Rome-bedevaart in het Heilig Jaar 2025

Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot een Heilig Jaar. De bisschoppenconferentie heeft een nationale bedevaart naar Rome voorzien van 26 april t/m 3 mei (bus-bedevaart) of van 27 april t/m 2 mei per vliegtuig. Ik heb me juist ingeschreven voor de busreis. Ik nodig u uit om ook mee te gaan en als u daarbij parochiefederatie Emmaus – of dekenaat Thorn invult zijn we met deelnemers in hetzelfde hotel.

Via onderstaande link vindt u meer info en is inschrijving mogelijk.

https://www.bisdom-roermond.nl/Inschrijving-Nationale-Bedevaart-naar-Rome-in-Heilig-Jaar-2025-geopend

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken