Oktober – missiemaand en opbrengst vastenactie 2022

 “Jullie zullen mijn getuigen zijn, ” zo luidt het thema van deze Wereldmissiemaand. Het is een uitspraak van de verrezen Heer tot zijn leerlingen. In zijn Boodschap voor Missiezondag noemt paus Franciscus deze woorden “het fundament voor het leven en de zending van elke leerling van Jezus”. Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus. Deze woorden ontleen ik aan de Missio-brief van Vicaris voor missiezaken en nationaal directeur van de pauselijke Missiewerken, vicaris Vincent Goulmy, in zijn oproep Missio te steunen (www.missio.nl)

Tegelijk een mooi moment om de opbrengst van de vastenactie van ons dekenaat aan u te kunnen bekendmaken. Nu alle betalingen aan de Vastenactie van de parochies in het

dekenaat Thorn verwerkt zijn, hebben we bericht ontvangen van het

Missiebureau in Roermond over de opbrengst. In ons dekenaat heeft de

Vastenactie €21.000 opgeleverd. Zoals u weet was het geld in het

dekenaat Thorn dit jaar bestemd voor het Pope Francis Home (een

weeshuis) in India, het thuisland van kapelaan Rajan Arulraj Nesaiyan,

die nu hier werkt in Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem, Heibloem, Neer en

Roggel. Het geld is inmiddels ter beschikking gesteld van het Pope

Francis Home. Natuurlijk past hier een heel hartelijk dank-je-wel aan

alle gulle gevers en allen die zich voor de vastenactie ingezet hebben.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Welkom op onze website

Welkom ook in onze parochies gelegen in Beegden, Ell, Heel, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Thorn en Wessem.

Met deze website willen wij u graag behulpzaam zijn, want soms is het moeilijk de juiste informatie te vinden. Vooral omdat er geen dorpsblaadjes meer zijn.

Op deze home-pagina vindt u de cursiefjes van de deken. Het laatste nieuws vindt u op de nieuws-pagina.
Als vast menu, op iedere pagina, aan de linkerkant de misintenties en aan de rechterkant de praktische informatie over onze parochies.

Veel plezier!

En graag tot ziens in onze parochiekerken of bij een of andere activiteit.

logo van parochiefederatie Emmaus