Nieuws

Diaken Francis Sahayam

In onze parochiefederatie Emmaüs zal transeunt diaken Francis Sahayam ons pastorale team komen versterken. Hij heeft de afgelopen zes jaar zijn theologieopleiding op GrootseminarieRolduc gevolgd en is vorige maand op 10 augustus in zijn thuisbisdom Trivandrum in Zuid-India tot diaken gewijd. De bedoeling is dat hij volgend jaar de priesterwijding zal ontvangen. 

Diaken Francis is afgelopen week uit India naar ons land teruggekeerd en zal na zijn verplichte quarantaine komende week naar onze parochie komen. Wij wensen hem een vruchtbare en ook mooie pastorale tijd in de acht parochies van onze parochiefederatie.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken