Comité Stille Omgang Amsterdam

Comité Stille Omgang Amsterdam; afdeling Limburg en Oost-Brabant.

Landgraaf  februari 2023.

Aan alle priesters; diakens; catechisten; parochie-assistenten en zusters in het bisdom Roermond. Tevens aan alle parochiekantoren. Verder aan alle kloosters.

Hoog-Zeereerwaarde heren. Geachte Dames en Heren.

In de nacht van Zaterdag 18 maart op Zondag 19 maart 2023 zal wederom de jaarlijkse Stille Omgang gehouden worden in Amsterdam. Vanuit Limburg en Oost-Brabant wordt met een bus hierheen gereisd. Wij komen er niet onderuit om te vermelden dat het deelnemersaantal de laatste jaren een gestage maar een zekere dalende lijn laat zien. Wij proberen alles uit de kast te halen en alle middelen te gebruiken om dit een halt toe te roepen. Daarom dat we dit, behalve de gebruikelijke acties via onze correspondenten, een en ander extra onder de aandacht willen brengen  bij u allen door dit breed opgezet schrijven. Wij hopen dat U allen, de geadresseerden hieraan mee willen en kunnen werken.  Wij denken bijvoorbeeld dat u mee kunt werken door een en ander binnen uw parochies c.q. uw gemeenschappen extra onder de aandacht te brengen; bijvoorbeeld door publicaties in uw parochiebladen; door er aandacht aan te schenken tijdens mededelingen bij bijeenkomsten;  door een aantal keren mede te delen tijdens of aan het einde van de H. Missen. Bovendien zijn er misschien nog extra mogelijkheden die wij hier niet vermelden. Uw eigen initiatief stellen wij zeer op prijs.

De algemene intentie van de Stille Omgang in 2023 is:

“Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen”

De is genomen naar aanleiding van het Johannes evangelie; tevens wordt er verwezen naar het gedicht van de heilige Titus Brandsma geschreven tijdens zijn verblijf in de gevangenis in Scheveningen. In stilte getuigen maakt vaak meer indruk, heeft meer impact dan iets luid verkondigen.

Nog iets over de Stille Omgang. Op zaterdagavond 18 maart komen naar verwachting 4000 (of meer) bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van de stad. Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig eucharistievieringen bij, in een van de zeven kerken van de binnenstad.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, dit jaar dus 678 jaar geleden, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het –Mirakel van Amsterdam–. In de late middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, sindsdien inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken aan uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als “Levend brood” voor onderweg.

Nog iets over het mirakel

De overlevering spreekt over een stervende man in de Kalverstraat die de geconsacreerde heilige hostie had uitgebraakt, tezamen met voedsel dat door hem ervoor genuttigd was. Dit geschiedde nadat hem door een pastoor het viaticum (de ziekencommunie) was gegeven. Het braaksel, inclusief de geconsacreerde heilige hostie, werd vanwege de kerkelijke voorschriften in zo’n situatie in het haardvuur geworpen. Toen men de volgende ochtend het haardvuur wilde aanmaken, bleek de geconsacreerde hostie ongeschonden in de as te liggen.

Een vrouw bracht de miraculeuze hostie daarop naar de pastoor van de Sint-Nicolaaskerk (de huidige Oude Kerk), maar de volgende dag was de hostie op wonderlijke wijze weer terug in het huis in de Kalverstraat. Dit zou zich herhaald hebben. Het werd geïnterpreteerd als een teken van God dat de wonderhostie niet in de parochiekerk, maar op die heilige plek met een eigen heiligdom vereerd diende te worden. Er werd daar een gedachteniskerk gebouwd die bleef er tot in de 17 eeuw. Hierna werd de plaats in de gevel van het gebouw op de toenmalige woning herdacht. En staat er tijdens de Omgang een Lantaarn opgesteld met ernaast een tweetal wachten.

Tot zover, bij voorbaat onze dank voor uw gewaardeerde medewerking.

Voor inlichtingen:

Midden-en Zuid-Limburg per mail: verhaeg@ziggo.nl of telefoon: 0628560997.

Noord Limburg per mail: j.m.beuken@home.nl of telefoon: 0637320238.

Met de meeste hoogachting.

Henk Verhaeg, voorzitter van het comité.