Communie

Bij de eerste communie mag voor het eerst volwaardig worden deelgenomen aan de eucharistieviering. Het sacrament van de eucharistie is de viering van de maaltijd van de Heer. Het woord ‘eucharistie’ betekent ‘dankzegging’.

Het sacrament van de Eucharistie (Communie) is het tweede sacrament in de Kerk.
Dit sacrament kun je in principe dagelijks ontvangen, namelijk iedere keer als je de H. Mis meeviert.
De eerste keer dat iemand deelneemt aan de communie gebeurt dit (meestal) op een extra feestelijke wijze. Gewoonlijk ontvangen kinderen hun Eerste Heilige Communie rond hun 7e jaar (groep 3-4 van de basisschool).
In de communie, de geconsacreerde hostie, wil Jezus zelf bij je zijn. Bij het Laatste Avondmaal heeft Hij tegen zijn apostelen gezegd: ‘Dit is Mijn Lichaam… Dit is Mijn Bloed… Blijft dit doen om Mij te gedenken’.  Iedere keer als wij samen komen voor de Eucharistieviering doen wij dat.
Het sacrament van de eucharistie wil voor ons een bron van kracht en troost zijn; voedsel voor onderweg. Het wil ons helpen, om te leven als volgelingen van Christus, zodat wij kunnen bijdragen aan het Koninkrijk van God, waarin iedereen waardig leven kan.

Praktische informatie
De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie verloopt in onze parochies in samenwerking met de plaatselijke basisscholen.
Via de school ontvangen de ouders een uitnodiging voor een ouderavond onder leiding van pastoor-deken Miltenburg. Tijdens deze ouderavond krijgen ze zowel inhoudelijke als praktische informatie over de communie. Ook krijgen de ouders een opgaveformulier uitgereikt om hun zoon/dochter aan te melden voor het ontvangen van dit sacrament.
Ouders van wie de kinderen elders op school zitten, maar deze in onze parochie de communie willen laten doen, dienen contact op te nemen met pastoor Miltenburg.

Communievieringen 2024:

Zondag 12 mei (Moederdag) om 11.00 uur te Neeritter (Hunsel-Ittervoort-Neeritter)

Zondag 19 mei (1e Pinksterdag) om 11.00 uur te Wessem

Zondag 26 mei om 11.00 uur te Ell

Informatie-avond en aanmeldingsformulier:

Aan de ouders/verzorgers van de communicanten

in de parochies van de parochiefederatie Emmaüs

Thorn, 1 september 2023

Beste ouders/verzorgers,

Kinderen in de leeftijd van groep vier en vijf komen in aanmerking om dit schooljaar hun eerste H. Communie te doen. In de parochies is er in onze federatie om het jaar een communieviering. Dit schooljaar zal dat zijn in Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Ell en Wessem; natuurlijk enigszins afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Voor Thorn, Heel en Beegden is er in 2025 weer gelegenheid om de communie te doen.

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond, die voor alle parochies gezamenlijk zal zijn. Deze vindt plaats op dinsdag 26 september 2023 om 19.00 uur in de kerk van Ittervoort.

Op de informatieavond lichten we de betekenis van de communie toe, het communieproject met de lessen, vieringen en rondleiding in de kerk, de kosten, werkgroepen e.d.

Op het bijgevoegde aanmeldingsformulier kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor de eerste H. Communie. U kunt dit mailen naar parochiecatecheet Wilma Moelker wmcmoelker@gmail.com

Hieronder het overzicht van communiedata in 2024 per kerk en de gezamenlijke informatie-avond.

kerkcommuniemis
HINZondag 12 mei 11u (moederdag)
Wessemzondag 19 mei 11u (1e Pinksterdag)
Ell                Zondag 26 mei 11 uur

Wij wensen u een mooi voorbereidingstraject en een onvergetelijke communiemis.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken 

Francis Sahayam, kapelaan 

Wilma Moelker, parochiecatecheet

 

R.K. parochiefederatie Emmaüs

Mgr. Savelbergweg 93a   6097AE Heel   0475-570166

                      info@parochiefederatie-emmaus.nl   www.parochiefederatie-emmaus.nl

 Aanmeldingsformulier Eerste Heilige Communie

In welke kerk:                                           Communiedatum:  
Roepnaam communicant:  
Achternaam:  
Voornamen  
Geboortedatum:  
Adres  
Doopdatum:  doopkerk/-plaats
School  Groep:
Aantal personen bij info-avond:     geen   één persoon  twee personen  
Telefoon:   
    
Mailadres                    
                       
Gegevens betreffende de ouders:
Vader voorletters + achternaam  
Geboortedatum vader:  
Moeder voorletters + achternaam  
Geboortedatum moeder  

Wij zijn ons bewust dat de eerste communie in het communieregister van de parochie wordt bewaard.

□      Wij hebben geen bezwaar tegen opname in het ledenbestand van de parochie.

□      Bovenstaande gegevens mogen tot de leeftijd van het vormsel in de parochie worden bewaard.

□      Wij hebben geen bezwaar tegen vermelding van de eerste communie op de parochiesite of bij parochiemededelingen.

□      Foto’s van de communie(voorbereiding) mogen worden geplaatst bij parochiemededelingen of op de parochie site.

Handtekening ouder/verzorger………………………………………………………………………..

Fresco achter het hoogaltaar in Neeritter