Dagboek van een herdershond… in de voetstappen van pater Jacques Schreurs

Op 31 januari 1966 overleed pater Jacques Schreurs. Hij is schrijver en dichter van vele geschriften, gedichten en toneelstukken, maar hij is vooral bekend geworden door zijn driedelige roman Kroniek eener parochie. Deze romans werden geïnspireerd door zijn benoeming als kapelaan in 1923 in Sittard-Overhoven, in de paro-chie die aan de Missionarissen van het Heilig Hart was toevertrouwd. Deze romans werden door Willy van Hemert in de jaren zeventig bewerkt tot de televisieserie Dagboek van een herdershond. In die kro-niek beschrijft Schreurs zijn eigen ervaringen als kapelaan ten tijde van de opkomst van de mijnindustrie in Zuid-Limburg en de sociale gevolgen die dat met zich mee heeft gebracht.
Daarnaast schreef hij o.a. ook de teksten voor de Passiespelen in Tegelen, welke versie in 1940 voor het eerst werd opgevoerd. Kortom een bijzondere man.

Op dinsdag 18 oktober 2022 willen wij u meenemen in zijn voetstappen. Deuren gaan voor u open en verhalen komen tot leven.
Als gids gaat met ons Theo Schouw mee, die een prachtige biografie schreef over het leven van Jacques Schreurs met de titel: Witte raaf onder zwarte kraaien, uitge-geven bij uitgeverij Leon van Dorp.

Het programma is als volgt:
Om 9.00 u vertrek bus Biesstraat 2A parochiebureau Heythuysen (opstapplaats). We rijden met een bus van Ghielen Touringcarbedrijf
Ons eerste bezoek is de O.L. Vrouw van het H. Hartkerk te Panheel, alwaar we een korte biografie van pater Jacques Schreurs door Theo Schouw mogen beluisteren.
10.00 u vertrek naar Tegelen met een bezoek aan Openluchttheater de Doolhof. Hier hebben wij een rondleiding en geschiedenis over de passiespelen door dhr Jos Teeuwen, voorzitter van de Passiespelen en dhr Theo Schouw: Pater Jacques Schreurs, schrijver van de teksten van de Passiespelen
12.00 u lunch in Tegelen / Steyl. Let op deze lunch is voor eigen rekening!
13.30 u vertrek naar De Slak te Hoensbroek. Hier maken wij een wan-deling door een van de oudste mijnwerkerskoloniën o.l.v. dhr. Martin van der Weerden, historicus en docent geschiedenis tevens voor-zitter LGOG Parkstad Limburg en dhr Theo Schouw die ons beiden onderweg over de achtergrond van de driedelige roman die leidde tot de verfilming van dagboek van een Herdershond zullen gaan ver-tellen. Aansluitend koffie en vlaai
16.45.u vertrek naar Stein waar we een bezoek brengen aan het graf van pater Jacques Schreurs en de dag zullen afsluiten. Aansluitend vertrek terug naar Heythuysen, waar we rond 18.30 – 19.00 u thuis zul-len zijn.
U kunt zich hiervoor opgeven via het clusterparochiebureau, Biesstraat 2A te Heythuysen.
De onkosten voor deze reis bedragen E 35 (incl bus, koffie-vlaai en chauffeur, exclusief lunch!). U dient dit bedrag contant te betalen met vermelding van uw naam, telefoonnummer voor in nood, uw mail-adres en het aantal personen. De reis gaat door met een aanmelding van minimaal 30 personen!
We hopen op een mooie opkomst, in de voetstappen van kapelaan Odekerken… en Jacques Schreurs…
Pastoor Marcus Vankan