De Week van de Goede Doelen

De komende weken zal er door vele vrijwilligers huis aan huis een envelopje bezorgd worden ten behoeve van de Week van de Goede Doelen. Hierin zal een intekenlijst zitten met daarop alle deelnemende goede doelen. Bij enkele parochies binnen Parochiefederatie Emmaüs zal de Vanstenactie ook op deze lijst staan. Wij bevelen de jaarlijkse Goede Doelenactie ten zeerste aan. De gevulde envelopjes worden vervolgens weer huis aan huis opgehaald. Wij hopen op uw gulle bijdrage, die dan ook ten goede komt aan onze kerken binnen onze parochiefederatie en danken u daar bij voorbaat voor!