Biecht of wel Boete en Verzoening

In de Bijbel spreken veel teksten over Gods goedheid en barmhartigheid. In het evangelie schenkt Jezus vol liefde vergeving aan mensen die Hij ontmoet (bijvoorbeeld aan een tollenaar in Lc.5,27-32). Jezus schetst de barmhartigheid van God in gelijkenissen, zoals in de parabel met de verloren zoon (Lc.15,11-32). Jezus zei: ‘Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken’ (Lc.5,31-32). Aan het kruis bad Jezus: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’ (Lc.23,34)

In de doop ontvangt een mens vergeving van zonden. Eenmaal gedoopt, blijft het leven van een christen niet zonder zonde. Het sacrament van Boete en Verzoening biedt de gelegenheid om ten overstaan van een priester je zonden te belijden, in het vertrouwen dat de Heer bereid is je te vergeven.
Het is God die in dit sacrament zijn vergeving schenkt. Door de vergeving van de zonden wordt de gebroken gemeenschap tussen God en de boeteling hersteld. Ook wordt de band tussen de zondaar en de Kerk vernieuwd. Immers, de Kerk die als gemeenschap geroepen is tot heiligheid, ondervindt schade van de zonden die individuele gelovigen begaan. Telkens wanneer een zondaar zich bekeert en Gods vergeving ontvangt, gaat hij opnieuw over van de dood naar het leven.


Aanvragen biecht

In onze parochies zijn er geen vaste biechttijden.
Als u het Sacrament van Boete en Verzoening wilt ontvangen, kunt u een afspraak maken met een van de priesters van ons cluster.
Pastoor-deken Wim Miltenburg: 06-22 55 55 21
Kapelaan Francis Sahayam: 06-84 61 32 53

Engel bij het hoogaltaar in Hunsel