Allerheiligen

Op Allerheiligen 1 november vierden we als parochies van onze federatie dit hoogfeest in de H. Antonius Abt-kerk in Ell met een Emmausmis. De H. Mis werd gezongen door de gezamenlijke koren – het Emmauskoor – en na de viering in de kerk was er koffiedrinken in Ellerhof, tegenover de St.-Antoniuskerk.

Hoe ziet u de toekomst van de kerk?

Het aantal bezoekers aan de kerk loopt terug. Steeds vaker krijgen kerkgebouwen daarom een andere functie. Ook in Maasgouw willen we in beeld krijgen wat de situatie is van “onze” 10 kerken. En voorbereid zijn op de toekomst.

Daarom maken we een kerkenvisie. Hierin beschrijven we onder andere welke functie het kerkgebouw kan vervullen als de religieuze functie verdwijnt. Hiervoor horen we graag wat u als inwoner denkt!

Wethouder Snijckers: ‘kerken zijn karakteristieke gebouwen. Ze zijn bepalend voor het dorpsbeeld. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat deze waardevolle gebouwen niet verdwijnen? En welke bredere of nieuwe invulling kan een kerkgebouw krijgen? Hierover zijn we in gesprek met de parochies. We zijn ook benieuwd hoe u hierover denkt en welke ideeën u heeft’.

Wilt u hierover uw mening geven? Heel graag! Dat kan door een kort onderzoek in te vullen. Ga naar:

https://exploratio.nl/intake/aa/kerkenvisie

Oproep tot vrede vanuit het Heilig Land

Te midden van alle berichten over Gaza en het Heilig Land hieronder een oproep tot vasten en gebed voor het verkrijgen van vrede van de Latijns-katholieke patriarch van Jeruzalem. Hij heeft opgeroepen tot een dag van vasten en gebed (dinsdag 17 oktober) voor vrede en verzoening in het Heilig Land.

Ook al is deze dag al voorbij, het is een gelovig antwoord in de uitzichtloze situatie waarin wij zo machteloos staan. Het is ook voor ons een oproep te bidden dat degenen voor wie Jeruzalem een heilige stad is tot vrede komen. De bisschoppen van ons land hebben Hieronder het artikel met de oproep tot vasten en gebed (bron: Catholic National Register).

Kardinaal Pierbattista Pizzaballa heeft katholieken aangespoord om tijden van gebed te organiseren met eucharistische aanbidding en het bidden van de rozenkrans “om onze dorst naar vrede, gerechtigheid en verzoening over te brengen aan God de Vader”.

“In deze tijd van verdriet en ontzetting willen we niet hulpeloos blijven. We kunnen niet toestaan dat de dood en zijn angel (1 Kor 15:55) het enige woord is dat we horen,” zei hij in een verklaring van 11 oktober.

“Daarom voelen we de noodzaak om te bidden, om ons hart te richten op God de Vader. Alleen op deze manier kunnen we de kracht en kalmte putten die nodig zijn om deze moeilijke tijden te doorstaan, door ons tot Hem te wenden, in gebed en voorbede, om God te smeken en uit te roepen te midden van deze angst.”

De patriarch zei maandag dat hij bereid was zichzelf in te ruilen voor Israëlische kinderen die door Hamas waren gegijzeld en in Gaza vastgehouden. Hij gaf die opmerking in antwoord op een vraag tijdens een videoconferentie met journalisten in Italië. “Ik ben klaar voor een uitwisseling, wat dan ook, als dit tot vrijheid kan leiden, om de kinderen thuis te brengen. Geen probleem. Er is een volledige bereidheid van mijn kant“, zei hij.

Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie

Nederlandse bisschoppen roepen op tot gebed tot God om vrede en veiligheid op voorspraak van Maria

De Nederlandse bisschoppen sluiten zich van harte aan bij de recente oproepen van Paus Franciscus om te bidden om vrede in de wereld en een einde aan oorlog en geweld, en voor allen die slachtoffer zijn van terreur en geweld.

Oktober is de maand waarin op veel plaatsen in de Katholieke Kerk de rozenkrans wordt gebeden. laten wij nu dus, op voorspraak van Maria, Koningin van de rozenkrans en van de Vrede, van harte en intens dit gebed bidden tot God om de gave van duurzame vrede voor de inwoners van de vele landen die getekend worden door oorlog en conflicten, in en rond Israël, in Nagorno Karabach, Oekraïne, Zuid-Soedan, Nigeria en Jemen en andere conflictgebieden.

Laten we daarnaast ook vol vertrouwen bidden voor alle mensen die slachtoffer zijn van natuurgeweld, zoals van de aardbevingen in Turkije, Marokko en Afghanistan en van de overstromingen in Libië en India. Moge onze moeder Maria (Johannes 19,26-27) hen allen bijstaan met haar voorspraak.

Allerzielenvieringen met aansluitend zegening van de graven 2023

Beegden, H. Martinuskerk           zondag 29 oktober          13.30 uur

Ell, H. Antoniuskerk                      zondag 29 oktober          15.00 uur

Heel, St.-Stephanuskerk              zondag 29 oktober          15.00 uur

Ittervoort, H. Margaritakerk        zondag 29 oktober          13.30 uur

Hunsel, H. Jacobuskerk               zondag 5 november        13.30 uur

Neeritter, H. Lambertuskerk        zondag 5 november        15.00 uur

Thorn, H. Michaëlkerk                  zondag 5 november        15.00 uur

Wessem, H. Medarduskerk          zondag 5 november        13.30 uur

Woensdag 1 november Allerheiligen:

  • 9 uur H. Mis in de St. Stephanuskerk te Heel
  • 19.00 uur gezonden Emmausmis in de H. Antoniuskerk te Ell

Donderdag 2 november Allerzielen:

  • 19 uur gezongen requiemmis in de H. Michaëlkerk te Thorn
  • 19 uur H. Mis Medarduskerk te Wessem

350-jaar Kapel Onder de Linden

OPENLUCHTTHEATER THORN      VRIJDAG 8 SEPTEMBER

MARIA’S VERJAARDAG

Op de kerkelijke feestdag van Maria-Geboorte vindt er in het Openluchttheater Thorn van 20.00 -21.30 uur een culturele viering plaats in het kader van het 350 jarig bestaan van de Kapel onder de Linden. In een doorlopend programma worden de bezoekers getrakteerd op onder andere muziek, poëzie, zang, toneel.

Na de opening door het koperensemble van de Koninklijke Harmonie van Thorn, onder leiding van Guus Dohmen, volgt de opvoering van het door Chris Luis geschreven toneelstuk door Toneelvereniging Applaus, omlijst met zang van Vrouwenkoor Thorensis. Het toneelspel verbeeldt de ontstaansgeschiedenis van de stichting van de kapel Onder de Linden door Clara Elisabeth van Manderscheidt-Blankenheim in 1673.

Vervolgens dragen schutters uit Het Land van Thorn de nieuwe pelgrimskaarsen naar voren voor de zegening. Daarna wordt het, door Har Sniekers speciaal voor dit jubileumjaar geschreven, gedicht voorgedragen.

Als afsluiting worden de bezoekers uitgenodigd het Thorner Marialied “Lieve Vrouwe aan de Linden”, geschreven en gecomponeerd door H. Ramakers, mee te zingen met Vrouwenkoor Thorensis, begeleid door het koperensemble van de Koninklijke Harmonie van Thorn.

De toegang is gratis.


ZATERDAG 9 SEPTEMBER
ELENA PEETERS SPEELT MONOLOOG ‘BIDBOEK’

In de Kapel onder de Linden in Thorn ligt een klapper waarin mensen iets kunnen schrijven: smeekbeden, uitingen van hoop, dankbetuigingen.
Het is prachtig hoe mensen hun diepste zielenroerselen door middel van een klapper toevertrouwen aan Maria. Tegelijk is het schrijnend; ze kunnen er niet mee terecht bij iemand in hun directe omgeving.
De Belgische actrice Elena Peeters heeft een voorstelling gemaakt rond dit intentieboek. Aan de flarden van levens, vragen en bedenkingen die ze hierin leest, voegt ze haar eigen stem toe. 
De monoloog wordt gespeeld in het kader van 350 jaar Kapel onder de Linden op zaterdag 9 september om 20.00 uur in de Abdijkerk in Thorn. De toegang is vrij.

Wanneer beslist iemand dat een last te zwaar wordt om alleen te dragen? Wanneer raapt iemand moed bij elkaar om in de vorm van pen en papier iets achter te laten in een boek?
En wat betekent het om te geloven, in een tijd waarin individualisme hoogtij viert?

Na haar voettocht naar Rome en haar bezoek aan Amerikaanse ter dood veroordeelden krijgt haar fascinatie voor de menselijke zoektocht naar God een vervolg in het ‘Bidboek’.

De duur van de monoloog is 75 minuten.
De kerkdeuren gaan open om 19.30 uur; vrije plaatskeuze.


THORN   ZATERDAG 16 SEPTEMBER
MUZIKALE WAAIER AAN GREGORIAANSE GEZANGEN
SCHOLA CANTORUM VAN HET WARD-INSTITUUT

Zaterdag 16 september 2023 geeft de Schola Cantorum van het Ward-Instituut om 20.00 uur een concert in de Abdijkerk te Thorn, ter afsluiting van de feestweek rondom het 350-jarig bestaan van de Kapel onder de Linden.

De kapel, die een nabootsing is van het Heilige Huisje (Santa Casa) te Loreto, is rijk versierd met stucwerk en met olieverfschilderingen in medaillons.

De decoraties verheerlijken Maria en bevatten teksten die aan het Oude Testament en aan het Boek Openbaring zijn ontleend.

Tijdens dit concert sluiten de gezangen van de Schola Cantorum van het Ward-Instituut nauw aan bij de teksten en afbeeldingen in de Kapel.

Zij bieden de luisteraar een muzikale waaier aan gregoriaanse rijkdom, gezangen die voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit het unieke Thornse liturgische handschrift ‘Officia Propria’, dat waarschijnlijk aan het eind van de 16e eeuw tot stand is gekomen.

De Schola van het Ward-Instituut onder leiding van Cyriel Tonnaer is grote dank verschuldigd aan de heren Louis krekelberg en Johan Schoenmakers die jarenlang een diepgaand onderzoek hebben ingesteld naar de muzikale weergave van de gezangen en liturgische gebruiken uit de Officia Propria.

Met dit unieke concert neemt de Schola u mee in een muzikale rondleiding langs de decoraties in de Kapel onder de Linden en laat u kennis maken met de bijzondere liturgische rijkdom van het Thorner Stift.

Het concert is gratis toegankelijk. De toegang tot de Abdijkerk is open van 19.30 uur.


ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023

JUBILEUMPROCESSIE

KOMT ALLEN NAAR DE KAPEL ONDER DE LINDEN

DAAR IS GENEZING EN TROOST TE VINDEN

Dit motto leidt al eeuwenlang mensen naar de kapel.

Zij ontsteken een kaars en bidden in stilte tot Maria.

Onder dit motto trekt deze zondag de jubileumprocessie

KAPEL ONDER DE LINDEN 350 JAAR  door de straten van Thorn.

BELEVING LANGS DE ROUTE

Zorgen voor elkaar

Eenzaamheid, armoede, mantelzorg zijn thema’s die heden ten dage zorg en aandacht vragen. In de huidige maatschappij zijn burgerinitiatieven, in de vorm van vrijwilligerswerk, onontbeerlijk. Dit thema krijgt een plek in het straatbeeld langs de route.

Middels foto’s en teksten wordt getoond op welke manier de inwoners van Thorn en omringende dorpen actief zijn op dit gebied.

Ave Maria: Geloof, Hoop en Liefde

De tekst van dit hedendaags Ave Maria, geschreven door Frits Criens, wordt langs de route in beeld getoond, waarna het bij aankomst aan de Kapel muzikaal wordt uitgevoerd.

Klanken van boven

Het Mariabeeld wordt niet alleen ín de stoet muzikaal begeleid, maar wordt ook langs de route muzikaal geëerd. Uit de vensters klinken de tonen van onder andere koperinstrumenten, violen, doedelzak.

BELEVING IN DE STOET

Suisse en Bieleman

De processie wordt geopend door een Suisse en Bieleman.

Een Suisse is een leek die is aangesteld om tijdens kerkelijke plechtigheden de orde te bewaken.

Een bieleman is een man die voorop loopt in optochten van schuttersgildes.

Deze jubileumprocessie biedt de gelegenheid om kennis te maken met deze eeuwenoude traditie.

Harmonie en schutterij

De beide Thorner harmonieën luisteren de processie muzikaal op.

Tien schutterijen nemen met een afvaardiging deel aan de processie. Zij dragen de zorg voor het overbrengen van de nieuwe pelgrimskaarsen.

Zetel der Wijsheid

Zusters van het werk

In de processie kan niet alleen Onze Lieve Vrouwe onder de Linden bewonderd en aanbeden worden. Ook de Sedes sapientia, Vrouw Zetel der Wijsheid uit Villers-Notre-Dame (B) wordt in de stoet meegedragen.

Kinderen en kaarsen

De schooljeugd heeft een rol in de stoet als pages, prinsessen, communicanten, vormelingen. Maar ook sluiten zij de processie af. De kinderen overhandigen de toeschouwers een kaarsje en nodigen hen uit om aan te sluiten en zo deelnemer te worden.

Als deelnemer kan men de totaalbeleving ervaren, de belevingselementen langs de route tot zich nemen. Bij aankomst aan de kapel wordt ieders kaarsje ontstoken en geplaatst.

En verder

Dit alles is slechts een gedeelte van hetgeen men zondag 10 september beleven kan.

De organisatie nodigt ieder van harte uit.

INFO

Vertrek: 14.00 uur vanaf de Kerkberg.

Route: Hoogstraat – Wilhelminalaan – Lindepad – Kruisweg – Sleestraat – Heerbaan

Bij aankomst aan de kapel is er een kort lof

met muzikaal intermezzo en samenzang als afsluiting.

De beide Thorner harmonieën trekken spelend terug naar het dorp,

waar de feeststemming in de plaatselijke horeca en verenigingslokalen wordt voortgezet.


Maandag 11 september 2023

LEZING MARIALIEDEREN

Verzorgd door: Geschied- en Heenkundige Kring Land van Thorn

Locatie: Aod Thoear

Aanvang: 20.00 uur

Entree: gratis / vrijwillige bijdrage


Woensdag 13 september 2023

De traditie wordt doorgegeven.

Oud en jong weten zich verbonden door een tocht van alle leerlingen van de Basisschool met de senioren en bewoners van Sterrebosch naar de Kapel onder de Linden.

Aanvang: 12.30 uur


Donderdag 14 september 2023

Het Thorner Abdijkoor zorgt voor een opluistering van de avondmis in Kapel onder de Linden.

Aanvang: 19.00 uur


Zaterdag 16 september 2023

Schola Cantorum van het Wardinstituut heeft een uniek concert in petto waarbij een waaier van oude Thorner gezangen ten uitvoer wordt gebracht, gebaseerd op de plafond- en muurteksten in de Kapel onder de Linden.

Aanvang: 20.00 uur

Open Monumenten / Kerken Dag

Maandag 29 mei (2e Pinksterdag) is er weer Open Monumenten / Kerken Dag. Er zijn verschillende kerken in onze parochiefederatie open op deze dag. Onderstaand een overzicht van deze kerken:

St. Stephanus te Heel (13.00-17.00 uur)

H. Jacobus de Meerdere te Hunsel

H. Lambertus te Neeritter

H. Michaël te Thorn

H. Medardus te Wessem (11.00 – 17.00 uur)

Uitnodiging bijeenkomst concept-beleidsplan 2024-2028 op maandag 15 mei om 19.00 uur

Geachte vrijwilligers van de Parochies uit de federatie Emmaüs.

Het is van belang dat we een duidelijk beeld krijgen hoe we moeten inspelen op de toekomst van het geloof in onze parochiegemeenschappen. De uitdagingen waarvoor we staan worden er naar verwachting niet minder op. Het federatiebestuur is daarom gestart met het opzetten van een beleidsplan 2024-2028. Wij streven ernaar om dit plan tegen het einde van 2023 gereed te hebben. Het is van bijzondere betekenis voor ons kerk-zijn maar ook voor onze gebouwen, vandaar dat we tevens willen komen tot een Kerkenvisie plan. Er is daartoe overleg opgestart met de gemeenten en het Bisdom.

Het is van groot belang om met jullie, als vrijwilligers uit onze parochies vroegtijdig van gedachten te wisselen over ons concept-plan en daarmee over de toekomst van onze parochie-gemeenschappen. 


Het concept-plan evenals een samenvatting staat hier: Concept beleidsplan en Samenvatting: Concept beleidsplan

Jullie worden van harte uitgenodigd voor een informatie avond samen met 

Vicaris-generaal H. Quaedvlieg waarbij u ook gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen. 

 
            Deze avond zal plaats vinden op maandag 15 mei om 19.00 uur 
            
in de Parochiezaal te Hunsel gelegen Jacobusstraat 9.

Wilt U zich voor deze avond aanmelden vóór 9 mei bij het contactadres uit uw parochie.

Beegden/ Heel:          parochiekantoor   Info@parochiefederatie-emmaus.nl  0475-570166

Ell:                              Harrie Heykers     hjg.heijkers@home.nl                        06-10325806

Hunsel:                       W Meuwissen       w.p.meuwissen@gmail.com              06-30519320

Ittervoort:                    Maurice Vaessen memgvaessen@gmail.com                06-18209139

Neeritter:                    Riny Heuts            riny.heuts7@hetnet.nl                        06-30559314

Thorn:                         Pastorie Thorn tot 14.00 uur                                           0475-561410

Wessem:                    Henri Pinxten       henri.pinxten@gmail.com                   06-20268931

In het vertrouwen u te mogen ontmoeten,

Wim Miltenburg, pastoor-deken.                                           

JUBILEUMJAAR KAPEL ONDER DE LINDEN

Dit jaar vieren we het 350-jarig bestaan van de Kapel onder de Linden Thorn. De kapel werd in 1673 in opdracht van Clara Elisabeth van Manderscheidt Blankenheim gesticht. Elke 50  jaar wordt de bouw van de kapel feestelijk herdacht. De jubileumweek is dit jaar van 8 tot en met 16 september. Het feestprogramma en verdere informatie staan vermeld op website www.350jaarkapelonderdelinden.nl

Wij willen u nogmaals attenderen op de gratis rondleidingen met stadsgids in de kapel op zondag 14 en 21 mei om 14.00 uur en 16.00 uur.