Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond

Psalmen zijn wereldliteratuur. En tegelijk zijn het ook de eigen gebedsteksten van het volk van God. Alles wat zich kan voordoen in het leven van de mens is ergens terug te vinden in de 150 psalmen. Maar tegelijkertijd verkondigt datzelfde psalmboek ons ook dat niets helemaal buiten God om gaat. Zowel in vreugde en nood, ten tijde van vrede en dreiging, bij geluk en bij diepe tegenslag zoekt het boek van de psalmen het bij God. En al duizenden jaren hebben mensen in die psalmen de kracht en de moed gevonden om inderdaad God te vinden in alle omstandigheden van het leven. Jezus zelf heeft de psalmen gezongen. Het gregoriaanse repertoire, dat al een kleine 2000 jaar de liturgie van de kerk kleurt, bestaat voor het overgrote merendeel uit gezongen psalmen…Waar velen op vandaag de yogastudio en de sportschool opzoeken, blijkt het reciteren van psalmen – rustig zingen op je ademstroom – al duizenden jaren een goede remedie te zijn om mentaal en fysiek fit te blijven…!

Psalmen & gregoriaans

een meditatief moment, door Cyriel Tonnaer en Ed Smeets

Wat is spiritualiteit? Wat zijn de psalmen? Wat is gregoriaans? En wat hebben die drie met elkaar te maken? Cyriel Tonnaer en Ed Smeets laten het u graag horen en proberen het u uit te leggen in een meditatief moment. Het houdt het midden tussen een bezinnende bijeenkomst, een uur muziek en de nodige toelichting, in de hoop u een mooie zondag te kunnen bezorgen, maar ook (nieuw) enthousiasme te kweken voor het gregoriaans, dat niet alleen bakermat is voor de verdere muzikale ontwikkeling in Europa, maar ook op unieke wijze het gebedsleven verklankt van de kerk, en dat al sinds de eerste eeuwen van onze jaartelling…

Zondag 13 maart 2022 – 17 u Kerk H. Stefanus te Heel

Zondag 3 april 2022 – 17 u Kerk H. Jozef te Smakt

Zondag 1 mei 2022 – 17 u Kerk H. Gerlachus Houthem

Aanmelding via activiteiten@sgv-roermond.nl

Een vrije gave wordt op prijs gesteld!    www.sgv-roermond.nl