Geslaagde dekenale bedevaart  naar Banneux

Met een grote en kleine bus vertrokken we dinsdag 11 juni naar dit bedevaartsoord ten zuiden van Luik in de Ardennen. Het weer werkte mee en er was heel de dag een goede sfeer. “Veilig onder de mantel van Maria’s tederheid”, zo gaf pater Brice van de Frères de St. Jean aan bij zijn welkom in de H. Mis.

Bij het gezamenlijk gaan van de bidweg naar de (al bestaande) bron die Maria bedoeld heeft voor alle naties, benadrukte zijn collega pater om altijd te blijven hopen: “De grootste zonde van Judas was niet dat hij Jezus had verraden, maar dat hij daarna de hoop verloor. De goede moordenaar daarentegen richtte zich vol vertrouwen tot Jezus met de woorden: “Denk aan mij!”

In Banneux geeft Maria de boodschap: “Ik ben gekomen om het lijden te verzachten”  Bij de bron konden wij ons vertrouwen daarin uitdrukken door de handen in het water te steken. En die bron symboliseert natuurlijk Jezus, want Maria leidt ons altijd naar haar Zoon.

Voor foto’s van deze bedevaart: https://federatiekana.nl/fotos-dekenale-bedevaart-banneux/

Wim Miltenburg fso,

pastoor-deken