Uitnodiging bijeenkomst concept-beleidsplan 2024-2028 op maandag 15 mei om 19.00 uur

Geachte vrijwilligers van de Parochies uit de federatie Emmaüs.

Het is van belang dat we een duidelijk beeld krijgen hoe we moeten inspelen op de toekomst van het geloof in onze parochiegemeenschappen. De uitdagingen waarvoor we staan worden er naar verwachting niet minder op. Het federatiebestuur is daarom gestart met het opzetten van een beleidsplan 2024-2028. Wij streven ernaar om dit plan tegen het einde van 2023 gereed te hebben. Het is van bijzondere betekenis voor ons kerk-zijn maar ook voor onze gebouwen, vandaar dat we tevens willen komen tot een Kerkenvisie plan. Er is daartoe overleg opgestart met de gemeenten en het Bisdom.

Het is van groot belang om met jullie, als vrijwilligers uit onze parochies vroegtijdig van gedachten te wisselen over ons concept-plan en daarmee over de toekomst van onze parochie-gemeenschappen. 


Het concept-plan evenals een samenvatting staat hier: Concept beleidsplan en Samenvatting: Concept beleidsplan

Jullie worden van harte uitgenodigd voor een informatie avond samen met 

Vicaris-generaal H. Quaedvlieg waarbij u ook gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen. 

 
            Deze avond zal plaats vinden op maandag 15 mei om 19.00 uur 
            
in de Parochiezaal te Hunsel gelegen Jacobusstraat 9.

Wilt U zich voor deze avond aanmelden vóór 9 mei bij het contactadres uit uw parochie.

Beegden/ Heel:          parochiekantoor   Info@parochiefederatie-emmaus.nl  0475-570166

Ell:                              Harrie Heykers     hjg.heijkers@home.nl                        06-10325806

Hunsel:                       W Meuwissen       w.p.meuwissen@gmail.com              06-30519320

Ittervoort:                    Maurice Vaessen memgvaessen@gmail.com                06-18209139

Neeritter:                    Riny Heuts            riny.heuts7@hetnet.nl                        06-30559314

Thorn:                         Pastorie Thorn tot 14.00 uur                                           0475-561410

Wessem:                    Henri Pinxten       henri.pinxten@gmail.com                   06-20268931

In het vertrouwen u te mogen ontmoeten,

Wim Miltenburg, pastoor-deken.