H. Missen Kerstmis 2021

24 december 2021                  16.30 uur Beegden

24 december 2021                  16.30 uur Hunsel


25 december 2021                  08.30 uur Panheel      

25 december 2021                  08.45 uur Ell

25 december 2021                  09.30 uur Thorn

25 december 2021                  10.00 uur Neeritter

25 december 2021                  11.00 uur Ittervoort

25 december 2021                  11.15 uur Wessem


26 december 2021                  09.00 uur Hunsel

26 december 2021                  09.00 uur Neeritter

26 december 2021                  10.30 uur Heel

26 december 2021                  10.30 uur Ittervoort

26 december 2021                  10.30 uur Thorn


31 december 2021                  16.30 uur Heel

1 januari 2022                         10.30 uur Neeritter

Allerzielen parochiefederatie Emmaüs

Dit jaar zullen de vieringen van Allerzielen op 31 oktober en 7 november zijn. Aansluitend zullen de graven gezegend worden.

Zondag 31 oktober 2021 om 13.30 uur in Beegden en Ittervoort

Zondag 31 oktober 2021 om 15.00 uur in Ell en Heel

Zondag 7 november 2021 om 13.30 uur in Hunsel en Wessem

Zondag 7 november 2021 om 15.00 uur in Neeritter en Thorn

Nieuwe benoeming kapelaan Bodden

Nu kapelaan Bodden zes jaar hier in dit cluster heeft gewerkt, is het nu voor hem tijd voor een nieuwe uitdaging.

Hij heeft een nieuwe benoeming ontvangen. Hij wordt vrijgesteld van parochiewerk om te onderzoeken en te bestuderen geestelijke zorg binnen instellingen.

Dit houdt onder andere in dat hij gaat meewerken met de geestelijk verzorgsters van Daelzicht en St. Anna te Heel. Daarbij zal hij een studie gaan volgen om een master geestelijke verzorging te halen.

Voorlopig zal hij nog blijven wonen in de pastorie in Heel.

HH. Missen in de kapel in Panheel

Nieuws:

Door de corona-pandemie was helaas besloten dat er in de Kapel in Panheel geen HH. Missen konden plaatsvinden, omdat het niet mogelijk was om de corona-regels goed te handhaven.

Nu de corona-maatregels verder versoepelen, kunnen we gelukkig weer beginnen met HH. Missen in de Maria-kapel in Panheel.

Vanaf zondag 10 oktober, zullen op even weken om 08.30u de H. Mis worden gevierd.

Op 10 oktober, het feest van Maria Sterre der Zee, weer voor de eerste keer, op feestelijke wijze, uiteraard zoals we daar zo mooi gewend zijn, met volkszang.

U bent van harte welkom,
het kapelbestuur Panheel.

Kapel Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Panheel

Nieuwe diaken-assistent Francis Sahayam

Beste parochianen,

Ik ben Francis Sahayam, de nieuwe diaken-assistent van uw parochiefederatie Emmaüs. Ik ben 31 jaar oud. Ik kom uit Kerala, een zuidelijk deelstaat van India. Ik behoor tot het aartsbisdom Trivandrum in Kerala. Ik ben in een christelijk familie geborenen en heb een katholieke opvoeding gekregen. Het leven van priesters en religieuze zusters heeft me geïnspireerd om priester te worden. Ik heb er als kind al over nagedacht. Na mijn basisschool in het jaar 2006 begon ik met mijn priesteropleiding. Tijdens mijn kleinseminarie heb ik mijn bachelor in sociologie behaald aan de universiteit. In 2012 begon ik mijn filosofie opleiding aan het St. Joseph Pontifical Major Seminary Carmelgiri in Aluva. In deze periode heb ik mijn master in filosofie behaald aan de INGNO- universiteit. Daarna heb ik een jaar stage gelopen bij de bisschop van het aartsbisdom Trivandrum. Toen ik klaar was met mijn stage vroeg mijn bisschop mij om voor een periode naar Nederland te gaan, om hier theologie te studeren en daarna als priester mijn diensten aan te bieden. Ik heb daarover nagedacht en ‘Ja’ gezegd. In 2015 ben ik naar Nederland gekomen voor mijn theologie opleiding, die heb ik aan het Grootseminarie Rolduc gevolgd. Op 10 augustus 2021 ben ik in mijn thuisbisdom in India tot diaken gewijd. De bedoeling is dat ik volgende jaar de priesterwijding zal ontvangen. Met veel vreugde kijk ik uit naar het pastorale werk in uw parochies. Ik vraag om uw gebed, dat het komende jaar mij mag helpen om te groeien in de voorbereiding op de priesterwijding. Ik hoop dat ik mijn pastorale dienstwerk in de parochies hier met de hulp van God goed kan verrichten.

Nieuws

Diaken Francis Sahayam

In onze parochiefederatie Emmaüs zal transeunt diaken Francis Sahayam ons pastorale team komen versterken. Hij heeft de afgelopen zes jaar zijn theologieopleiding op GrootseminarieRolduc gevolgd en is vorige maand op 10 augustus in zijn thuisbisdom Trivandrum in Zuid-India tot diaken gewijd. De bedoeling is dat hij volgend jaar de priesterwijding zal ontvangen. 

Diaken Francis is afgelopen week uit India naar ons land teruggekeerd en zal na zijn verplichte quarantaine komende week naar onze parochie komen. Wij wensen hem een vruchtbare en ook mooie pastorale tijd in de acht parochies van onze parochiefederatie.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Bericht van het bisdom (2-7-2021)

Bisschop Smeets zeer ernstig ziek

Helaas moeten wij u informeren dat het niet goed gaat met de gezondheidssituatie van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets. De bisschop is inmiddels weer opgenomen in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Eind mei werd hij daar voor de eerste keer naartoe gebracht met klachten die deden denken aan een herseninfarct. Deze klachten gingen echter ook gepaard met andere symptomen die nader onderzoek nodig maakten, zoals reeds aangekondigd bij zijn ontslag uit het ziekenhuis op vrijdag 11 juni. 

Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden in het academische ziekenhuis Maastricht UMC+. Hieruit is gebleken dat Mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden. De bisschop zal de komende maanden zijn intrek nemen in een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar verder behandeld te worden.

Op zijn eigen verzoek heeft Mgr. Smeets voorafgaand aan het onderzoek in Maastricht het sacrament der zieken ontvangen. Hier heeft hij veel kracht uit geput. De bisschop laat vanaf zijn ziekbed weten zeer dankbaar te zijn voor de vele beterschapswensen die hij heeft ontvangen. Ook is hij buitengewoon dankbaar voor het gebed van velen en hij vraagt dit voort te zetten. De bisschop vraagt ook begrip voor het feit dat het voor hem maar in zeer beperkte mate mogelijk is bezoek te ontvangen of zelf op berichten te reageren. De bisschop spreekt zijn grote waardering uit voor de artsen en verpleegkundigen die hem in de ziekenhuizen van Roermond en Maastricht behandelen.

Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal Mgr. Smeets geruime tijd zijn bisschoppelijk taken niet kunnen uitoefenen. Zoals op 11 juni al is aangekondigd, wordt het bestuur van het bisdom tijdelijk waargenomen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen, die daarbij ondersteund wordt door de overige leden van de bisdomstaf.

Wij vragen u allen te bidden voor een spoedig herstel van onze bisschop.

Foto: Bisdom Roermond.