Afscheid Kapelaan Marco Bodden

Foto-impressie afscheid kapelaan Marco Bodden

Zondag 17 januari was het afscheid gepland van kapelaan Bodden. Hij is een studie gaan volgen voor een master in de geestelijke verzorging en werkt tevens mee met de geestelijke verzorgers in Daelzicht en St. Anna. Was het afscheid vanwege de coronamaatregelen al bepekt gehouden, toch bleek dit nog te ruim opgezet. Een samenzijn in een zaal met meer dan vier mensen was niet mogelijk. Daarom is gekozen voor een afscheid – ook in beperkte kring – tijdens de eucharistieviering op zaterdag om 16 uur in de parochiekerk in Neeritter. Hierbij een foto impressie. De op de foto afgebeelde engel is een onderdeel van het cadeau wat Jo Tobben namens de parochiefederatie Emmaüs aan kapelaan Marco Bodden heeft aangeboden.