Nieuwe benoeming Kapelaan Francis

Onze Kapelaan Francis Sahayam zal onze parochiefederatie gaan verlaten omdat hij van de algemeen gedelegeerde van ons bisdom een nieuwe benoeming heeft gekregen. Hij wordt na de zomervakantie kapelaan in de parochiefederatie Schinnen. Deze federatie omvat de parochies Schinnen, Puth, Oirsbeek en  Doenrade). Kapelaan Francis komt daar bij pastoor Marcus Kenis, die er onlangs administrator [waarnemend pastoor] is geworden, omdat deken Honings tot deken van Weert is benoemd. Kapelaan Francis zal in de parochiefederatie Schinnen tamelijk zelfstandig pastoraal moeten werken.

Wellicht zullen we op zondag 15 september bij een Emmausmis afscheid van kapelaan Francis nemen, waarna hij in Schinnen gaat beginnen. Op 15 september zal hij precies drie jaar bij ons geweest zijn.

We vinden het natuurlijk jammer dat hij weggaat, maar tegelijk wensen we hem veel pastorale vreugde bij zijn inzet in zijn nieuwe parochies.

Het is wel gedacht dat hij een opvolger krijgt, maar daarover kunnen we nu nog geen informatie geven.