Liturgie en Kerkmuziek in
de Sint-Christoffelkathedraal Roermond

Hierbij nodig ik u uit aanwezig te zijn bij de Pontificale Hoogmis waarbij
Liturgie en Kerkmuziek centraal staat
Deze Plechtige Hoogmis vindt plaats op zaterdag 24 september 2022 om 14.30 u
in de Sint-Christoffelkathedraal, Grote Kerkstraat 2, te Roermond.
U bent van harte welkom
Hoofdcelebrant:
Z.H.E. Mgr. Dr. Everard de Jong, Hulpbisschop van Roermond.

In deze viering zullen mijn drie koren de H. Mis muzikaal verzorgen:
Gemengd koor ‘De Kempengalm” Maarheeze: ‘Orgelmesse’ F.J. Haydn
Soliste: Jeanny Meijs-Louvenberg.
Dirigent: Bart Meijs
Kerkelijk zangkoor Koningsbosch – Gregoriaans en wisselende gezangen
Kerkelijk zangkoor Amby-Maastricht – Gregoriaans en wisselende gezangen
Gastdirigent: Cyriel Tonnaer
Bart Meijs, kerkmusicus/koordirigent