Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie

Nederlandse bisschoppen roepen op tot gebed tot God om vrede en veiligheid op voorspraak van Maria

De Nederlandse bisschoppen sluiten zich van harte aan bij de recente oproepen van Paus Franciscus om te bidden om vrede in de wereld en een einde aan oorlog en geweld, en voor allen die slachtoffer zijn van terreur en geweld.

Oktober is de maand waarin op veel plaatsen in de Katholieke Kerk de rozenkrans wordt gebeden. laten wij nu dus, op voorspraak van Maria, Koningin van de rozenkrans en van de Vrede, van harte en intens dit gebed bidden tot God om de gave van duurzame vrede voor de inwoners van de vele landen die getekend worden door oorlog en conflicten, in en rond Israël, in Nagorno Karabach, Oekraïne, Zuid-Soedan, Nigeria en Jemen en andere conflictgebieden.

Laten we daarnaast ook vol vertrouwen bidden voor alle mensen die slachtoffer zijn van natuurgeweld, zoals van de aardbevingen in Turkije, Marokko en Afghanistan en van de overstromingen in Libië en India. Moge onze moeder Maria (Johannes 19,26-27) hen allen bijstaan met haar voorspraak.

Allerzielenvieringen met aansluitend zegening van de graven 2023

Beegden, H. Martinuskerk           zondag 29 oktober          13.30 uur

Ell, H. Antoniuskerk                      zondag 29 oktober          15.00 uur

Heel, St.-Stephanuskerk              zondag 29 oktober          15.00 uur

Ittervoort, H. Margaritakerk        zondag 29 oktober          13.30 uur

Hunsel, H. Jacobuskerk               zondag 5 november        13.30 uur

Neeritter, H. Lambertuskerk        zondag 5 november        15.00 uur

Thorn, H. Michaëlkerk                  zondag 5 november        15.00 uur

Wessem, H. Medarduskerk          zondag 5 november        13.30 uur

Woensdag 1 november Allerheiligen:

  • 9 uur H. Mis in de St. Stephanuskerk te Heel
  • 19.00 uur gezonden Emmausmis in de H. Antoniuskerk te Ell

Donderdag 2 november Allerzielen:

  • 19 uur gezongen requiemmis in de H. Michaëlkerk te Thorn
  • 19 uur H. Mis Medarduskerk te Wessem

70 jarig Jubileum Jan Scheepers

Op 19 september 2023 is Jan Scheepers 70 jaar lid van het St. Stephanus dames- en herenkerkkoor. In een brief geschreven door de voorzitter Et Smeets voorzitter van de St. Gregorius vereniging wordt hij gefeliciteerd namens de Bisschop Harrie Smeets en bestuursleden van voornoemde vereniging. Uit handen van Deken Wim Miltenburg kreeg hij een Ere-diploma en kaars met afbeelding van St. Gregorius aangeboden.

Op 17 jarige leeftijd is hij lid geworden van het toenmalige kerkkoor nu 70 jaar geleden. In al die jaren heeft hij trouw de repetities bijgewoond en gezongen in de H. Missen.

De vele gedachtenis kruisjes voor de overledenen heeft hij samen met zijn broer Jo gemaakt. Nog kort geleden heeft hij meegewerkt aan het tot stand komen van een gedenkteken van Kapelaan Van der Marck die in Heel de eerste Boerenleenbank van Nederland heeft opgericht. Kortom als er iets voor de kerk gemaakt of gerestaureerd moest worden dan was hij bereid om te helpen.

Voorlopig blijft hij nog zingen in het koor zolang het voor hem nog mogelijk is.

Phons Brouns (voorz.) Wies Janssen (secr.)

Mystiek: Geheimzinnig of Down to Earth?

Ontdek de Mysticus in Jezelf

Interactive lezingen trilogie

Mystiek en het Christendom door de eeuwen heen

Peter Nissen

5 oktober 2023

Mystagogie: Geraakt zijn door het het geheim van Menszijn en Leven

Annemiek de Jong-van Campen

20 november 2023

Mystiek Leven: Leven in aandacht en leven in liefde

Kick Bras

25 januari 2024

St. Severinuskerk Grathem 19.30 uur

Biddende Moeders.

Als ouder heb je een grote wens: dat je kinderen gelukkig worden. Helaas groeien ze

op in een wereld waarin niet alleen aangename dingen gebeuren maar waarin ook

problemen voorkomen zoals pesterijen, ziekten, problemen op school, verslavingen,

geweld, verbroken relaties, noem maar op.

In 1995 zijn in Engeland 2 moeders, oma’s gaan bidden voor hun kinderen,

kleinkinderen en andere intenties. Zij maakten zich grote zorgen over de problemen

waarmee de jeugd te maken kreeg. Al snel sloten andere moeders zich bij hen aan en

ook in andere plaatsen gingen moeders in groepjes bidden. Zo ontstond Biddende

Moeders en zijn we wereldwijd in gebed met elkaar verbonden. Op dit moment zijn er

duizenden gebedsgroepen verspreid over meer dan 100 landen, waaronder Nederland.

In Limburg zijn 26 groepjes Biddende Moeders die wekelijks of om de twee weken bij

elkaar komen voor het gebedsuur. Er hebben al mooie gebedsverhoringen

plaatsgevonden en het gezamenlijk bidden geeft veel rust en de moeders ontvangen

kracht in moeilijke omstandigheden.

Alle moeders/oma’s en vrouwen met een hart voor kinderen zijn welkom: zowel de

fysieke als de geestelijke moeders/oma’s om te bidden voor onze kinderen en andere

intenties.

U bent van harte welkom om kennis te komen maken met het gebedsuur van

Biddende Moeders.

We bidden om de week op woensdagochtend na de Heilige Mis van 9.30 tot 10.30 uur

Adres: Parochiecentrum Mgr. Savelbergweg 93 A,  Heel.

Inlichtingen: Suzanne Wetterhahn 06-16089446

Wies Mom Regioverantwoordelijke Limburg 0475-589135

Hunsel, een voortreffelijke finale van Gluren bij de Buren 2023

Dinsdagavond 22 augustus vond in het kader van de Cultuurhistorisch Zomer 2023 de laatste Gluren bij de Buren plaats en wel in Hunsel. De belangstelling voor deze avond was overweldigend. Meer dan 300 bezoekers hadden de weg gevonden naar de St. Jacobuskerk. Zij waren overigens niet de eersten. Reeds vele eeuwen – en tot heden ten dage – is de kerk van Hunsel een belangrijke halteplaats voor pelgrims op de route naar Santiago de Compostella.  

Voor de deelnemers aan deze Gluren bij de Buren had de kerk te weinig zitplaatsen; een aantal bezoekers moest zich tevredenstellen met een staanplaats achter in de kerk. Menig pastoor zou zich verheugen op een dergelijke opkomst.

Peter Korten vertelde dat in het 18-jarige bestaan van Gluren bij de Buren nog nimmer een bezoek aan Hunsel was gebracht. Toen voor de editie van 2023 contact met Hunsel werd gezocht, was het enthousiasme groot. Binnen een mum van tijd hadden zich 36 vrijwilligers aangemeld. Na de collecte aanbevolen te hebben, gaf hij het woord aan deken Miltenburg van Thorn.

Deken Miltenburg verhaalde dat hij bij zijn eerste bezoek aan Hunsel door de navigatieapparatuur via een omweg door de landelijke omgeving naar de kerk was gestuurd. Later had hij de kortste weg naar de kerk gevonden.

Na deze toespraken volgde een rondleiding in groepen door Hunsel. Op een aantal plaatsen vertelden enthousiaste en deskundige inleiders over gebouwen en gebeurtenissen in Hunsel.

Tegenover de kerk ligt een oude, mooie pastorie in neoclassicistische stijl. De huidige eigenaar. Leo Stratermans, vertelde op geestige wijze iets over dat gebouw. Hunsel werd in de eerste helft van de 19de eeuw een zelfstandige parochie. Dat vroeg volgens de toenmalige pastoor ook om een passende pastorie. De pastorie werd gebouwd met “veldbrandbrikken”, vervaardigd van leem die in de loop der eeuwen door de Uffelse beek in de nabijheid was afgezet. Het bezoek aan de pastorie werd besloten met een wandeling door de mooi aangelegde tuin met aan de boom rijpende peren en druiven.

Een ander bezienswaardig gebouw is een boerderij, die na een brand herbouwd is op de fundamenten van een eeuwenoude boerderij. Deze dateerde uit de tijd dat Hunsel deel uitmaakte van de heerlijkheid Kessenich van de heren Van Waes. De rijksheerlijkheden Kessenich, Thorn en Neeritter vormden de zogenaamde “Drie eigen”.

Maan Verheyen vertelde in de speeltuin dat tijdens de bezetting in de omgeving van Hunsel door de Duitsers een geheimzinnig en streng bewaakt kamp werd gebouwd. In het kamp waren ook jonge vrouwen gehuisvest, zogenaamde Blitzmädel, genoemd naar de bliksemschicht op hun uniform. Hun verschijning veroorzaakte nogal wat opwinding in Hunsel, waar de vrouwen zedig gekleed gingen met rokken tot onder de knie en daaronder kousen. Het kamp bleek een onderdeel te zijn van een radarsysteem met ook een post in Weert om vliegtuigen van de geallieerden te lokaliseren. Als dat het geval was, volgde een poging om met Nachtjäger het vliegtuig neer te halen, hetgeen helaas ook wel met succes gebeurde.

In de nacht van 20 op 21 juli werd een Lancaster, een Engelse bommenwerper, in de buurt van Hunsel door een Duits jachtvliegtuig neergeschoten. De zeven bemanningsleden kwamen daarbij om. Zij hebben hun laatste rustplaats gevonden bij de kerk in Hunsel. De inleider, Ton Bosmans, verhaalde hoe hij erin geslaagd was om in contact te komen met familieleden van de omgekomen en foto`s van hen te krijgen.

In een bocht van de Kallestraat verwelkomde Rob Adams het gezelschap Op die plaats staat een aantal zogenaamde zichtborden. Op deze borden zijn verdwenen gebouwen afgebeeld die vanaf deze plaats zichtbaar waren zoals een in de oorlog opgeblazen windmolen en het enkele jaren geleden afgebroken herenhuis Velter, annex bouwbedrijf, op een plek, waar nu een parkje is.

In het gebouw van de KPJ werd door Harry Houben de historie van de schutterij St Jacobus belicht. In de tijd van de heren Van Waes had de schutterij onder meer een taak bij de verdediging van de landsgrenzen van de heerkijkheid Kessenich. De beloning daarvoor bestond vaak uit een aam bier, zo`n 150 liter, dat de leden van de schutterij niet versmaden. Het gezegde “als het kalf niet wil drinken, doe het dan maar bij de schutterij” duidt erop dat de leden van de schutterij de naam hadden niet vies van alcoholische drank te zijn.

Thieu Wieërs verhaalde in de kerk over het beeld van St. Rochus, patroonheilige van de pestlijders. Aan de voet van het beeld is een hond afgebeeld, als verbeelding van honden die voedsel naar pestlijders brachten. Rochus wijst met zijn hand naar een pestbuil op zijn bovenbeen. Vermeldenswaard is dat het blote been bij een restauratie voorzien is van kleding. Een bloot been werd blijkbaar als onzedelijk beschouwd.

Na de geslaagde rondleiding volgde een primeur in het 18-jarig bestaan van Gluren bij de Buren. Het kerkbestuur van Hunsel bood alle bezoekers een draakje aan in het parochiehuis; een geste die zeer op prijs werd gesteld en navolging verdient.

In het bomvolle parochiehuis bedankte Peter Korten uitvoerig de organisatie en in het bijzonder de vrijwilligers die voor deze prachtige avond gezorgd hadden. Ook andere sprekers melden zich, waaronder een wethouder van de gemeente Leudal.

De organisatie van Gluren bij de Buren in Hunsel en de vele bezoekers kunnen terugzien op een zeer geslaagd en vlekkeloos verlopen evenement, mede dankzij de inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers, met een zeer drukbezochte nazit in het parochiehuis.

Veel dank aan Jack Duijf voor de foto`s.

Wil Filott

350-jaar Kapel Onder de Linden

OPENLUCHTTHEATER THORN      VRIJDAG 8 SEPTEMBER

MARIA’S VERJAARDAG

Op de kerkelijke feestdag van Maria-Geboorte vindt er in het Openluchttheater Thorn van 20.00 -21.30 uur een culturele viering plaats in het kader van het 350 jarig bestaan van de Kapel onder de Linden. In een doorlopend programma worden de bezoekers getrakteerd op onder andere muziek, poëzie, zang, toneel.

Na de opening door het koperensemble van de Koninklijke Harmonie van Thorn, onder leiding van Guus Dohmen, volgt de opvoering van het door Chris Luis geschreven toneelstuk door Toneelvereniging Applaus, omlijst met zang van Vrouwenkoor Thorensis. Het toneelspel verbeeldt de ontstaansgeschiedenis van de stichting van de kapel Onder de Linden door Clara Elisabeth van Manderscheidt-Blankenheim in 1673.

Vervolgens dragen schutters uit Het Land van Thorn de nieuwe pelgrimskaarsen naar voren voor de zegening. Daarna wordt het, door Har Sniekers speciaal voor dit jubileumjaar geschreven, gedicht voorgedragen.

Als afsluiting worden de bezoekers uitgenodigd het Thorner Marialied “Lieve Vrouwe aan de Linden”, geschreven en gecomponeerd door H. Ramakers, mee te zingen met Vrouwenkoor Thorensis, begeleid door het koperensemble van de Koninklijke Harmonie van Thorn.

De toegang is gratis.


ZATERDAG 9 SEPTEMBER
ELENA PEETERS SPEELT MONOLOOG ‘BIDBOEK’

In de Kapel onder de Linden in Thorn ligt een klapper waarin mensen iets kunnen schrijven: smeekbeden, uitingen van hoop, dankbetuigingen.
Het is prachtig hoe mensen hun diepste zielenroerselen door middel van een klapper toevertrouwen aan Maria. Tegelijk is het schrijnend; ze kunnen er niet mee terecht bij iemand in hun directe omgeving.
De Belgische actrice Elena Peeters heeft een voorstelling gemaakt rond dit intentieboek. Aan de flarden van levens, vragen en bedenkingen die ze hierin leest, voegt ze haar eigen stem toe. 
De monoloog wordt gespeeld in het kader van 350 jaar Kapel onder de Linden op zaterdag 9 september om 20.00 uur in de Abdijkerk in Thorn. De toegang is vrij.

Wanneer beslist iemand dat een last te zwaar wordt om alleen te dragen? Wanneer raapt iemand moed bij elkaar om in de vorm van pen en papier iets achter te laten in een boek?
En wat betekent het om te geloven, in een tijd waarin individualisme hoogtij viert?

Na haar voettocht naar Rome en haar bezoek aan Amerikaanse ter dood veroordeelden krijgt haar fascinatie voor de menselijke zoektocht naar God een vervolg in het ‘Bidboek’.

De duur van de monoloog is 75 minuten.
De kerkdeuren gaan open om 19.30 uur; vrije plaatskeuze.


THORN   ZATERDAG 16 SEPTEMBER
MUZIKALE WAAIER AAN GREGORIAANSE GEZANGEN
SCHOLA CANTORUM VAN HET WARD-INSTITUUT

Zaterdag 16 september 2023 geeft de Schola Cantorum van het Ward-Instituut om 20.00 uur een concert in de Abdijkerk te Thorn, ter afsluiting van de feestweek rondom het 350-jarig bestaan van de Kapel onder de Linden.

De kapel, die een nabootsing is van het Heilige Huisje (Santa Casa) te Loreto, is rijk versierd met stucwerk en met olieverfschilderingen in medaillons.

De decoraties verheerlijken Maria en bevatten teksten die aan het Oude Testament en aan het Boek Openbaring zijn ontleend.

Tijdens dit concert sluiten de gezangen van de Schola Cantorum van het Ward-Instituut nauw aan bij de teksten en afbeeldingen in de Kapel.

Zij bieden de luisteraar een muzikale waaier aan gregoriaanse rijkdom, gezangen die voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit het unieke Thornse liturgische handschrift ‘Officia Propria’, dat waarschijnlijk aan het eind van de 16e eeuw tot stand is gekomen.

De Schola van het Ward-Instituut onder leiding van Cyriel Tonnaer is grote dank verschuldigd aan de heren Louis krekelberg en Johan Schoenmakers die jarenlang een diepgaand onderzoek hebben ingesteld naar de muzikale weergave van de gezangen en liturgische gebruiken uit de Officia Propria.

Met dit unieke concert neemt de Schola u mee in een muzikale rondleiding langs de decoraties in de Kapel onder de Linden en laat u kennis maken met de bijzondere liturgische rijkdom van het Thorner Stift.

Het concert is gratis toegankelijk. De toegang tot de Abdijkerk is open van 19.30 uur.


ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023

JUBILEUMPROCESSIE

KOMT ALLEN NAAR DE KAPEL ONDER DE LINDEN

DAAR IS GENEZING EN TROOST TE VINDEN

Dit motto leidt al eeuwenlang mensen naar de kapel.

Zij ontsteken een kaars en bidden in stilte tot Maria.

Onder dit motto trekt deze zondag de jubileumprocessie

KAPEL ONDER DE LINDEN 350 JAAR  door de straten van Thorn.

BELEVING LANGS DE ROUTE

Zorgen voor elkaar

Eenzaamheid, armoede, mantelzorg zijn thema’s die heden ten dage zorg en aandacht vragen. In de huidige maatschappij zijn burgerinitiatieven, in de vorm van vrijwilligerswerk, onontbeerlijk. Dit thema krijgt een plek in het straatbeeld langs de route.

Middels foto’s en teksten wordt getoond op welke manier de inwoners van Thorn en omringende dorpen actief zijn op dit gebied.

Ave Maria: Geloof, Hoop en Liefde

De tekst van dit hedendaags Ave Maria, geschreven door Frits Criens, wordt langs de route in beeld getoond, waarna het bij aankomst aan de Kapel muzikaal wordt uitgevoerd.

Klanken van boven

Het Mariabeeld wordt niet alleen ín de stoet muzikaal begeleid, maar wordt ook langs de route muzikaal geëerd. Uit de vensters klinken de tonen van onder andere koperinstrumenten, violen, doedelzak.

BELEVING IN DE STOET

Suisse en Bieleman

De processie wordt geopend door een Suisse en Bieleman.

Een Suisse is een leek die is aangesteld om tijdens kerkelijke plechtigheden de orde te bewaken.

Een bieleman is een man die voorop loopt in optochten van schuttersgildes.

Deze jubileumprocessie biedt de gelegenheid om kennis te maken met deze eeuwenoude traditie.

Harmonie en schutterij

De beide Thorner harmonieën luisteren de processie muzikaal op.

Tien schutterijen nemen met een afvaardiging deel aan de processie. Zij dragen de zorg voor het overbrengen van de nieuwe pelgrimskaarsen.

Zetel der Wijsheid

Zusters van het werk

In de processie kan niet alleen Onze Lieve Vrouwe onder de Linden bewonderd en aanbeden worden. Ook de Sedes sapientia, Vrouw Zetel der Wijsheid uit Villers-Notre-Dame (B) wordt in de stoet meegedragen.

Kinderen en kaarsen

De schooljeugd heeft een rol in de stoet als pages, prinsessen, communicanten, vormelingen. Maar ook sluiten zij de processie af. De kinderen overhandigen de toeschouwers een kaarsje en nodigen hen uit om aan te sluiten en zo deelnemer te worden.

Als deelnemer kan men de totaalbeleving ervaren, de belevingselementen langs de route tot zich nemen. Bij aankomst aan de kapel wordt ieders kaarsje ontstoken en geplaatst.

En verder

Dit alles is slechts een gedeelte van hetgeen men zondag 10 september beleven kan.

De organisatie nodigt ieder van harte uit.

INFO

Vertrek: 14.00 uur vanaf de Kerkberg.

Route: Hoogstraat – Wilhelminalaan – Lindepad – Kruisweg – Sleestraat – Heerbaan

Bij aankomst aan de kapel is er een kort lof

met muzikaal intermezzo en samenzang als afsluiting.

De beide Thorner harmonieën trekken spelend terug naar het dorp,

waar de feeststemming in de plaatselijke horeca en verenigingslokalen wordt voortgezet.


Maandag 11 september 2023

LEZING MARIALIEDEREN

Verzorgd door: Geschied- en Heenkundige Kring Land van Thorn

Locatie: Aod Thoear

Aanvang: 20.00 uur

Entree: gratis / vrijwillige bijdrage


Woensdag 13 september 2023

De traditie wordt doorgegeven.

Oud en jong weten zich verbonden door een tocht van alle leerlingen van de Basisschool met de senioren en bewoners van Sterrebosch naar de Kapel onder de Linden.

Aanvang: 12.30 uur


Donderdag 14 september 2023

Het Thorner Abdijkoor zorgt voor een opluistering van de avondmis in Kapel onder de Linden.

Aanvang: 19.00 uur


Zaterdag 16 september 2023

Schola Cantorum van het Wardinstituut heeft een uniek concert in petto waarbij een waaier van oude Thorner gezangen ten uitvoer wordt gebracht, gebaseerd op de plafond- en muurteksten in de Kapel onder de Linden.

Aanvang: 20.00 uur

Open Monumenten / Kerken Dag

Maandag 29 mei (2e Pinksterdag) is er weer Open Monumenten / Kerken Dag. Er zijn verschillende kerken in onze parochiefederatie open op deze dag. Onderstaand een overzicht van deze kerken:

St. Stephanus te Heel (13.00-17.00 uur)

H. Jacobus de Meerdere te Hunsel

H. Lambertus te Neeritter

H. Michaël te Thorn

H. Medardus te Wessem (11.00 – 17.00 uur)