Mgr. Ron van den Hout nieuwe bisschop van Roermond

ROERMOND – Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van Roermond.

Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen bisschopswijding meer plaats te vinden.

Wel zal hij tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in

Roermond de bisschopszetel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij officieel het bestuur

van het bisdom Roermond over.

Afkomst

Mgr. Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout is op 11 november 1964 geboren in Tilburg

als oudste in een Brabants gezin van drie kinderen. Hij groeide op in Diessen, een dorp in de

huidige gemeente Hilvarenbeek ten zuiden van Tilburg. Afkomstig uit een familie met een

agrarische achtergrond koos Mgr. Van den Hout aanvankelijk voor een studie aan de Hogere

Tuinbouwschool in ’s-Hertogenbosch. Na het afronden van deze opleiding besloot hij een andere

weg in te slaan en gehoor te geven aan zijn priesterroeping. Van 1987 tot 1993 volgde hij de

priesteropleiding aan het Sint-Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch. Op 5 juni 1993 werd hij tot

priester gewijd. Daarna werkte hij nog een jaar als kapelaan in zijn stageparochie in Helmond.

Studie

Van 1994 tot 1997 studeerde Mgr. Van den Hout Bijbelse Theologie aan de Pauselijke

Universiteit Gregoriana in Rome en behaalde hij een licentiaat in het Oude Testament. Terug in

het bisdom van ’s-Hertogenbosch werkte hij als pastoor van Drunen-Elshout en de

Bommelerwaard, als deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel (2009-2012).

Tegelijkertijd werkte hij aan een dissertatie die in 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen

werd verdedigd. Vanaf 2012 tot 2017 was Mgr. Van den Hout vicaris-generaal van het bisdom

van ’s-Hertogenbosch. Ook gaf hij les aan diverse priesteropleidingen, waaronder het

grootseminarie Rolduc in Kerkrade, waar hij zes jaar docent Oude Testament was. Op 1 april

2017 werd Mgr. Van den Hout benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij koos toen

voor de wapenspreuk ‘In exilio spes’ (In ballingschap is er hoop).

Welkom

Diocesaan administrator Mgr. Rene Maessen en hulpbisschop Mgr. Everard de Jong zijn zeer

verheugd met de benoeming van Mgr. Van den Hout en heten hem mede namens het kathedraal

kapittel en de medewerkers van het bisdom Roermond van harte welkom in Limburg. Zij zijn

ervan overtuigd dat hij een waardige opvolger zal zijn van de helaas veel te vroeg overleden Mgr.

Smeets.