Je geloof léren vieren

Dat is de titel die op de posters staat in de portalen van onze parochies vanwege een nieuw initiatief dat in ons dekenaat geboren is. U hebt misschien ook wel gelezen dat steeds meer mensen in Nederland niet meer geloven. Dat kan ons pijn doen. Maar pijn drukt ook uit dat wij zelf aan dat geloof nog wel waarde hechten. Dat heeft dus iets heel positiefs!

Verlangt u naar een stukje gemeenschap? Wilt u als christen uw geloof leven, het verdiepen en er met anderen  over uitwisselen? Dan bent u van harte uitgenodigd op 10 zondagen in 2023. We beginnen telkens met de H. Mis in de abdijkerk van Thorn waar we ons geloof samen willen vieren. Vieren, dat is ook samen zingen! Daarna gaan we naar de Foyer de Charité (naast Sterrebosch) om een stukje gemeenschap te leven (verdieping, uitwisseling en gezellig samen zijn).

Het is belangrijk dat wij als christenen elkaar opzoeken, onze vragen rondom geloof en kerk met anderen kunnen delen.  Hebt u daar ook interesse voor, dan bent u van harte welkom. Er is parkeerruimte bij de Foyer, op loopafstand naar de kerk voor de H. Mis.

Hopelijk mogen wij velen van u op een of meerdere (alle!) zondagen van het komend jaar ontmoeten om zo samen kerk te zijn. Namens de deken en de equipe die dit initiatief heeft voorbereid,

André Pierik, foyervader

NB: De zondagen zijn: 8 januari; 12 februari; 12 maart; 16 april; 28 mei; 18 juni; 3 september; 15 oktober; 12 november; 10 december.