De parochie van de H. Jacobus de meerdere uit Hunsel heeft de 3de prijs ontvangen in de landelijke finale van ‘Kern met Pit’ afgelopen zaterdag in Amersfoort. Iedereen die hierop zijn stem heeft uitgebracht. Hartelijk dank.

Een project dat geprezen werd door de grote omvang, zijn professionaliteit  en het vele vrijwilligerswerk.

Als parochie Hunsel zijn we heel blij dat we de 2 tuinen rond de kerk hebben kunnen inrichten tot een rust en bezinningsruimte. Een plek om te ontmoeten niet alleen voor de pelgrim naar Santiago maar natuurlijk ook voor elke bezoeker. Het volgende project is al in volle gang:  Het aangrenzende kerkhof opnieuw inrichten en beplanten zodat het één geheel gaat vormen met de tuin en het omringende landschap. We hopen ook u te mogen begroeten bij de Jacobuskerk van onze parochie federatie Emmaüs.

Namens de Jacobuswerkgroep van Hunsel,

Wim Meuwissen

Inzegening Strooiveld Kerkhof Beegden

Een aantal jaar geleden, voor de coronaperiode, zijn de eerste plannen ontstaan om een strooiveld bij de kerk van Beegden te realiseren. Dat begint natuurlijk eerst met de zoektocht naar een bijpassend kruis. Na een korte zoektocht zijn een aantal mensen uit Beegden aan de slag gegaan om dit kruis te verfraaien en op te knappen, waarna het op het beneden-kerkhof geplaatst is. Na plaatsing heeft Faassen Hoveniers de aanplanting verzorgd en hebben de vrijwilligers van de kerkhof-onderhoudsploeg het strooiveld verder afgewerkt. Eigenlijk had het strooiveld al in 2020 in gebruik genomen moeten worden, maar Covid-19 gooide roet in het eten.

Maar nu is het dan eindelijk zover, het is tijd om het strooiveld op het kerkhof in Beegden te zegenen. De inzegening zal plaatsvinden op zaterdag 4 juni 2022 na de H. Mis.

U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Kerngroep Heel en Beegden

Parochiefederatie Emmaus

Jij bent van MIJ

Zondag 8 mei zal kapelaan Francis Sahayam in de abdijkerk in Thorn om 13.30u zijn eerste heilige Mis vieren. Hij is op 21 april in zijn thuisbisdom Trivandrum in Kerala (India) tot priester gewijd. Daags daarna heeft hij in de St.-Josephkathedraal voor het eerst de H. Mis opgedragen en dinsdag 3 mei komt hij terug naar ons land om zich nu als kapelaan in de parochies van de federatie Emmaüs in te zetten. Vanaf september deed hij dit al als diaken. Hij gaat nu wonen in de pastorie in Heel.

Wij nodigen ieder uit om bij deze eerste H. Mis in Thorn aanwezig te zijn. Via de livestream uitzendingen konden we getuige zijn van de warmte en gelovige verbondenheid in zijn thuisbisdom. Kapelaan Francis heeft in zowel de wijdingsmis als in de H. Mis  daags erna een uitgebreid dankwoord (laten) zeggen. Op 22 april deed hij dit daar in het Nederlands, waarin hij alle mensen van de parochies van onze federatie betrok. Het is daarom mooi als wij iets van die warme hartelijkheid ook naar hem uitdrukken door onze deelname aan zijn eerste Mis op 8 mei. En zijn aandacht zal daarbij speciaal ook naar de moeders uitgaan.

Aansluitend aan de H. Mis is er gelegenheid bij een kop koffie/thee kapelaan Francis te feliciteren in (de tuin van) het Cultuurhuis aan de Wijngaard in Thorn (50 m van de abdijkerk). De spreuk op zijn wijdingskaart uit het boek van de profeet Jesaja jij bent van Mij (Jes. 43,1)  drukt iets uit van Francis’ gelovige houding waarmee hij zich hier wil inzetten. Drukken wij onze waardering voor zijn idealisme, priesterlijke toewijding en komst naar ons uit in een hernieuwd welkom op 8 mei 13.30u in de dekenale kerk in Thorn en de aansluitende receptie.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

posters aankondiging 1e H. Mis kapelaan Francis
poster kapelaan Francis bij kathedraal in Trivandrum

Dekenale Bedevaart naar Sittard en Munstergeleen (Pater Karel)

Nu de beperkingen door Corona grotendeels voorbij zijn, zal er ook weer een dekenale bedevaart georganiseerd worden. Dit jaar blijven we wel in eigen land. Evenals in voorgaande jaren kunt u weer opstappen in eigen dorp en de rollator kan mee in de bus.

                                             Wilt u graag een keer naar Pater Karel gaan in Munstergeleen? En                          

                                            dan met pastoors, kapelaans en parochianen uit uw eigen

                                             Dekenaat Thorn (Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem, Heibloem,

                                             Neer, Roggel, Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler,

                                             Leveroy, Ell, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Thorn, Wessem,

                                             Beegden, Heel en (Haler-Uffelse).                                       

Dat kan op dinsdag 21 juni 2022.

We beginnen met een H. Mis in Sittard en na de lunch-pauze rijden de bussen naar Munstergeleen, waar Pater Karel Houben vereerd wordt.

* Heenreis vanaf 8.30 uur, afhankelijk van de opstapplaats.

De juiste opstapplaatsen hoort u later, nadat de aanmeldingen bekend zijn.

* Terugreis: Vertrek vanuit Munstergeleen om ca. 16.00 uur.

* Kosten: € 20,- per persoon. Bij aanmelden contant betalen. Daarmee is de bus betaald, maar verder is niets inbegrepen. In Sittard zijn voldoende eetgelegenheden en u kunt ook zelf brood meenemen.

 * Aanmeldingsformulieren liggen in de kerk (en / of in het parochiecentrum).

Voor de goede orde is het wel wenselijk, dat u het Aanmeldingsformulier volledig invult en meteen contant betaalt.

Aanmelden graag vóór 1 mei bij uw eigen parochie(-kantoor).

Pro Ecclesia voor Wim Meuwissen

Op zondag 20 maart heeft Wim Meuwissen de Pro Ecclesia et Pontifice-onderscheiding opgespeld gekregen vanwege zijn verdiensten in het dekenaat Thorn, waar hij acht jaar bestuurslid is geweest en de meerdere decennia (!) dat hij zich als kerkbestuurslid voor aanvankelijk de H. Jacobusparochie en later al de parochies van de federatie Emmaüs heeft ingezet en waar hij nog steeds lid is van het kerkbestuur. In januari van dit jaar heeft de Werkgroep Jacobus de Meerdere de provincietrofee Kern met Pit van gouverneur Emile Roemer ontvangen. Ook hier is Wim Meuwissen een van de stuwende krachten!

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

UITNODIGING DIALOOG BIJEENKOMSTEN SYNODALE WEG

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van samen op weg-zijn in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren naar elkaar centraal staat. Om dit doel te bereiken heeft hij deze Synode uitgeroepen in het najaar van 2021. Deze duurt tot eind 2023.

Het bisdom Roermond heeft parochies uitgenodigd om een manier te zoeken om in contact te treden met parochianen. Samen met onze buurtparochiefederaties zullen er drie themabijeenkomsten zijn.  Enkele betrokken vrijwilligers zullen deze gaan leiden. Mensen die verbonden zijn met parochie en de samenleving. Te weten Theo Werter, Liesbeth Schroen, Lieke Hover en Peter Verboeket.

Deze groep wil met u als betrokken vrijwilligers van de Kerk in gesprek over de drie thema’s die de bisdommen in ons land hebben gekozen namelijk:

– Vieren (24 maart)

– Leerling en missionair zijn (7 april)

– Dialoog Kerk en Samenleving (21 april)

Graag gaan we met u in gesprek om te horen hoe u deze thema’s beleeft en ervaart in uw leven. Het gaat daarbij niet om meningen of oordelen over het een en ander, maar om hoe u zelf tegen deze thema’s aankijkt en hoe u ze beleeft. En ook: hoe zou u het graag willen zien? Kunnen er dingen anders worden? Waar liggen uw behoeftes? Wat gaat er goed, wat kan er beter?

Met andere woorden, in deze bijeenkomsten wordt uw stem gehoord. En om u wellicht ook de ruimte te bieden zal er geen lid van de pastorale teams aanwezig zijn, zodat mensen zich niet bezwaard hoeven te voelen in hun eigen woorden. Naar aanleiding van de bijeenkomsten zal er een terugkoppeling naar het bisdom gedaan worden, en van daaruit naar Rome.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomsten die zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 24 maart, 7 april en 21 april van 14.30-16.30 uur. We komen samen in de St. Severinuskerk van Grathem. Hier is ruime parkeergelegenheid. De bijeenkomsten zullen opgeluisterd worden met een overweging en muzikale begeleiding (harp) om zo een sfeer te creëren van onthaasting, gemeenschap en verbondenheid. Om deel te nemen kunt u zich opgeven via het parochiebureau in Heel info@cluster-emmaus.nl of rechtstreeks via parochieheythuysen@gmail.com t.a.v. deelname bijeenkomst synodale weg en vermelding aanwezigheid data.

Pastoor Marcus Vankan, pastoor Patrick Lipsch en pastoor-deken Wim Miltenburg

De M.O.V.-groepen van de dorpen Haelen-Buggenum – Horn-Neer en Roggel organiseren voor de twintigste keer een Solidariteitsmaaltijd.

Een Solidariteitsmaaltijd is een maaltijd, waarbij men elkaar ontmoet in de vastentijd.

Kapelaan Rajan vertelt over het project in India. Het Pope Francis Home.

Wij nodigen u allen van harte uit voor deze maaltijd.

Vanaf 18.45 uur bent u welkom aan tafel.

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden voor de Solidariteitsmaaltijd.

Iedereen is welkom!!!

Datum:                           vrijdag 25 maart 2022

Locatie:                          Beatrixzaal, Bergerweg 23, Horn.

Kosten:                          10 euro per persoon, kinderen t/m 12 jaar gratis

                                       (te voldoen op de avond van de maaltijd)

Opgave:                         uiterlijk dinsdag 22 maart telefonisch bij een van onderstaande personen:

               Antoinette Rooswinkel, Horn   Tel.581900

               Marlie Berghs, Horn                 Tel.582004

               Rian Kouwenberg, Nunhem     Tel.592060

               Annie Konings, Buggenum       Tel.594348

               Marianne Hendriks, Haelen      Tel.591708                                                 

               Of per e-mail bij antoinette@rooswinkel.net

Heeft u problemen met vervoer naar Horn, geef dat aan bij uw aanmelding

Voor vervoer wordt dan gezorgd.

Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond

Psalmen zijn wereldliteratuur. En tegelijk zijn het ook de eigen gebedsteksten van het volk van God. Alles wat zich kan voordoen in het leven van de mens is ergens terug te vinden in de 150 psalmen. Maar tegelijkertijd verkondigt datzelfde psalmboek ons ook dat niets helemaal buiten God om gaat. Zowel in vreugde en nood, ten tijde van vrede en dreiging, bij geluk en bij diepe tegenslag zoekt het boek van de psalmen het bij God. En al duizenden jaren hebben mensen in die psalmen de kracht en de moed gevonden om inderdaad God te vinden in alle omstandigheden van het leven. Jezus zelf heeft de psalmen gezongen. Het gregoriaanse repertoire, dat al een kleine 2000 jaar de liturgie van de kerk kleurt, bestaat voor het overgrote merendeel uit gezongen psalmen…Waar velen op vandaag de yogastudio en de sportschool opzoeken, blijkt het reciteren van psalmen – rustig zingen op je ademstroom – al duizenden jaren een goede remedie te zijn om mentaal en fysiek fit te blijven…!

Psalmen & gregoriaans

een meditatief moment, door Cyriel Tonnaer en Ed Smeets

Wat is spiritualiteit? Wat zijn de psalmen? Wat is gregoriaans? En wat hebben die drie met elkaar te maken? Cyriel Tonnaer en Ed Smeets laten het u graag horen en proberen het u uit te leggen in een meditatief moment. Het houdt het midden tussen een bezinnende bijeenkomst, een uur muziek en de nodige toelichting, in de hoop u een mooie zondag te kunnen bezorgen, maar ook (nieuw) enthousiasme te kweken voor het gregoriaans, dat niet alleen bakermat is voor de verdere muzikale ontwikkeling in Europa, maar ook op unieke wijze het gebedsleven verklankt van de kerk, en dat al sinds de eerste eeuwen van onze jaartelling…

Zondag 13 maart 2022 – 17 u Kerk H. Stefanus te Heel

Zondag 3 april 2022 – 17 u Kerk H. Jozef te Smakt

Zondag 1 mei 2022 – 17 u Kerk H. Gerlachus Houthem

Aanmelding via activiteiten@sgv-roermond.nl

Een vrije gave wordt op prijs gesteld!    www.sgv-roermond.nl