Advent

Een tijd vol verwachting. Zoals ieder nu uitziet naar bevrijding van het coronavirus, met alles wat dat aan beperkingen met zich meebrengt. We hopen verlost te worden van covid-19. En – een beetje afhankelijk in ons vertrouwen in de maatregelen – we werken eraan mee! En tegelijk blijft het een wachten en afwachten. Maar we houden vertrouwen, ook al weten we dat het virus niet meer echt verdwijnt.

Onze adventshouding naar de komst van Jezus sluit hierbij aan. En Hij brengt een verlossing die verder gaat! Juist in onze tijd hebben we een houvast in het leven nodig. Mensen die ontdekt hebben wie Jezus is, en in geloof aan Hem, zo met Jezus door het leven gaan, geven een fundament aan hun bestaan. Ons geloof geeft een zekerheid en houvast en biedt een toekomst die weliswaar niet vrij van problemen en zorgen is, maar er is altijd perspectief.

Onze bisschop schreef dit heel realistisch in zijn brief van afgelopen zondag op het feest van Christus Koning. Enerzijds, geen naïef geloof: “Wie denkt dat deze feestdag [ Christus Koning] betekent dat het voor mensen die in Christus geloven altijd rozengeur en maneschijn is en dat het opsteken van een noveenkaars alle kleine problemen van een gelovig mens wegneemt en grote moeilijkheden voorkomt, omdat het Christus Koning gunstig stemt, kan voor grote teleurstellingen komen te staan.

Anderzijds, je kunt bij het Rijk van God niet zeggen: hier is het of daar is het: het is midden onder ons. Met de woorden van bisschop Harrie Smeets in zijn brief: “Het ‘koninkrijk van God’ vestigt zich in mijn eigen leven. Het is ‘innerlijk’ aanwezig. Het Koninkrijk Gods is binnen handbereik. Alleen God kan mij inspireren om er een stap dichter bij te komen, er binnen te gaan en het zo tot een realiteit in mijn leven te maken. Zo zal het Rijk Gods meer en meer werkelijkheid kunnen worden. Hoe onze persoonlijke situatie ook is.” Advent nodigt uit om gelovig in te gaan op die verwachting die in coronatijd nog sterker in ieder van ons leeft. Mooie advent!

Wim Miltenbrug fso, pastoor-deken