Uitnodiging bijeenkomst concept-beleidsplan 2024-2028 op maandag 15 mei om 19.00 uur

Geachte vrijwilligers van de Parochies uit de federatie Emmaüs.

Het is van belang dat we een duidelijk beeld krijgen hoe we moeten inspelen op de toekomst van het geloof in onze parochiegemeenschappen. De uitdagingen waarvoor we staan worden er naar verwachting niet minder op. Het federatiebestuur is daarom gestart met het opzetten van een beleidsplan 2024-2028. Wij streven ernaar om dit plan tegen het einde van 2023 gereed te hebben. Het is van bijzondere betekenis voor ons kerk-zijn maar ook voor onze gebouwen, vandaar dat we tevens willen komen tot een Kerkenvisie plan. Er is daartoe overleg opgestart met de gemeenten en het Bisdom.

Het is van groot belang om met jullie, als vrijwilligers uit onze parochies vroegtijdig van gedachten te wisselen over ons concept-plan en daarmee over de toekomst van onze parochie-gemeenschappen. 


Het concept-plan evenals een samenvatting staat hier: Concept beleidsplan en Samenvatting: Concept beleidsplan

Jullie worden van harte uitgenodigd voor een informatie avond samen met 

Vicaris-generaal H. Quaedvlieg waarbij u ook gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen. 

 
            Deze avond zal plaats vinden op maandag 15 mei om 19.00 uur 
            
in de Parochiezaal te Hunsel gelegen Jacobusstraat 9.

Wilt U zich voor deze avond aanmelden vóór 9 mei bij het contactadres uit uw parochie.

Beegden/ Heel:          parochiekantoor   Info@parochiefederatie-emmaus.nl  0475-570166

Ell:                              Harrie Heykers     hjg.heijkers@home.nl                        06-10325806

Hunsel:                       W Meuwissen       w.p.meuwissen@gmail.com              06-30519320

Ittervoort:                    Maurice Vaessen memgvaessen@gmail.com                06-18209139

Neeritter:                    Riny Heuts            riny.heuts7@hetnet.nl                        06-30559314

Thorn:                         Pastorie Thorn tot 14.00 uur                                           0475-561410

Wessem:                    Henri Pinxten       henri.pinxten@gmail.com                   06-20268931

In het vertrouwen u te mogen ontmoeten,

Wim Miltenburg, pastoor-deken.                                           

Nieuwe benoeming kapelaan Bodden

Nu kapelaan Bodden zes jaar hier in dit cluster heeft gewerkt, is het nu voor hem tijd voor een nieuwe uitdaging.

Hij heeft een nieuwe benoeming ontvangen. Hij wordt vrijgesteld van parochiewerk om te onderzoeken en te bestuderen geestelijke zorg binnen instellingen.

Dit houdt onder andere in dat hij gaat meewerken met de geestelijk verzorgsters van Daelzicht en St. Anna te Heel. Daarbij zal hij een studie gaan volgen om een master geestelijke verzorging te halen.

Voorlopig zal hij nog blijven wonen in de pastorie in Heel.

HH. Missen in de kapel in Panheel

Nieuws:

Door de corona-pandemie was helaas besloten dat er in de Kapel in Panheel geen HH. Missen konden plaatsvinden, omdat het niet mogelijk was om de corona-regels goed te handhaven.

Nu de corona-maatregels verder versoepelen, kunnen we gelukkig weer beginnen met HH. Missen in de Maria-kapel in Panheel.

Vanaf zondag 10 oktober, zullen op even weken om 08.30u de H. Mis worden gevierd.

Op 10 oktober, het feest van Maria Sterre der Zee, weer voor de eerste keer, op feestelijke wijze, uiteraard zoals we daar zo mooi gewend zijn, met volkszang.

U bent van harte welkom,
het kapelbestuur Panheel.

Kapel Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart te Panheel

Nieuwe diaken-assistent Francis Sahayam

Beste parochianen,

Ik ben Francis Sahayam, de nieuwe diaken-assistent van uw parochiefederatie Emmaüs. Ik ben 31 jaar oud. Ik kom uit Kerala, een zuidelijk deelstaat van India. Ik behoor tot het aartsbisdom Trivandrum in Kerala. Ik ben in een christelijk familie geborenen en heb een katholieke opvoeding gekregen. Het leven van priesters en religieuze zusters heeft me geïnspireerd om priester te worden. Ik heb er als kind al over nagedacht. Na mijn basisschool in het jaar 2006 begon ik met mijn priesteropleiding. Tijdens mijn kleinseminarie heb ik mijn bachelor in sociologie behaald aan de universiteit. In 2012 begon ik mijn filosofie opleiding aan het St. Joseph Pontifical Major Seminary Carmelgiri in Aluva. In deze periode heb ik mijn master in filosofie behaald aan de INGNO- universiteit. Daarna heb ik een jaar stage gelopen bij de bisschop van het aartsbisdom Trivandrum. Toen ik klaar was met mijn stage vroeg mijn bisschop mij om voor een periode naar Nederland te gaan, om hier theologie te studeren en daarna als priester mijn diensten aan te bieden. Ik heb daarover nagedacht en ‘Ja’ gezegd. In 2015 ben ik naar Nederland gekomen voor mijn theologie opleiding, die heb ik aan het Grootseminarie Rolduc gevolgd. Op 10 augustus 2021 ben ik in mijn thuisbisdom in India tot diaken gewijd. De bedoeling is dat ik volgende jaar de priesterwijding zal ontvangen. Met veel vreugde kijk ik uit naar het pastorale werk in uw parochies. Ik vraag om uw gebed, dat het komende jaar mij mag helpen om te groeien in de voorbereiding op de priesterwijding. Ik hoop dat ik mijn pastorale dienstwerk in de parochies hier met de hulp van God goed kan verrichten.

Nieuws

Diaken Francis Sahayam

In onze parochiefederatie Emmaüs zal transeunt diaken Francis Sahayam ons pastorale team komen versterken. Hij heeft de afgelopen zes jaar zijn theologieopleiding op GrootseminarieRolduc gevolgd en is vorige maand op 10 augustus in zijn thuisbisdom Trivandrum in Zuid-India tot diaken gewijd. De bedoeling is dat hij volgend jaar de priesterwijding zal ontvangen. 

Diaken Francis is afgelopen week uit India naar ons land teruggekeerd en zal na zijn verplichte quarantaine komende week naar onze parochie komen. Wij wensen hem een vruchtbare en ook mooie pastorale tijd in de acht parochies van onze parochiefederatie.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Cursiefje

Mijn tomtom

Tijdens mijn vakantie hoorde ik van een collega hoe hij de goddelijke voorzienigheid vergeleek met een tomtom. Een soort moderne parabel. Ik wil u die vergelijking niet onthouden, want er zit veel in. We herkennen er Gods barmhartigheid voor ons in, zoals Jezus ons die heeft getoond.

In de auto toetsen we ons doel in het navigatiesysteem in en deze leidt ons over vele wegen naar de finish, waar we dan mogen horen “u hebt uw bestemming bereikt.” Onderweg geeft de tomtom aan: rechtdoor, naar links of naar rechts, op de rotonde de tweede afslag nemen, nu omkeren alsjeblieft, enz. En als we afwijken van de voorgestelde route, kiest het navigatiesysteem automatisch een andere route om toch goed aan te komen, al duurt het dan langer. Wordt het te gek, dan klinkt het “de route wordt opnieuw berekend.” En ook dan kunnen we onze weg voortzetten. Telkens opnieuw. 

Zo is het ook met ons leven. God heeft een plan met ieder van ons, Hij heeft een doel voor ons. In ons geweten laat Hij ons aanvoelen hoe we bij dat doel aankomen; hoe we moeten handelen. En tegelijk blijven we vrij om dan de juiste weg of een omweg te kiezen. Waar we eigen wegen gaan, herrekent Hij als het ware onze route en krijgen we nieuwe mogelijkheden. We bereiken ons doel niet zo rechtstreeks en gemakkelijk als had gekund, maar we zijn niet verloren. God is barmhartig en biedt ons nieuwe kansen. Hij heeft zijn plan met ieder van ons, maar houdt rekening met onze eigen koers. En Hij herrekent de route om goed aan te komen. Hij toont die telkens opnieuw, maar het is aan ons of we die ook nemen …

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Bericht van het bisdom (2-7-2021)

Bisschop Smeets zeer ernstig ziek

Helaas moeten wij u informeren dat het niet goed gaat met de gezondheidssituatie van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets. De bisschop is inmiddels weer opgenomen in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Eind mei werd hij daar voor de eerste keer naartoe gebracht met klachten die deden denken aan een herseninfarct. Deze klachten gingen echter ook gepaard met andere symptomen die nader onderzoek nodig maakten, zoals reeds aangekondigd bij zijn ontslag uit het ziekenhuis op vrijdag 11 juni. 

Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden in het academische ziekenhuis Maastricht UMC+. Hieruit is gebleken dat Mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden. De bisschop zal de komende maanden zijn intrek nemen in een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar verder behandeld te worden.

Op zijn eigen verzoek heeft Mgr. Smeets voorafgaand aan het onderzoek in Maastricht het sacrament der zieken ontvangen. Hier heeft hij veel kracht uit geput. De bisschop laat vanaf zijn ziekbed weten zeer dankbaar te zijn voor de vele beterschapswensen die hij heeft ontvangen. Ook is hij buitengewoon dankbaar voor het gebed van velen en hij vraagt dit voort te zetten. De bisschop vraagt ook begrip voor het feit dat het voor hem maar in zeer beperkte mate mogelijk is bezoek te ontvangen of zelf op berichten te reageren. De bisschop spreekt zijn grote waardering uit voor de artsen en verpleegkundigen die hem in de ziekenhuizen van Roermond en Maastricht behandelen.

Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal Mgr. Smeets geruime tijd zijn bisschoppelijk taken niet kunnen uitoefenen. Zoals op 11 juni al is aangekondigd, wordt het bestuur van het bisdom tijdelijk waargenomen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen, die daarbij ondersteund wordt door de overige leden van de bisdomstaf.

Wij vragen u allen te bidden voor een spoedig herstel van onze bisschop.

Foto: Bisdom Roermond.

Inzegening strooiveld Neeritter

Op zondag 6 juni wordt in Neeritter na afloop van de H. Mis van 9.00 uur op het kerkhof het strooiveld ingezegend. U bent van harte uitgenodigd om dit mee te beleven. Want respect voor onze dierbare overledenen, of ze nu begraven of gecremeerd zijn, verdient steeds onze aandacht. Daarom ook dat er nu ook op dit kerkhof een mooi strooiveld met bijpassend monument is geplaatst.

Dat deze inzegening gebeurd op Sacramentsdag is een mooie samenloop van omstandigheden. Normaal gesproken lopen we op deze dag (of de zondag na Sacramentsdag) de Sacramentsprocessie in verschillende parochies. Helaas is dat dit jaar vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk.
Tijdens de sacramentsprocessie vragen we Gods zegen over onze parochie- en dorpsgemeenschap. We voelen ons verbonden met alle dorpsgenoten, levend of overleden. Laten wij dat ook dit jaar bewust doen.

(Ook in Beegden is onlangs een prachtig strooiveld ingericht. Dit zal op een latere datum ook worden ingezegend. Informatie hierover volgt nog,)

Strooiveld Neeritter
Strooiveld kerkhof Neeritter
(foto: M. Bodden)

Welkom op onze website

Welkom ook in onze parochies gelegen in Beegden, Ell, Heel, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Thorn en Wessem.

Met deze website willen wij u graag behulpzaam zijn, want soms is het moeilijk de juiste informatie te vinden. Vooral omdat er geen dorpsblaadjes meer zijn.

Op deze home-pagina vindt u de cursiefjes van de deken. Het laatste nieuws vindt u op de nieuws-pagina.
Als vast menu, op iedere pagina, aan de linkerkant de misintenties en aan de rechterkant de praktische informatie over onze parochies.

Veel plezier!

En graag tot ziens in onze parochiekerken of bij een of andere activiteit.

logo van parochiefederatie Emmaus