Verduur Samen met Franciscus

Dat verduurzamen belangrijk is, weten we inmiddels. Hoe

gaan we goed om met de schepping, de aarde, de natuur en

onze omgeving? Corinne Groenendijk werd geïnspireerd

door Franciscus van Assisi en komt graag vertellen hoe we

samen kunnen verduurzamen, waarbij het ook nog leuk en

vrolijk mag zijn. VerduurSamen gaat over Verbinding en een

bewuste leefstijl. Hoe we dat samen kunnen doen zal op deze

avond duidelijk worden.

Doet u mee? U bent van harte welkom!

Aanvang 19.30 uur ; Entree 10 euro ,locatie: St. Severinus kerk

te Grathem (bij veel aanmeldingen wordt er naar een andere

locatie gezocht).

Aanmelden via zinspiratieleudal@gmail.com

U kunt ook alvast een kijkje nemen op www.corinnegroenendijk.nl

Vacature financieel-administratief medewerker (18 uur)

Parochiefederatie Emmaüs is op zoek naar een ervaren administratieve duizendpoot vanwege de pensionering van een werknemer. De functie is voor 18 uur per week. De werkplek is het Parochiecentrum, Mgr. Savelbergweg 93a in Heel. Indeling van de uren vindt plaats na overleg.
De parochiefederatie Emmaüs bestaat uit de volgende parochies: H. Martinus – Beegden, H. Antonius Abt – Ell, St. Stephanus – Heel, H. Jacobus de Meerdere – Hunsel, H. Margarita – Ittervoort, H. Lambertus – Neeritter, H. Michaël – Thorn, H. Medardus – Wessem

Taakomschrijving;

 • boeken en controleren financiële gegevens (banken, beperkt kasverkeer, collectes, aangeleverde salarisboekingen, etc.);
 • controleren en scannen van de inkomende facturen/declaraties met gelijktijdig boeken daarvan;
 • het voorbereiden en afwikkelen betalingsopdrachten;
 • het opmaken en versturen van verkoopfacturen, debiteurenbeheer
 • financieel beheer ledenadministratie (Kerkbalans toezeggingen, ontvangsten registreren en herinneringen verzorgen);
 • periodieke controle financiële onderdelen administratie voor jaarrekening en begroting;
 • het zelfstandig gereed maken van jaarstukken;
 • maken van jaarplanning;
 • beheren van de website;
 • mailverkeer en mede beantwoorden telefoon;
 • interne communicatie met bestuur en vrijwilligers.

Kennis en vaardigheden;

 • MBO werk- en denkniveau;
 • kennis/ervaring boekhouden, (ervaring met Exact is een pre);
 • kennis/ervaring ledenadministratie, (we werken met DocBase, opleiding vindt intern plaats)
 • zelfstandig en planmatig werken;
 • goede contactuele en administratieve vaardigheden (bijvoorbeeld: klantvriendelijk, praktisch en nauwkeurig);
 • bij voorkeur betrokken bij de Rooms Katholieke Kerk en/of affiniteit met de financiële administratie van een parochie.

Wat bieden wij;

 • goede werksfeer en fijne collega’s;
 • arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een proeftijd van 1 maand met uitzicht op vast dienstverband;
 • inschaling salarisschaal na overleg
 • pensioen via Zorg en Welzijn;

Informatie en solliciteren;
Voor informatie kunt u contact opnemen met het Parochiecentrum, via e-mail: info@parochiefederatie-emmaus.nl of bellen naar 0475-570166.
Sollicitaties kunt u uiterlijk 1 februari 2023 mailen naar onze secretaris dhr. W.P. Meuwissen, Varenstraat 11, 6013 RT Hunsel mailadres w.p.meuwissen@gmail.comJe geloof léren vieren

Dat is de titel die op de posters staat in de portalen van onze parochies vanwege een nieuw initiatief dat in ons dekenaat geboren is. U hebt misschien ook wel gelezen dat steeds meer mensen in Nederland niet meer geloven. Dat kan ons pijn doen. Maar pijn drukt ook uit dat wij zelf aan dat geloof nog wel waarde hechten. Dat heeft dus iets heel positiefs!

Verlangt u naar een stukje gemeenschap? Wilt u als christen uw geloof leven, het verdiepen en er met anderen  over uitwisselen? Dan bent u van harte uitgenodigd op 10 zondagen in 2023. We beginnen telkens met de H. Mis in de abdijkerk van Thorn waar we ons geloof samen willen vieren. Vieren, dat is ook samen zingen! Daarna gaan we naar de Foyer de Charité (naast Sterrebosch) om een stukje gemeenschap te leven (verdieping, uitwisseling en gezellig samen zijn).

Het is belangrijk dat wij als christenen elkaar opzoeken, onze vragen rondom geloof en kerk met anderen kunnen delen.  Hebt u daar ook interesse voor, dan bent u van harte welkom. Er is parkeerruimte bij de Foyer, op loopafstand naar de kerk voor de H. Mis.

Hopelijk mogen wij velen van u op een of meerdere (alle!) zondagen van het komend jaar ontmoeten om zo samen kerk te zijn. Namens de deken en de equipe die dit initiatief heeft voorbereid,

André Pierik, foyervader

NB: De zondagen zijn: 8 januari; 12 februari; 12 maart; 16 april; 28 mei; 18 juni; 3 september; 15 oktober; 12 november; 10 december.

Kerken werken mee aan actie “Voor wie brand jij een lichtje?”

https://youtu.be/Ki7vzwPicY4

Dertien kerken en kapellen in Limburg werken dit jaar mee aan de actie ‘Voor wie brand jij een lichtje?’. De opbrengst van de actie komt ten goede aan kankeronderzoek in Limburg. Bisschop Harrie Smeets – die zelf ook aan kanker lijdt – ondersteunt de actie.

Het idee is dat op de kortste dag van het jaar (21 december) in heel Limburg duizenden kaarsjes branden. Een kaarsje voor een speciaal iemand, voor alle zieken, voor een geliefde of om zelf steun te vragen of aan iemand te herdenken. Het is de bedoeling dat alle kaarsen samen in deze donkere tijd van het jaar een zee van licht vormen.

Wie wil kan zich online aanmelden een donatie overmaken. Op woensdag 21 december steken de initiatiefnemers namens iedereen alle kaarsjes aan. Deelnemers kunnen zelf kiezen in welke van de dertien kerken of kapellen hun kaarsje aangestoken wordt.

De opbrengst van de gedoneerde lichtjes komt ten goede aan baanbrekend en wetenschappelijk kankeronderzoek in het Maastricht UMC+ en partnerziekenhuizen in Limburg. Deze campagne is een initiatief van Kankeronderzoekfonds Limburg en wordt georganiseerd in samenwerking met dertien kerken in het Bisdom Roermond die hun kapellen hiervoor openstellen.

De deelnemende kapellen zijn:

 • Sint-Petruskerk, Gulpen
 • Sint-Pancratiuskerk, Heerlen
 • Vredeskapel, Kerkrade
 • Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, Maastricht
 • Pater Karelkapel, Munstergeleen
 • Sint-Christoffelkathedraal, Roermond
 • Sint-Dionysiuskerk, Schinnen
 • Sint-Jozefkapel, Smakt
 • Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk, Susteren (Mariaveld)
 • Kapel van de Onze-Lieve-Vrouwe onder de Linden, Thorn
 • Mariakapel/Lourdesgrot, Tienray
 • Kapel van Genooy, Venlo
 • Moeselkapel, Weert

Meedoen
Meedoen met de actie kan via de speciale website

Betaling
Via de site www.brandeenlichtje.nl is een donatielink te vinden. U kunt de betaling ook handmatig overmaken voor uiterlijk 20 december naar bankrekeningnummer NL06INGB0005043912 t.n.v. Health Foundation Limburg inzake Kankeronderzoekfonds Limburg o.v.v. Brand een lichtje. Mail het formulier vóór 20 december naar: info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

Uitnodiging

Het gaat eindelijk gebeuren! Het hoogaltaar in onze St.-Stephanuskerk gaat op tweede kerstdag 2022 gewijd worden.
Bijgaan de uitnodiging en een brief van pastoor-deken Wim Miltenburg fso met daarin enige uitleg m.b.t. het altaar. 

Voor aanvang van de viering zal het koor Ein Gehieël ons alvast in een feestelijke stemming brengen en een aantal liederen ten gehore brengen.

Wij hopen u te mogen begroeten!

Werkgroep Hoogaltaar

Wij nodigen u van harte uit voor de
ALTAARWIJDING
In de St.-Stephanuskerk te Heel

De wijding van het hoogaltaar vindt plaats op tweede kerstdag 26 december 2022
in een Pontificale Eucharistieviering om 11.00 uur door hulpbisschop Everard de Jong.
Na de plechtigheid zal er achterin de kerk gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Wij zien uit naar uw komst!


26 december altaarwijding te Heel


WAT IS DE AANLEIDING?
In 2016 is de kapel van Huize St.-Joseph in Heel ontmanteld en gesloopt. Het betrof hier het voormalige klooster van de Broeders van de Heilige Joseph. Vanaf 1880 verzorgden de broeders mannen met een verstandelijke beperking. Vanaf 1969 is dit werk voortgezet door Stichting Daelzicht. In de kapel van de broeders stond een bijzonder fraai hoogaltaar met bijbehorende communiebanken
Aan de parochie is dit hoogaltaar aangeboden bij gelegenheid van het gouden professiefeest van Br. Ambrosius in 2016. Het altaar is eerst opgeslagen en vervolgens gerestaureerd en heeft nu een plaats gekregen vooraan in de kerk te Heel. Ook de bijpassende communiebanken hebben we dicht bij het hoogaltaar kunnen plaatsen.


WAAROM NU PAS?
Op 2e kerstdag zal onze hulpbisschop Evarard de Jong tijdens de H. Mis van 11 uur het nieuw gerestaureerde hoofdaltaar in de St-Stephanuskerk in Heel wijden. Een altaarwijding komt in onze dagen niet vaak voor; het is een unieke plechtigheid die nu plaatsvindt. Drie jaar geleden kon de wijding niet plaatsvinden, omdat het niet zeker was of de kunstenaar op tijd klaar zou zijn met de restauratie. Daarom hadden we de altaarwijding verschoven naar de zondag na Pasen (2020), maar vanwege corona kon het toen en ook daarna niet doorgaan. Onze bisschop Harrie Smeets, die aanvankelijk 2e kerstdag 2019 de consecratie van het altaar zou verrichten, spreekt daarom al van het-altaar-dat-maar-niet-gewijd-wil-worden. We hebben ook nu 2e kerstdag gekozen, omdat we dan tegelijk het patroonsfeest van de parochie vieren: St.-Stephanus.


WAT GEBEURT ER NIET EN WAT WEL?
Centraal in een altaar wordt een altaarsteen geplaatst. Hieronder bevinden zich relieken van een of enkele heiligen. Ze symboliseren onze verbondenheid met de hemel en met degenen die in de eeuwen vóór ons Eucharistie hebben gevierd. Hun voorspraak roepen wij in. Omdat het in Heel om een weliswaar volledig gerestaureerd, maar toch al bestaand altaar gaat, plaatst de bisschop er tijdens de plechtigheid geen nieuwe relieken in. Die liggen al onder de altaarsteen. Het is jammer dat we niet hebben kunnen achterhalen van welke heilige die relieken zijn.
Bij de altaarwijding (of -consecratie) zegt de bisschop niet alleen een wijdingsgebed, maar besprenkelt hij het altaar ook met wijwater, bewierookt het en wrijft het met heilig chrisma in. Dit is omdat het altaar de plaats is waar we Eucharistie vieren. Jezus’ sterkste aanwezigheid is natuurlijk in de geconsacreerde gaven van Brood en Wijn. Daarvoor knielen we. Maar het altaar verwijst ook naar Jezus Christus. Voor het altaar buigen we.


WAAROM DOEN WE DIT?
Dat het altaar een symbool van Christus is, herkennen we aan het begin van een H. Mis omdat de priester het altaar dan begroet en kust. Bovendien kan hij het bewieroken als eerbetuiging aan Jezus. In een van de misgebeden (prefatie van Pasen) komt de verbinding van het Misoffer op-het-altaar-in-de-kerk met het offer van Christus op het altaar-van-het-kruis helder naar voren: “Door de offergave van zijn eigen lichaam heeft Hij zichzelf aan U gegeven ter wille van ons heil, priester, altaar en offerlam tegelijk.” Het altaar beeldt Christus uit.


WAT KAN IK HIER IN MIJN GELOOF MEE?
Een altaar hoort bij een tempel of kerk. Omdat wij ook zelf een tempel van de Heilige Geest zijn, trekt Romano Guardini (1885 – 1968) de vergelijking met het altaar door: “Beide behoren tezamen, het altaar buiten en het altaar binnen in de mens. Het een als het hart van de kerk, het ander als het diepst van het menselijk leven, van de innerlijke tempel.” De kerkvader Augustinus (354 – 430) duidt het altaar als symbool van het geloof. Het altaar is een verwijzing naar de martelaren, die hun leven gaven vanuit hun trouw aan Christus. Zij bleven Hem trouw; zelfs toen de navolging het uiterste vroeg: het offer van hun eigen leven. Deze trouw en toewijding kan zich ook op andere wijzen uitdrukken. Paus Gregorius de Grote (ca 540 – 604) zegt het zo: “En wat is het altaar van God anders dan de ziel van wie heilig leven?” Met andere woorden we zijn opgeroepen ook zelf een geestelijk altaar te zijn: toegewijd leven, vanuit ons hart, gericht op Jezus’ hart. Het altaar kan zo een symbool worden van de christelijke gemeenschap.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

H. Missen op Kerstavond 24 december 2022

17.00 uur Heel:  Kinderviering

18.00 uur Hunsel: Gezinsmis

18.30 uur Sterrebosch: H. Mis

18.30 uur Thorn-Kerk:  Gezinsmis

19.00 uur Beegden:  H. Mis

19.30 uur Wessem: H. Mis

21.00 uur Heel:  H. Mis

21.00 uur Ittervoort:  H. Mis

22.30 uur Thorn-Kerk:  Nachtmis

23.00 uur Ell:  Nachtmis


H. Missen op 1e Kerstdag 25 december 2022

08.30 uur Panheel:  H. Mis

09.00 uur Hunsel:  H. Mis

09.30 uur Wessem:  H. Mis

10.30 uur Neeritter:  H. Mis

11.00 uur Beegden:  H. Mis


H. Missen op 2e Kerstdag 26 december 2022

09.00 uur Ell:  H. Mis

09.00 uur Ittervoort: H. Mis

09.30 uur Thorn-Kerk: H. Mis

10.30 uur Neeritter:  H. Mis

11.00 uur Heel:  H. Mis Altaarconsecratie Hulpbisschop E. de Jong

Schola Cantorum Achel zingt 23 oktober in abdijkerk Thorn

Op zondag 23 oktober 9.45u zal de Schola Cantorum Achel (SCA) o.l.v. Wim Truyen de zondagse Eucharistie zingen. Schola Cantorum Achel bevordert het Gregoriaans om zijn grote religieuze en culturele waarde en de rijke muzikale inhoud.

Gregoriaans is de eeuwenoude Latijnse kerkzang van de christenen met wortels in de Joodse, Griekse en Romeinse liturgische muziek. Het belangrijkste element is de tekst, waaraan de muziek een onmisbare diepgang geeft. Het Gregoriaans geeft muzikale ondersteuning bij de liturgische vieringen van de eucharistie en het koorgebed zoals de vespers en de completen.

De zangers van  SCA  komen uit de wijde omgeving van de Kluis uit Belgisch Limburg en Nederlands Noord-Brabant en Limburg, uit Achel, Bocholt, Budel, Gastel, Hamont, Leende, Maarheeze, Neerpelt, Soerendonk, Valkenswaard en Weert. Zij vormen een internationaal gezelschap met de liefde voor de schoonheid van het Gregoriaans als onderling bindend element.

Allerzielenlof in Parochiefederatie Emmaüs:

Zondag 30 oktober:                                                 

Beegden om 13.30 uur                                            

Ittervoort om 13.30 uur                                           

Heel om 15.00 uur                                                   

Ell om 15.00 uur

Zondag 6 november:

Hunsel om 13.30 uur

Wessem om 13.30 uur

Thorn om 15.00 uur

Neeritter om 15.00 uur

Dagboek van een herdershond… in de voetstappen van pater Jacques Schreurs

Op 31 januari 1966 overleed pater Jacques Schreurs. Hij is schrijver en dichter van vele geschriften, gedichten en toneelstukken, maar hij is vooral bekend geworden door zijn driedelige roman Kroniek eener parochie. Deze romans werden geïnspireerd door zijn benoeming als kapelaan in 1923 in Sittard-Overhoven, in de paro-chie die aan de Missionarissen van het Heilig Hart was toevertrouwd. Deze romans werden door Willy van Hemert in de jaren zeventig bewerkt tot de televisieserie Dagboek van een herdershond. In die kro-niek beschrijft Schreurs zijn eigen ervaringen als kapelaan ten tijde van de opkomst van de mijnindustrie in Zuid-Limburg en de sociale gevolgen die dat met zich mee heeft gebracht.
Daarnaast schreef hij o.a. ook de teksten voor de Passiespelen in Tegelen, welke versie in 1940 voor het eerst werd opgevoerd. Kortom een bijzondere man.

Op dinsdag 18 oktober 2022 willen wij u meenemen in zijn voetstappen. Deuren gaan voor u open en verhalen komen tot leven.
Als gids gaat met ons Theo Schouw mee, die een prachtige biografie schreef over het leven van Jacques Schreurs met de titel: Witte raaf onder zwarte kraaien, uitge-geven bij uitgeverij Leon van Dorp.

Het programma is als volgt:
Om 9.00 u vertrek bus Biesstraat 2A parochiebureau Heythuysen (opstapplaats). We rijden met een bus van Ghielen Touringcarbedrijf
Ons eerste bezoek is de O.L. Vrouw van het H. Hartkerk te Panheel, alwaar we een korte biografie van pater Jacques Schreurs door Theo Schouw mogen beluisteren.
10.00 u vertrek naar Tegelen met een bezoek aan Openluchttheater de Doolhof. Hier hebben wij een rondleiding en geschiedenis over de passiespelen door dhr Jos Teeuwen, voorzitter van de Passiespelen en dhr Theo Schouw: Pater Jacques Schreurs, schrijver van de teksten van de Passiespelen
12.00 u lunch in Tegelen / Steyl. Let op deze lunch is voor eigen rekening!
13.30 u vertrek naar De Slak te Hoensbroek. Hier maken wij een wan-deling door een van de oudste mijnwerkerskoloniën o.l.v. dhr. Martin van der Weerden, historicus en docent geschiedenis tevens voor-zitter LGOG Parkstad Limburg en dhr Theo Schouw die ons beiden onderweg over de achtergrond van de driedelige roman die leidde tot de verfilming van dagboek van een Herdershond zullen gaan ver-tellen. Aansluitend koffie en vlaai
16.45.u vertrek naar Stein waar we een bezoek brengen aan het graf van pater Jacques Schreurs en de dag zullen afsluiten. Aansluitend vertrek terug naar Heythuysen, waar we rond 18.30 – 19.00 u thuis zul-len zijn.
U kunt zich hiervoor opgeven via het clusterparochiebureau, Biesstraat 2A te Heythuysen.
De onkosten voor deze reis bedragen E 35 (incl bus, koffie-vlaai en chauffeur, exclusief lunch!). U dient dit bedrag contant te betalen met vermelding van uw naam, telefoonnummer voor in nood, uw mail-adres en het aantal personen. De reis gaat door met een aanmelding van minimaal 30 personen!
We hopen op een mooie opkomst, in de voetstappen van kapelaan Odekerken… en Jacques Schreurs…
Pastoor Marcus VankanPROCESSIE 2022

Kermiszondag in Hethele/Hedele/Heel.

Dit jaar op zondag 4 september 2022.

Hiervoor hebben we zeker meer dan drie woorden in het Nederlands.

PROCESSIE, STOET, RONDGANG en OMMEGANG en dan natuurlijk nog het algemene woord OPTOCHT. Onze oosterburen noemen dit gebeuren “einen Zug, einen Um- oder Festzug” en natuurlijk ook gewoon PROZESSION.

Dat “Zug” is een wortel van het vroegere, zeer oude “germaanse” woord ZIEHEN, van * deuk- (in het Indogermaans) , dat nog aan te treffen is in het Latijn bij DUCERE, trekken, en die betekenis zien we nog in het woord “hertog”, “Heerführer” = legeraanvoerder terug. Genoeg taalkunde.

Een zeer oud verschijnsel is DE PROCESSIE, en een geliefd onderwerp waren en zijn de vele aloude STOETEN.

Het moet wel een oeroude behoefte van de mens zijn om “in processie”, achter elkaar lopend, de goden of de andere opper- of “bovenwezens” te kalmeren, gunstig te stemmen, te beïnvloeden of in ieder geval te eren of vereren. Het is mogelijk een diepmenselijke methode die de mensen al vele eeuwen lang “uit eerbied of min of meer verplicht” hanteren. De STOET blijkt in deze context een soort “bezwering” van een onheil of “een draak” te zijn om verschijnselen die onverklaarbaar schijnen, te beheersen of mogelijk af te wenden. We denken daarbij aan bliksem, sneeuw, orkanen en andere natuurrampen. U kent mogelijk nog “de kroetwès” van 15 augustus als een soort afweermiddel. We hebben het hier ook over stoeten in tijden van oorlog en pest en denken daarbij aan processies met een noodkist zoals die van Maastricht, Keulen (1277), Paderborn, Aken of Susteren. We kennen ook processies uit dankbaarheid zoals de zogenaamde Brandprocessie in Thorn. We weten van STOETEN waarbij relieken plechtig, feestelijk en met muziek worden overgebracht, in Aldeneik elke 25 jaar. En dan hebben we sinds 1264 vanuit Luik komend de traditie van de jaarlijkse Sacramentsprocessie of ook wel Bronkprocessie genoemd, op veel plaatsen in Limburg, van Gronsveld via Wessem tot Tegelen, met plaatselijk soms een gedeeltelijk verbod na 1848.

Genoeg PROCESSIE, nog een dan….

Een voorbeeld uit het verre verleden, ver VOOR Christus’ geboorte, zoals bekend, het jaar 0

In Berlijn in het pas gerenoveerde Pergamonmuseum zien we nog een processiegang van geglazuurde tegels uit de tijd van Nebukadnezar de Tweede en die leefde van 604 – 562 voor Christus in het Babylon, de hoofdstad van het grote Rijk van de Babyloniërs . En dat is toch wel even geleden. En tussen de blauwe tegels treffen we ook een DRAAK met de naam Muschchuschu. Een draak op een processiemuur, het lievelingsdier van de godheid Marduk, is dat toeval ? Die draak ziet er naar onze begrippen  helemaal niet gevaarlijk uit en met zijn lange nek en staart is hij meer dan een statussymbool. Meer dieren zijn er aan te treffen op deze bijzondere processiegang, zoals  een vervaarlijk uitziende leeuw, schitterend en indrukwekkend. Het is het meest geliefde dier van de godin Ischtar, naar wie ook de stadspoort van Babylon is genoemd.

Terug naar Hethele, Hedele of moderner Heel.

Op zondag 4 september 2022 is Heel weer op z’n kermis- en processiebest. Om 10.00 uur is de Eucharistie in de Sint Stephanus en met volop luiden van de twee klokken in de toren start om 11.00 uur de PROCESSIE, met daarbij op het einde van de stoet  “D’n Haelder Draak”. Om 12.00 uur is dan “oppe Linj” het korte maar toch ook indrukwekkende Drakenspel en wanneer de schutterskoning van dit jaarin vol ornaat  d’n draak zijn scherpe en blanke sabel tussen de ribben heeft gezet, de stoom via de neus van het monster is afgeblazen, kan de kermis, bevrijd van het onheil “rond de toren”, in Heel beginnen.

U bent van harte uitgenodigd, breng dan zonnig weer mee, “ein bietje gooj zin en get dors”.

Tot ziens in Hethele, Hedele, Heel. WELKOM.

Illustraties :

Foto 1 + 2     Uit de oude doos. Pierre Pubben op weg naar de processie, dertiger jaren 1900.

                       Ook Truus en Griet Berg ?  Beide:  Fotoarchief Heemkring Heel 2022

Kaart        Draak Muschchuschu, op de processiemuur/straat. Ischtar-poort, Pergamonmuseum .                  

                  Kaart 2022 (nr.2055), blauw tegelwerk, Babylon, 6e eeuw VOOR Christus.

Mogelijk ook tweede kaart

                  Leeuw, het lievelingsdier van de godin Ischtar, tegelmuur Pergamonmuseum, Berlijn.