Inzegening strooiveld Neeritter

Op zondag 6 juni wordt in Neeritter na afloop van de H. Mis van 9.00 uur op het kerkhof het strooiveld ingezegend. U bent van harte uitgenodigd om dit mee te beleven. Want respect voor onze dierbare overledenen, of ze nu begraven of gecremeerd zijn, verdient steeds onze aandacht. Daarom ook dat er nu ook op dit kerkhof een mooi strooiveld met bijpassend monument is geplaatst.

Dat deze inzegening gebeurd op Sacramentsdag is een mooie samenloop van omstandigheden. Normaal gesproken lopen we op deze dag (of de zondag na Sacramentsdag) de Sacramentsprocessie in verschillende parochies. Helaas is dat dit jaar vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk.
Tijdens de sacramentsprocessie vragen we Gods zegen over onze parochie- en dorpsgemeenschap. We voelen ons verbonden met alle dorpsgenoten, levend of overleden. Laten wij dat ook dit jaar bewust doen.

(Ook in Beegden is onlangs een prachtig strooiveld ingericht. Dit zal op een latere datum ook worden ingezegend. Informatie hierover volgt nog,)

Strooiveld Neeritter
Strooiveld kerkhof Neeritter
(foto: M. Bodden)