UITNODIGING DIALOOG BIJEENKOMSTEN SYNODALE WEG

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van samen op weg-zijn in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren naar elkaar centraal staat. Om dit doel te bereiken heeft hij deze Synode uitgeroepen in het najaar van 2021. Deze duurt tot eind 2023.

Het bisdom Roermond heeft parochies uitgenodigd om een manier te zoeken om in contact te treden met parochianen. Samen met onze buurtparochiefederaties zullen er drie themabijeenkomsten zijn.  Enkele betrokken vrijwilligers zullen deze gaan leiden. Mensen die verbonden zijn met parochie en de samenleving. Te weten Theo Werter, Liesbeth Schroen, Lieke Hover en Peter Verboeket.

Deze groep wil met u als betrokken vrijwilligers van de Kerk in gesprek over de drie thema’s die de bisdommen in ons land hebben gekozen namelijk:

– Vieren (24 maart)

– Leerling en missionair zijn (7 april)

– Dialoog Kerk en Samenleving (21 april)

Graag gaan we met u in gesprek om te horen hoe u deze thema’s beleeft en ervaart in uw leven. Het gaat daarbij niet om meningen of oordelen over het een en ander, maar om hoe u zelf tegen deze thema’s aankijkt en hoe u ze beleeft. En ook: hoe zou u het graag willen zien? Kunnen er dingen anders worden? Waar liggen uw behoeftes? Wat gaat er goed, wat kan er beter?

Met andere woorden, in deze bijeenkomsten wordt uw stem gehoord. En om u wellicht ook de ruimte te bieden zal er geen lid van de pastorale teams aanwezig zijn, zodat mensen zich niet bezwaard hoeven te voelen in hun eigen woorden. Naar aanleiding van de bijeenkomsten zal er een terugkoppeling naar het bisdom gedaan worden, en van daaruit naar Rome.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze bijeenkomsten die zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 24 maart, 7 april en 21 april van 14.30-16.30 uur. We komen samen in de St. Severinuskerk van Grathem. Hier is ruime parkeergelegenheid. De bijeenkomsten zullen opgeluisterd worden met een overweging en muzikale begeleiding (harp) om zo een sfeer te creëren van onthaasting, gemeenschap en verbondenheid. Om deel te nemen kunt u zich opgeven via het parochiebureau in Heel info@cluster-emmaus.nl of rechtstreeks via parochieheythuysen@gmail.com t.a.v. deelname bijeenkomst synodale weg en vermelding aanwezigheid data.

Pastoor Marcus Vankan, pastoor Patrick Lipsch en pastoor-deken Wim Miltenburg