Een gedachte bij de maand juni

De symboliek van het hart is in de H. Schrijft nog rijker dan bij ons. Een ingekerfd hart in een boom; een tattoo met een hart – we verstaan onmiddellijk de symboliek ervan. In de H. Schrijft is de symboliek van het hart nog verder:  “Behoed je hart meer dan alles wat je moet behoeden, want daar ontspringt de bron van leven.” Ook het denken wordt in het hart gelegd. En we kunnen dat be-amen: Wanneer we iets willen hebben vinden we er allerlei redenen voor: unieke kans, zo goedkoop, ik heb het echt nodig … ”Kijk in mijn hart, doorzoek al mijn gedachten” (Psalm 139,23). Het hart is de plaats van de beslissing, van de psychische neigingen, de plaats van de waarheid, daar waar wij kiezen voor leven of dood. Het is ook de plaats van de ontmoeting.

Zo mogen we ook het H. Hart van Jezus overwegen. Aan het kruis stroomden uit zijn H. Hart bloed en water om ons het leven te geven. Wie dit mysterie overweegt, kan zich zelfs thuis weten in Jezus’ Hart. Zoals mei aan  Maria is toegewijd is juni toegewijd aan het allerheilgst Hart. In deze maand valt ook het hoogfeest van het H. Hart op vrijdag na de 2e zondag na Pinksteren.  Beseffen dat Jezus’ liefde voor ons zo groot is dat wij een plaats hebben in zijn Hart.

Wim Miltenbrug fso, pastoor-deken

Resultaat sponsorloop

In onze parochiefederatie – met name in de parochies die behoren bij de Gemeente Leudal -hebben we aandacht gevraagd voor een sponsoractie van Dirk Jimmink op 3 juni. De totale opbrengst was € 7.651,60, zodat de St.-Servaaskapel in Nunhem en het Theehuisje in Baexem ieder € 3.825,80 ontvangen.

https://www.deltalimburg.nl/article/11958/Prachtige+eindopbrengst+sponsorloop+Dirk+Jimmink+voor+theehuisje+Baexem+en+Sint-Servaaskapel+Nunhem

Opbrengst Vastenactie

De voorlopige opbrengst van onze Vastenactie voor ons dekenale project van  het Pope Francis Home in Tamilnadu in India bedraagt: € 9.000,– (Wat na 1 mei door parochies en anderen is overgemaakt is hierin nog niet verwerkt.) Hiermee kunnen bedden, studie- en eettafels, kookgerei, enz. worden aangeschaft voor het creëren van een warme ondersteunende omgeving voor kansarme kinderen. DANKJEWEL aan alle gevers!