Avondwake en Uitvaart

Een van de zeven werken van barmhartigheid die de Kerk kent, is het begraven van de doden en het lichaam van de overledene met liefde en zorg omringen. Elke mens is immers tempel van Gods Heilige Geest. Daarom nemen wij met respect afscheid van een overledene in een kerkelijke viering. De eucharistie is de gewone vorm van afscheid, omdat we daarin Gods heilsdaden gedenken; alsook het lijden, sterven en verrijzen van Christus. De Kerk gelooft dat wie in Christus gedoopt zijn, ook met Hem zullen verrijzen. De opdracht van Christus bij het laatste avondmaal: ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’, is uitdrukking van Zijn trouw aan Zijn volgelingen om met Hem te verrijzen en tegelijkertijd is het Eucharistisch Brood, voedsel voor onderweg voor hen die achter blijven.


Praktische informatie
Bij de kerkelijke uitvaart zijn er verschillende mogelijkheden. Alleen een uitvaartmis, of een uitvaartmis plus een avondwake in de vooravond, of alleen een gebedsdienst op de avond voor de uitvaart of crematie. Bij de uitvaart wordt veelal gekozen voor een uitvaartmis, maar in overleg met de familie kan er ook voor een woord- en gebedsdienst worden gekozen. De uitvaartplechtigheid wordt gevolgd door de begraving op het kerkhof of door de crematie.

Het is gewenst dat de familie/uitvaartverzorger contact opneemt met de priester,
Pastoor-deken W. Miltenburg fso, 0475-56 14 10.

De uitvaartverzorger/begrafenisondernemer zal in de meest voorkomende situatie contact opnemen met de parochie voor het regelen van een uitvaart en/of avondmis of gebedsdienst. In overleg met de priester worden tijd en datum vastgesteld.