Nieuwe benoeming kapelaan Bodden

Nu kapelaan Bodden zes jaar hier in dit cluster heeft gewerkt, is het nu voor hem tijd voor een nieuwe uitdaging.

Hij heeft een nieuwe benoeming ontvangen. Hij wordt vrijgesteld van parochiewerk om te onderzoeken en te bestuderen geestelijke zorg binnen instellingen.

Dit houdt onder andere in dat hij gaat meewerken met de geestelijk verzorgsters van Daelzicht en St. Anna te Heel. Daarbij zal hij een studie gaan volgen om een master geestelijke verzorging te halen.

Voorlopig zal hij nog blijven wonen in de pastorie in Heel.