Welkom op onze website

Welkom ook in onze parochies gelegen in Beegden, Ell, Heel, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Thorn en Wessem.

Met deze website willen wij u graag behulpzaam zijn, want soms is het moeilijk de juiste informatie te vinden. Vooral omdat er geen dorpsblaadjes meer zijn.

Op deze home-pagina vindt u de cursiefjes van de deken. Het laatste nieuws vindt u op de nieuws-pagina.
Als vast menu, op iedere pagina, aan de linkerkant de misintenties en aan de rechterkant de praktische informatie over onze parochies.

Veel plezier!

En graag tot ziens in onze parochiekerken of bij een of andere activiteit.

logo van parochiefederatie Emmaus

Verduur Samen met Franciscus

Dat verduurzamen belangrijk is, weten we inmiddels. Hoe

gaan we goed om met de schepping, de aarde, de natuur en

onze omgeving? Corinne Groenendijk werd geïnspireerd

door Franciscus van Assisi en komt graag vertellen hoe we

samen kunnen verduurzamen, waarbij het ook nog leuk en

vrolijk mag zijn. VerduurSamen gaat over Verbinding en een

bewuste leefstijl. Hoe we dat samen kunnen doen zal op deze

avond duidelijk worden.

Doet u mee? U bent van harte welkom!

Aanvang 19.30 uur ; Entree 10 euro ,locatie: St. Severinus kerk

te Grathem (bij veel aanmeldingen wordt er naar een andere

locatie gezocht).

Aanmelden via zinspiratieleudal@gmail.com

U kunt ook alvast een kijkje nemen op www.corinnegroenendijk.nl

Vacature financieel-administratief medewerker (18 uur)

Parochiefederatie Emmaüs is op zoek naar een ervaren administratieve duizendpoot vanwege de pensionering van een werknemer. De functie is voor 18 uur per week. De werkplek is het Parochiecentrum, Mgr. Savelbergweg 93a in Heel. Indeling van de uren vindt plaats na overleg.
De parochiefederatie Emmaüs bestaat uit de volgende parochies: H. Martinus – Beegden, H. Antonius Abt – Ell, St. Stephanus – Heel, H. Jacobus de Meerdere – Hunsel, H. Margarita – Ittervoort, H. Lambertus – Neeritter, H. Michaël – Thorn, H. Medardus – Wessem

Taakomschrijving;

 • boeken en controleren financiële gegevens (banken, beperkt kasverkeer, collectes, aangeleverde salarisboekingen, etc.);
 • controleren en scannen van de inkomende facturen/declaraties met gelijktijdig boeken daarvan;
 • het voorbereiden en afwikkelen betalingsopdrachten;
 • het opmaken en versturen van verkoopfacturen, debiteurenbeheer
 • financieel beheer ledenadministratie (Kerkbalans toezeggingen, ontvangsten registreren en herinneringen verzorgen);
 • periodieke controle financiële onderdelen administratie voor jaarrekening en begroting;
 • het zelfstandig gereed maken van jaarstukken;
 • maken van jaarplanning;
 • beheren van de website;
 • mailverkeer en mede beantwoorden telefoon;
 • interne communicatie met bestuur en vrijwilligers.

Kennis en vaardigheden;

 • MBO werk- en denkniveau;
 • kennis/ervaring boekhouden, (ervaring met Exact is een pre);
 • kennis/ervaring ledenadministratie, (we werken met DocBase, opleiding vindt intern plaats)
 • zelfstandig en planmatig werken;
 • goede contactuele en administratieve vaardigheden (bijvoorbeeld: klantvriendelijk, praktisch en nauwkeurig);
 • bij voorkeur betrokken bij de Rooms Katholieke Kerk en/of affiniteit met de financiële administratie van een parochie.

Wat bieden wij;

 • goede werksfeer en fijne collega’s;
 • arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een proeftijd van 1 maand met uitzicht op vast dienstverband;
 • inschaling salarisschaal na overleg
 • pensioen via Zorg en Welzijn;

Informatie en solliciteren;
Voor informatie kunt u contact opnemen met het Parochiecentrum, via e-mail: info@parochiefederatie-emmaus.nl of bellen naar 0475-570166.
Sollicitaties kunt u uiterlijk 1 februari 2023 mailen naar onze secretaris dhr. W.P. Meuwissen, Varenstraat 11, 6013 RT Hunsel mailadres w.p.meuwissen@gmail.comJe geloof léren vieren

Dat is de titel die op de posters staat in de portalen van onze parochies vanwege een nieuw initiatief dat in ons dekenaat geboren is. U hebt misschien ook wel gelezen dat steeds meer mensen in Nederland niet meer geloven. Dat kan ons pijn doen. Maar pijn drukt ook uit dat wij zelf aan dat geloof nog wel waarde hechten. Dat heeft dus iets heel positiefs!

Verlangt u naar een stukje gemeenschap? Wilt u als christen uw geloof leven, het verdiepen en er met anderen  over uitwisselen? Dan bent u van harte uitgenodigd op 10 zondagen in 2023. We beginnen telkens met de H. Mis in de abdijkerk van Thorn waar we ons geloof samen willen vieren. Vieren, dat is ook samen zingen! Daarna gaan we naar de Foyer de Charité (naast Sterrebosch) om een stukje gemeenschap te leven (verdieping, uitwisseling en gezellig samen zijn).

Het is belangrijk dat wij als christenen elkaar opzoeken, onze vragen rondom geloof en kerk met anderen kunnen delen.  Hebt u daar ook interesse voor, dan bent u van harte welkom. Er is parkeerruimte bij de Foyer, op loopafstand naar de kerk voor de H. Mis.

Hopelijk mogen wij velen van u op een of meerdere (alle!) zondagen van het komend jaar ontmoeten om zo samen kerk te zijn. Namens de deken en de equipe die dit initiatief heeft voorbereid,

André Pierik, foyervader

NB: De zondagen zijn: 8 januari; 12 februari; 12 maart; 16 april; 28 mei; 18 juni; 3 september; 15 oktober; 12 november; 10 december.

Het kerkbestuur, deken Wim Miltenburg fso, kapelaan Francis, pastoor Jeroen Berkemeijer en catechiste Wilma Moelker wensen u een zalig kerstfeest en gelukkig 2023

Geen uitzonderingen op Kerstmis

God spreekt zijn Woord; Jezus wordt geboren. Hij is het mens geworden Woord van God. Zo laat God zien wie Hij is: Immanuel, God-met-ons. Heel de heilige Schrift tot aan Jezus was een advent op zijn komst in onze wereld. Op velerlei wijzen had God door de profeten gesproken …. (vgl. Hebr. 1,1). Met als laatste voorbereiding de ontmoeting en het gesprek van de engel met Maria. Telkens zijn er zorgvuldig gekozen woorden; woorden met daarin een dieperliggende boodschap. Vrij gesproken en altijd zonder voorbehoud; zonder beperking. Integendeel. Ze gelden nog steeds, met terugwerkende kracht en naar de toekomst. Voor alle mensen.

Belangrijke momenten vragen om zorgvuldigheid en goedgekozen woorden. Vaak is dat om claims te voorkomen. Bij de excuses voor het slavernijverleden: Wij mensen van hier en nu denken er anders over dan toen, enz. … Woorden zodanig gekozen dat claims uitgesloten zijn. Niemand kan er rechten aan ontlenen. Bij verzekeringen zien we hetzelfde: er zijn altijd kleine lettertjes die de uitzonderingen weergeven.

Kerstmis sluit niemand uit; Jezus is voor alle mensen gekomen, ook voor mensen van nu. Hij is Immanuel, God-met-ons. Ook na 2000 jaar mogen wij mogen nog steeds een beroep doen op Jezus’ komst in onze wereld. Dat verwacht Hij ook van ons. Geen verjaring, geen kleine lettertjes. Hij sluit niemand uit. Maar Hij dringt zich ook niet op. Hij komt als een klein kind. 

Wij kunnen aan het Kind voorbijgaan; we kunnen het ook aannemen en zo ons antwoord geven. Hij legt zich als het ware in onze handen. Daarmee geeft God ons een grote verantwoordelijkheid. Als een klein kind komt God bij ons, om God-met-ons te zijn.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Kerken werken mee aan actie “Voor wie brand jij een lichtje?”

https://youtu.be/Ki7vzwPicY4

Dertien kerken en kapellen in Limburg werken dit jaar mee aan de actie ‘Voor wie brand jij een lichtje?’. De opbrengst van de actie komt ten goede aan kankeronderzoek in Limburg. Bisschop Harrie Smeets – die zelf ook aan kanker lijdt – ondersteunt de actie.

Het idee is dat op de kortste dag van het jaar (21 december) in heel Limburg duizenden kaarsjes branden. Een kaarsje voor een speciaal iemand, voor alle zieken, voor een geliefde of om zelf steun te vragen of aan iemand te herdenken. Het is de bedoeling dat alle kaarsen samen in deze donkere tijd van het jaar een zee van licht vormen.

Wie wil kan zich online aanmelden een donatie overmaken. Op woensdag 21 december steken de initiatiefnemers namens iedereen alle kaarsjes aan. Deelnemers kunnen zelf kiezen in welke van de dertien kerken of kapellen hun kaarsje aangestoken wordt.

De opbrengst van de gedoneerde lichtjes komt ten goede aan baanbrekend en wetenschappelijk kankeronderzoek in het Maastricht UMC+ en partnerziekenhuizen in Limburg. Deze campagne is een initiatief van Kankeronderzoekfonds Limburg en wordt georganiseerd in samenwerking met dertien kerken in het Bisdom Roermond die hun kapellen hiervoor openstellen.

De deelnemende kapellen zijn:

 • Sint-Petruskerk, Gulpen
 • Sint-Pancratiuskerk, Heerlen
 • Vredeskapel, Kerkrade
 • Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, Maastricht
 • Pater Karelkapel, Munstergeleen
 • Sint-Christoffelkathedraal, Roermond
 • Sint-Dionysiuskerk, Schinnen
 • Sint-Jozefkapel, Smakt
 • Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk, Susteren (Mariaveld)
 • Kapel van de Onze-Lieve-Vrouwe onder de Linden, Thorn
 • Mariakapel/Lourdesgrot, Tienray
 • Kapel van Genooy, Venlo
 • Moeselkapel, Weert

Meedoen
Meedoen met de actie kan via de speciale website

Betaling
Via de site www.brandeenlichtje.nl is een donatielink te vinden. U kunt de betaling ook handmatig overmaken voor uiterlijk 20 december naar bankrekeningnummer NL06INGB0005043912 t.n.v. Health Foundation Limburg inzake Kankeronderzoekfonds Limburg o.v.v. Brand een lichtje. Mail het formulier vóór 20 december naar: info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

Uitnodiging

Het gaat eindelijk gebeuren! Het hoogaltaar in onze St.-Stephanuskerk gaat op tweede kerstdag 2022 gewijd worden.
Bijgaan de uitnodiging en een brief van pastoor-deken Wim Miltenburg fso met daarin enige uitleg m.b.t. het altaar. 

Voor aanvang van de viering zal het koor Ein Gehieël ons alvast in een feestelijke stemming brengen en een aantal liederen ten gehore brengen.

Wij hopen u te mogen begroeten!

Werkgroep Hoogaltaar

Wij nodigen u van harte uit voor de
ALTAARWIJDING
In de St.-Stephanuskerk te Heel

De wijding van het hoogaltaar vindt plaats op tweede kerstdag 26 december 2022
in een Pontificale Eucharistieviering om 11.00 uur door hulpbisschop Everard de Jong.
Na de plechtigheid zal er achterin de kerk gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Wij zien uit naar uw komst!


26 december altaarwijding te Heel


WAT IS DE AANLEIDING?
In 2016 is de kapel van Huize St.-Joseph in Heel ontmanteld en gesloopt. Het betrof hier het voormalige klooster van de Broeders van de Heilige Joseph. Vanaf 1880 verzorgden de broeders mannen met een verstandelijke beperking. Vanaf 1969 is dit werk voortgezet door Stichting Daelzicht. In de kapel van de broeders stond een bijzonder fraai hoogaltaar met bijbehorende communiebanken
Aan de parochie is dit hoogaltaar aangeboden bij gelegenheid van het gouden professiefeest van Br. Ambrosius in 2016. Het altaar is eerst opgeslagen en vervolgens gerestaureerd en heeft nu een plaats gekregen vooraan in de kerk te Heel. Ook de bijpassende communiebanken hebben we dicht bij het hoogaltaar kunnen plaatsen.


WAAROM NU PAS?
Op 2e kerstdag zal onze hulpbisschop Evarard de Jong tijdens de H. Mis van 11 uur het nieuw gerestaureerde hoofdaltaar in de St-Stephanuskerk in Heel wijden. Een altaarwijding komt in onze dagen niet vaak voor; het is een unieke plechtigheid die nu plaatsvindt. Drie jaar geleden kon de wijding niet plaatsvinden, omdat het niet zeker was of de kunstenaar op tijd klaar zou zijn met de restauratie. Daarom hadden we de altaarwijding verschoven naar de zondag na Pasen (2020), maar vanwege corona kon het toen en ook daarna niet doorgaan. Onze bisschop Harrie Smeets, die aanvankelijk 2e kerstdag 2019 de consecratie van het altaar zou verrichten, spreekt daarom al van het-altaar-dat-maar-niet-gewijd-wil-worden. We hebben ook nu 2e kerstdag gekozen, omdat we dan tegelijk het patroonsfeest van de parochie vieren: St.-Stephanus.


WAT GEBEURT ER NIET EN WAT WEL?
Centraal in een altaar wordt een altaarsteen geplaatst. Hieronder bevinden zich relieken van een of enkele heiligen. Ze symboliseren onze verbondenheid met de hemel en met degenen die in de eeuwen vóór ons Eucharistie hebben gevierd. Hun voorspraak roepen wij in. Omdat het in Heel om een weliswaar volledig gerestaureerd, maar toch al bestaand altaar gaat, plaatst de bisschop er tijdens de plechtigheid geen nieuwe relieken in. Die liggen al onder de altaarsteen. Het is jammer dat we niet hebben kunnen achterhalen van welke heilige die relieken zijn.
Bij de altaarwijding (of -consecratie) zegt de bisschop niet alleen een wijdingsgebed, maar besprenkelt hij het altaar ook met wijwater, bewierookt het en wrijft het met heilig chrisma in. Dit is omdat het altaar de plaats is waar we Eucharistie vieren. Jezus’ sterkste aanwezigheid is natuurlijk in de geconsacreerde gaven van Brood en Wijn. Daarvoor knielen we. Maar het altaar verwijst ook naar Jezus Christus. Voor het altaar buigen we.


WAAROM DOEN WE DIT?
Dat het altaar een symbool van Christus is, herkennen we aan het begin van een H. Mis omdat de priester het altaar dan begroet en kust. Bovendien kan hij het bewieroken als eerbetuiging aan Jezus. In een van de misgebeden (prefatie van Pasen) komt de verbinding van het Misoffer op-het-altaar-in-de-kerk met het offer van Christus op het altaar-van-het-kruis helder naar voren: “Door de offergave van zijn eigen lichaam heeft Hij zichzelf aan U gegeven ter wille van ons heil, priester, altaar en offerlam tegelijk.” Het altaar beeldt Christus uit.


WAT KAN IK HIER IN MIJN GELOOF MEE?
Een altaar hoort bij een tempel of kerk. Omdat wij ook zelf een tempel van de Heilige Geest zijn, trekt Romano Guardini (1885 – 1968) de vergelijking met het altaar door: “Beide behoren tezamen, het altaar buiten en het altaar binnen in de mens. Het een als het hart van de kerk, het ander als het diepst van het menselijk leven, van de innerlijke tempel.” De kerkvader Augustinus (354 – 430) duidt het altaar als symbool van het geloof. Het altaar is een verwijzing naar de martelaren, die hun leven gaven vanuit hun trouw aan Christus. Zij bleven Hem trouw; zelfs toen de navolging het uiterste vroeg: het offer van hun eigen leven. Deze trouw en toewijding kan zich ook op andere wijzen uitdrukken. Paus Gregorius de Grote (ca 540 – 604) zegt het zo: “En wat is het altaar van God anders dan de ziel van wie heilig leven?” Met andere woorden we zijn opgeroepen ook zelf een geestelijk altaar te zijn: toegewijd leven, vanuit ons hart, gericht op Jezus’ hart. Het altaar kan zo een symbool worden van de christelijke gemeenschap.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

H. Missen op Kerstavond 24 december 2022

17.00 uur Heel:  Kinderviering

18.00 uur Hunsel: Gezinsmis

18.30 uur Sterrebosch: H. Mis

18.30 uur Thorn-Kerk:  Gezinsmis

19.00 uur Beegden:  H. Mis

19.30 uur Wessem: H. Mis

21.00 uur Heel:  H. Mis

21.00 uur Ittervoort:  H. Mis

22.30 uur Thorn-Kerk:  Nachtmis

23.00 uur Ell:  Nachtmis


H. Missen op 1e Kerstdag 25 december 2022

08.30 uur Panheel:  H. Mis

09.00 uur Hunsel:  H. Mis

09.30 uur Wessem:  H. Mis

10.30 uur Neeritter:  H. Mis

11.00 uur Beegden:  H. Mis


H. Missen op 2e Kerstdag 26 december 2022

09.00 uur Ell:  H. Mis

09.00 uur Ittervoort: H. Mis

09.30 uur Thorn-Kerk: H. Mis

10.30 uur Neeritter:  H. Mis

11.00 uur Heel:  H. Mis Altaarconsecratie Hulpbisschop E. de Jong

Minder misintenties voor overledenen

In iedere H. Mis bidden we voor de levenden en de overledenen. Vaak wordt een H. Mis speciaal opgedragen voor een overledene, bijvoorbeeld als jaardienst, of vanwege de verjaardag. Hierbij speelt niet alleen de gedachte dat we de naam van de overledene niet willen vergeten – ook dat – maar ook is het een uitdrukking van geloof, dat we veel voor onze dierbaren kunnen blijven betekenen. We helpen onze dierbaren zo op hun weg naar het hemels Vaderhuis. Zoals we er waren voor degene die ons dierbaar was, toen die nog onder ons leefde, hoeft dit niet op te houden als iemand gestorven is. Ook dan kunnen we met elkaar verbonden blijven – niet meer op dezelfde wijze – maar we kunnen voor onze dierbaren blijven bidden en ook een H. Mis op laten dragen.

De zielen van onze overledenen die op weg zijn naar de hemel hebben ons gebed nodig. Een H. Mis aan iemand schenken is daarbij een mooi en effectief geschenk. Het gebed en een H. Mis komen de overledene echt ten goede. Als we het in een beeld uitdrukken, zou je kunnen zeggen dat het hen helpt de schroom te overwinnen die zij in het licht van Gods aanschijn bespeuren. In het heldere licht van Gods aanschijn ziet een ziel de eigen tekortkomingen veel duidelijker en voelt ook behoefte deze goed te maken. Daarbij helpt een H. Mis. Wij vragen daarin dat de genade van Jezus’ lijden, sterven en verrijzen onze dierbare ten goede mag komen.

Tegenwoordig worden er minder intenties voor onze  overledenen opgegeven. Ik vind dat jammer, omdat we met een H. Mis zoveel voor hen kunnen betekenen. De verdiensten daarvan komen over de grens van de dood hun ten goede. Zoals we de voorspraak van heiligen inroepen, kunnen we ook voor overledenen bidden. Hier raken we aan een dieperliggend geloofsaspect van Allerzielen. We voelen spontaan aan dat we met respect moeten omgaan met degenen die voor ons hebben geleefd. Zo sieren we hun rustplaats met bloemen, of plaatsen een kaars bij een foto. Het katholieke geloof sluit daarbij aan met het opdragen van een H. Mis voor hen. Zo helpen we hen op hun weg naar God. Dat gebed gaat nooit verloren. Ook daar waar we overtuigd zijn dat zij al in de hemel zijn, gaat ons gebed niet verloren: het komt dan anderen ten goede, en ook  zal het als een zegen weer op ons neerdalen doordat hun voorspraak voor ons des te doeltreffender wordt.

Zelf vind ik dit een van de mooiste aspecten van ons geloof. We kunnen zo veel blijven betekenen voor degenen die wij niet willen en kunnen vergeten. Zij kunnen niet meer voor zichzelf bidden, maar wij wel voor hen: Heer geef hun de eeuwige rust. En het eeuwige Licht verlichte hen.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Oktober – missiemaand en opbrengst vastenactie 2022

 “Jullie zullen mijn getuigen zijn, ” zo luidt het thema van deze Wereldmissiemaand. Het is een uitspraak van de verrezen Heer tot zijn leerlingen. In zijn Boodschap voor Missiezondag noemt paus Franciscus deze woorden “het fundament voor het leven en de zending van elke leerling van Jezus”. Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus. Deze woorden ontleen ik aan de Missio-brief van Vicaris voor missiezaken en nationaal directeur van de pauselijke Missiewerken, vicaris Vincent Goulmy, in zijn oproep Missio te steunen (www.missio.nl)

Tegelijk een mooi moment om de opbrengst van de vastenactie van ons dekenaat aan u te kunnen bekendmaken. Nu alle betalingen aan de Vastenactie van de parochies in het

dekenaat Thorn verwerkt zijn, hebben we bericht ontvangen van het

Missiebureau in Roermond over de opbrengst. In ons dekenaat heeft de

Vastenactie €21.000 opgeleverd. Zoals u weet was het geld in het

dekenaat Thorn dit jaar bestemd voor het Pope Francis Home (een

weeshuis) in India, het thuisland van kapelaan Rajan Arulraj Nesaiyan,

die nu hier werkt in Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem, Heibloem, Neer en

Roggel. Het geld is inmiddels ter beschikking gesteld van het Pope

Francis Home. Natuurlijk past hier een heel hartelijk dank-je-wel aan

alle gulle gevers en allen die zich voor de vastenactie ingezet hebben.

Wim Miltenburg fso, pastoor-deken

Schola Cantorum Achel zingt 23 oktober in abdijkerk Thorn

Op zondag 23 oktober 9.45u zal de Schola Cantorum Achel (SCA) o.l.v. Wim Truyen de zondagse Eucharistie zingen. Schola Cantorum Achel bevordert het Gregoriaans om zijn grote religieuze en culturele waarde en de rijke muzikale inhoud.

Gregoriaans is de eeuwenoude Latijnse kerkzang van de christenen met wortels in de Joodse, Griekse en Romeinse liturgische muziek. Het belangrijkste element is de tekst, waaraan de muziek een onmisbare diepgang geeft. Het Gregoriaans geeft muzikale ondersteuning bij de liturgische vieringen van de eucharistie en het koorgebed zoals de vespers en de completen.

De zangers van  SCA  komen uit de wijde omgeving van de Kluis uit Belgisch Limburg en Nederlands Noord-Brabant en Limburg, uit Achel, Bocholt, Budel, Gastel, Hamont, Leende, Maarheeze, Neerpelt, Soerendonk, Valkenswaard en Weert. Zij vormen een internationaal gezelschap met de liefde voor de schoonheid van het Gregoriaans als onderling bindend element.