Doopsel

Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Het doopsel wordt wel de «deur van de sacramenten» genoemd. Als je niet gedoopt bent, kun je geen andere sacramenten ontvangen.

Het doopsel wordt ‘het bad van de wedergeboorte’ genoemd: het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Door het doopsel wordt de erfzonde weggenomen. De doop geeft je de kiem van eeuwig leven.
Het doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk en dat betekent dat we met eigen talenten en gaven kunnen meewerken aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld.

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=cXeSTiZPHGA


Aanvragen Doopsel

Om een Doopsel aan te vragen dient u contact opnemen met het parochiebureau in Heel:

Mgr. Savelbergweg 93a
6097 AE Heel
0475-57 01 66
info@parochiefederatie-emmaus.nl
Openingstijden: maandag en woensdag van 9.30 – 12.00 uur.

Wilt u als volwassene het sacrament van het doopsel ontvangen, dan verzoeken we u contact op te nemen met een van de priesters van ons cluster.

Doopvont in de parochiekerk te Ell