-55 23 06
M. 06-10 32 58 06

Dhr. J.W.C. (Sjaak) Beeren, lid
Craenenstraat 7
6011 PW ELL
T.  0495-55 23 60


WERKGROEPEN:

Koster:

Dhr. H.J.G. (Harrie) Heijkers
Breederkamp 5
6011 SR ELL
T.  0495-55 23 06

Dhr. J.W.C. (Sjaak) Beeren
Craenenstraat 7
6011 PW ELL
T.  0495-55 23 60


Kerkhofbeheer:

Dhr. H.J.G. (Harrie) Heijkers
Breederkamp 5
6011 SR ELL
T.  0495-55 23 06


Het in 1244 voor het eerst in de archieven vermelde dorp Ell heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld van een hoofdzakelijk agrarische gemeenschap tot een modern dorp, waar een aantal winkelvoorzieningen en een eigen school behouden zijn gebleven en waar de ca. 1500 inwoners zorgen voor een bruisend verenigingsleven.

De parochie bestaat zelfstandig sinds 1808 en heeft de heilige Antonius Abt als patroonheilige. Deze werd vroeger aangeroepen tegen de pest, die de regio diverse malen heeft getroffen. Een van de belangrijkste straten is naar de H. Antonius vernoemd.

De kerk ligt aan het sinds de vijftiende eeuw bestaande kruispunt van twee doorgaande wegen: van Thorn naar Weert en van Stramproy/Bree (B) naar Roermond.  Ze is de ontmoetingsplek bij kerkelijke vieringen. Daarnaast zijn er bijzondere vieringen, zoals de start van Carnaval op Carnavalszondag, als ook de Moeër (wortel), symbool van de Eller carnaval, drie dagen lang uit de toren hangt.

De vieringen worden afwisselend muzikaal begeleid door het mannenkoor en het dameskoor. Bij plechtige gebeurtenissen vormen deze koren samen het Kerkkoor. Fanfare Ellona verzorgt jaarlijks op de tweede kerstdag de muzikale begeleiding. Enkele keren per jaar luisteren het gemengd koor Avanti en jongerenkoor Join Us de viering op.

Vrijwilligers onderhouden en poetsen het kerkgebouw. Het kerkhof wordt piekfijn onderhouden door een groep vrijwilligers, die waar nodig ook helpen bij andere klussen (o.a. het opbouwen van de kerststal ). Vrijwilligers bemensen tevens het parochiebureau.

Vanuit de diaconie willen de vrijwilligers van de Seniorenvereniging Ell en de Stichting Zonnebloem Ell aandacht en hulp bieden aan hun mede-parochianen. Op deze manier willen zij laten zien dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben.

H. Antonius Abt