Jij bent van MIJ

Zondag 8 mei zal kapelaan Francis Sahayam in de abdijkerk in Thorn om 13.30u zijn eerste heilige Mis vieren. Hij is op 21 april in zijn thuisbisdom Trivandrum in Kerala (India) tot priester gewijd. Daags daarna heeft hij in de St.-Josephkathedraal voor het eerst de H. Mis opgedragen en dinsdag 3 mei komt hij terug naar ons land om zich nu als kapelaan in de parochies van de federatie Emmaüs in te zetten. Vanaf september deed hij dit al als diaken. Hij gaat nu wonen in de pastorie in Heel.

Wij nodigen ieder uit om bij deze eerste H. Mis in Thorn aanwezig te zijn. Via de livestream uitzendingen konden we getuige zijn van de warmte en gelovige verbondenheid in zijn thuisbisdom. Kapelaan Francis heeft in zowel de wijdingsmis als in de H. Mis  daags erna een uitgebreid dankwoord (laten) zeggen. Op 22 april deed hij dit daar in het Nederlands, waarin hij alle mensen van de parochies van onze federatie betrok. Het is daarom mooi als wij iets van die warme hartelijkheid ook naar hem uitdrukken door onze deelname aan zijn eerste Mis op 8 mei. En zijn aandacht zal daarbij speciaal ook naar de moeders uitgaan.

Aansluitend aan de H. Mis is er gelegenheid bij een kop koffie/thee kapelaan Francis te feliciteren in (de tuin van) het Cultuurhuis aan de Wijngaard in Thorn (50 m van de abdijkerk). De spreuk op zijn wijdingskaart uit het boek van de profeet Jesaja jij bent van Mij (Jes. 43,1)  drukt iets uit van Francis’ gelovige houding waarmee hij zich hier wil inzetten. Drukken wij onze waardering voor zijn idealisme, priesterlijke toewijding en komst naar ons uit in een hernieuwd welkom op 8 mei 13.30u in de dekenale kerk in Thorn en de aansluitende receptie.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

posters aankondiging 1e H. Mis kapelaan Francis
poster kapelaan Francis bij kathedraal in Trivandrum